Vihapuhe yhdenvertaisuuden esteenä kunnissa? – Tietoa ja työkaluja kuntapäättäjille ja viranhaltijoille vihapuheeseen puuttumisesta ja ennaltaehkäisystä

Päätöksentekijöiden rooli kunnan asenneilmapiiriin vaikuttamisessa on ratkaisevaa. Millainen on hyvä keskustelukulttuuri paikallispolitiikassa & -ryhmissä? Miten voisimme lisätä paikallispolitiikkojen kykyä toimia vihapuheen vastaisesti? Tule kuulemaan ja keskustelemaan hyvien väestösuhteiden ja laajemmin yhdenvertaisuuden näkökulmista haasteiden ennaltaehkäisyssä!

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
11.00 - 12.30

Tila:

A3.25

Puhujat:

Mia Luhtasaari,erityisasiantuntija,oikeusministeriö
Katriina Nousiainen,erityisasiantuntija,oikeusministeriö
Maria Salenius,erityisasiantuntija,Kuntaliitto