Vuokramalli yhteiskuntakiinteistöjen hankinnassa ja peruskorjaamisessa

Vuokramalli soveltuu hyvin niin uudis- kuin peruskorjauskohteisiin ja tarjoaa samalla mahdollisuuden jakaa ylläpitoon liittyviä rakennuksen elinkaaren aikaisia riskejä vuokralaisen ja vuokranantajan välillä hankkeeseen sopivalla tavalla – kiinteistön jäännösarvoriskin ollessa aina vuokranantajalla.

Kiinteistösijoittajan osaaminen ja resurssit ovat vuokramallissa kunnan käytettävissä myös projektivaiheessa ja merkittävä osa projektiriskeistä on vuokranantajan kannettavana.

Vuokramallilla hankittaessa on hyvä huomioida mm. millaiset kaupalliset ehdot tuovat kunnalle sen kannalta olennaiset tulokset ja mitkä asiat kannattaa jättää vuokranantajan harkittavaksi. Vuokranantajaa kilpailutettaessa on myös hyvä kääntää katse pelkästä projektivaiheesta varsinaisen sopimuskauden ajalle ja arvioida myös sitä, millaista vuokranantajaa ollaan valitsemassa.

Vuokramallilla kunta voi hankkia itselleen paitsi kiinteistön, myös kumppanin.

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
13.30 - 13.50

Tila:

Verkko

Aihealue:

Johtaminen
Kehittäminen
Kuntatalous
Sote
Verkko-ohjelma

Puhujat:

Jarkko Leinonen,Maajohtaja,Hemsö

Järjestäjä:

Hemsö