Yksinkertaista kuljetuspalveluhankinta Menevän mallilla

Menevä taksipalvelu on ollut mukana tuottamassa yhteiskunnan tarjoamia kuljetuspalveluita pitkään ja omakohtaista kokemusta on kertynyt erilaisten palvelumallien toteutuksista. Kokemukseemme nojaten olemme todenneet, että kuljetuspalveluiden hankinnan ja toteutuksen ei tarvitse olla hankalaa ostajalle ja kaikki palvelun laatutekijät voidaan järjestää yhteistyössä siten, että hankintaan ollaan tyytyväisiä kaikkien osapuolien taholta. Uskomme että vaikka tarpeet, tavoitteet ja toteutusympäristö vaihtelevatkin, kokonaisuutena hankittava liikkumispalvelu takaa parhaan lopputuloksen kaikille osapuolille. Kerromme tietoiskussa tarkemmin, mitä kokonaispalvelumalli tarkoittaa, ja miten tämä helpottaa kunnan roolia palvelunhankkijana.

Ajankohta:

Torstai 16.9.2021
09.00 - 09.20

Aihealue:

Liikenne

Puhujat:

Tuomo Halminen,Toimitusjohtaja,Helsinki

Järjestäjä:

Menevä Oy