Turvallinen asuinalue ikääntyneille

Vanhempi tutkija Erja Rappe, MMT, dosentti ja tutkija Jere Rajaniemi Ikäinstituutista ovat laatineet kunnille oppaan alueiden turvallisuutta parantavista asioista ikäihmisten näkökulmasta.

Asuinalueilla niin fyysinen kuin sosiaalinenkin ympäristö vaikuttavat turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen. Keskeisiä turvallisuustekijöitä ovat liikkumisen turvallisuutta tukevat esteettömyys ja hahmotettavuus sekä sosiaalista turvallisuutta luova yhteisöllisyys. Pelko onnettomuuksista ja rikollisuudesta ei saisi haitata asukkaiden arkea ja aiheuttaa turvattomuutta. Ikääntyessä turvattomuuden tunne saattaa kuitenkin kasvaa, vaikka riski joutua esimerkiksi rikoksen kohteeksi on pieni. Turvallisuus ymmärretään nykyisin laajasti, ja turvallisuustyössä painottuvat turvallisuuden tunne ja ennalta ehkäisy. Samalla turvallisuustyön yhteys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen on vahvistunut.

Ikääntyneiden asukkaiden osalta turvallisuus kytkeytyy kiinteästi ikä ja muistiystävällisyyden kehittämiseen. Koska turvallisuuden edistäminen asuinalueilla on laaja-alaista, siihen tarvitaan monia toimijoita. Turvallisuusviranomaisten, kuten poliisin ja pelastustoimen, ohella työhön osallistuvat eri hallinnonalat, paikalliset järjestöt ja yritykset sekä eri-ikäiset asukkaat.

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
14.00 - 14.45

Tila:

A3.24

Aihealue:

Elinvoima
Hyvinvointi
Kuntaliiton ohjelma
Sote
Tieto
Ympäristö

Puhujat:

Jere Rajaniemi,tutkija,Ikäinstituutti
Erja Rappe,MMT, dosentti,Ikäinstituutti

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Sote