Valtionavustus kuntien digitalisaation edistämiseen

VM:n digiavustusrahan avulla on käynnistetty useita kuntien digitalisaatiota tukevia hankkeita. Avustuksen saamisen edellytyksinä on ollut mm. lopputuotteiden laajempi hyödynnettävyys muiden kuntien kesken. Avustuskierroksilla on yleensä painotettu eri kehitystarpeita.

Tule kuulemaan kokemuksia digiavustusrahan hyödyntämisestä eri hallinnonalojen edustajien kertomana. Digikannustinrahoituksen keskustelun avaa valtiovarainministeriön edustaja Suvi Savolainen. Sen lisäksi mukana kuntien edustajia kertomassa avustuksesta ja käynnissä olevista hankkeista.

Ajankohta:

Keskiviikko 9.9.2020
9.30 - 10.15

Puhujat:

Suvi Savolainen,neuvotteleva virkamies,valtiovarainministeriö
Jarkko Siren,Helsingin kaupunki
Meri Vainio,Espoon kaupunki

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Tietoyhteiskunta