Yhteiset digiratkaisut – Yhteiskehittämisen verkosto

Aktiivinen avoin dialogi ja kokemusten vaihto on edellytys onnistuneille kokonaisvaltaisille ratkaisuille. Kuntaliiton yhteiskehittämistä tukeva toiminta tuo ihmiset yhteen ja tukee yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Yhteiskehittämisen kautta kokemusten jakaminen on mahdollista eikä pyörää tarvitse keksiä uudestaan. Tule mukaan kuulemaan, mitä yhteiskehittämisellä tarkoitetaan kuntien digitalisaatiossa.

Ajankohta:

Keskiviikko 9.9.2020
12.30 - 13.15

Puhujat:

Mikko Malmgren,projektipäällikkö,Kuntaliitto

Järjestäjä:

Kuntaliitto, tietoyhteiskunta