Väestön hyvinvoinnin ja terveyden vähimmäistieto kuntien ja hyvinvointialueiden johtamisen tukena

Sekä kunnilla että hyvinvointialueilla on useita väestön hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimintoja. Miten varmistamme, että eri puolilla Suomea asuvien väestöryhmien tarpeisiin vastataan yhtenäisillä periaatteilla kansallisten strategioiden ja suositusten mukaisesti? Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma ovat tärkeitä työkaluja hyvinvoinnin ja terveyden alueellisten tarpeiden ja erojen tunnistamisessa niin kunnissa kuin hyvinvointialueilla. Hyvinvointialuevalmistelussa johtamisen tueksi on luotu kansallisesti yhtenäistä tietopohjaa. Tietojohtamisen keinoilla varmistetaan, että kuntien ja hyvinvointialueiden hyvinvoinnin ja terveyden strategiat ovat linjassa keskenään ja toimenpiteet väestön hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseksi kulkevat samaan suuntaan. Tule kuulemaan kuntien ja hyvinvointialueiden tietojohtamisen yhteistyön ajankohtaiset kuulumiset.

Ajankohta:

Keskiviikko 14.9.2022
14.00 - 14.20

Tila:

Verkko

Aihealue:

Hyvinvointi
Johtaminen
Sote
Tieto
Verkko-ohjelma

Puhujat:

Tapani Kauppinen,Kehittämispäällikkö, FT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Suvi Nuutinen,Asiantuntija, sosiaali- ja terveyspalvelut, tietojohtaminen,DigiFinland Oy

Järjestäjä:

Sote-uudistus (Toivo-ohjelma)