Varhaiskasvatuksen monet kasvot/ miten työntekijöitä varhaiskasvatukseen – – Småbarnspedagogikens många ansikten – hur få personal till verksamheten

Miniseminaarissa kuulet ensin varhaiskasvatuksen ajankohtaisista asioista ja tilannekuvasta sekä tulevan henkilöstörakenteen toteutumiseen liittyvistä haasteista ja Kuntaliiton toimenpide-ehdotuksista. Esitys on suomeksi.

Toisena osana esitellään Sydkustens landskapsförbund r.f. projekti miten voimme lisätä nuorten tietoisuutta varhaiskasvatusalasta ja innostaa opiskelemaan alalle. Varhaiskasvatus – tulevaisuuden työ -projekti pyrkii tekemään varhaiskasvatuksesta näkyvää, jotta ala olisi houkuttelevampi ja näyttäytyisi vahvana vaihtoehtona ammatinvalinnassa ja opiskellessa. Esitys on ruotsiksi.

I den andra delen av programmet presenteras Sydkustens landskapsförbunds projekt Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb, som har som mål att synliggöra småbarnspedagogiken för att göra branschen mera attraktiv och framstå som ett starkt alternativ vid val av yrke och studier. Presentationen är på svenska.

Ajankohta:

Keskiviikko 14.9.2022
13.00 - 14.30

Tila:

A3.8

Aihealue:

Hyvinvointi
Kuntaliiton ohjelma

Puhujat:

Christiansen Emilia,projektkoordinator,Sydkustens landskapsförbund r.f
Jarkko Lahtinen,kehittämispäällikkö,Kuntaliitto
Minna Lindberg,eityisasiantuntija,Kuntaliitto

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Hyvinvointi ja sivistys