Uudistuvaa ohjeistusta sote-tietojen hallintaan

Tietotekniset uudet ratkaisut luovat entistä tehokkaampia ja monipuolisempia mahdollisuuksia tehostaa hoitoa ja palveluita. Kansalainen pystyy entistä paremmin itse hyödyntämään palveluita ja hänellä on myös mahdollisuus nähdä tietojaan ja tietojensa käyttöä. Palveluntuottajille on olennaista, että he pystyvät hyödyntämään työssään kaiken työn kannalta olennaisen tiedon laajasti ja tarvittaessa myös rekisterirajojen yli. Jotta tämä olisi mahdollista, on kansallista lainsäädäntöä ja ohjeistusta kehitettävä sen mukaiseksi. Tässä sessiossa saamme ajantasaiset katsaukset tietosuojan ja asiakastiedon käyttömahdollisuuksien kehittämislinjauksista.

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojasta; Apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa, Tietosuojavaltuutetun toimisto
Asiakastietolaki; Hallitusneuvos Joni Komulainen, Sosiaali- ja terveysministeriö

Ajankohta:

Keskiviikko 15.9.2021
13.00 - 14.00

Puhujat:

Heljä-Tuulia Pihamaa,Apulaistietosuojavaltuutettu,Tietosuojavaltuutetun toimisto
Joni Komulainen,Hallitusneuvos,Sosiaali- ja terveysministeriö

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Sote