Yksityisen ja julkisen sektorin työt ja työkyvyttömyysriskien hallinta yhdenmukaistuvat. Mitä lopulta ovat kunta-alan erityispiirteet?

Perinteisesti julkisen sektorin työllä on ollut erityispiirteitä, jotka ovat tehneet siitä erilaista kuin yksityisen sektorin työstä. Erot ovat liittyneet työmarkkinasektoreiden sosiodemografiseen rakenteeseen, organisoitumiseen sekä itse työhön ja sen johtamiseen. Nämä erot ovat myös heijastuneet työkyvyttömyysriskeihin ja niiden hallintaan. Monet erityispiirteet ovat kuitenkin trendinomaisesti vähentyneet ja siksi on perusteltua kysyä, mitkä lopulta enää ovat näitä erityispiirteitä. Tässä esityksessä käyn läpi perinteisiä yksityisen ja julkisen työn erityispiirteitä sekä kehityskulkuja, jotka ovat johtaneet niiden vähenemiseen. Esittelen myös yksityisellä sektorilla käytettyjä lähestymistapoja työkykyjohtamiseen ja työkyvyttömyysriskien hallintaan.

Ajankohta:

Torstai 10.9.2020
12.45 - 13.05

Puhujat:

Pauli Forma,Johtaja, työkykypalvelut,Työeläkeyhtiö Varma

Järjestäjä:

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma