Ohjelma

Monipuoliseen ja laajaan verkko-ohjelmaan voi osallistua rekisteröitymällä osallistujaksi. Kuntamarkkinat-studio lähettää ohjelmaa avoimena verkossa kahden päivän ajan. Ohjelma täydentyy aina tapahtumaan saakka.

Ajankohta:Aihealueet:


Keskiviikko 15.9.2021

Valitse kaikki
09.00 - 09.30

Vi samtalar om vad den svenskspråkiga skolstigen har för framtida behov och utmaningar utgående från Gun Oker-Bloms utredning. I panelen Gun Oker-Blom, Kurt Torsell och Minna Lindberg.

Aihealue:
Kehittäminen, Sivistys, Svenska
Puhuja:
Gun Oker-Blom
Kurt Torsell, Direktör, Utbildningsstyrelsen
MInna Lindberg, Sakkunnig, Kommunförbundet
Järjestäjä:
Kommunförbundet, Välfärd och bildning
09.00 - 09.45
Puhuja:
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Strategia
09.00 - 09.20
Aihealue:
Elinvoima, Kuntatalous
Puhuja:
Minna Punakallio, Pääekonomisti, Kuntaliitto
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Elinvoima ja talous
09.00 - 09.20
Aihealue:
Kehittäminen, Laki
Puhuja:
Aija Tuimala, Yhteyspäällikkö, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Jussi-Pekka Moisio, Hallintopäällikkö, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Järjestäjä:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
09.30 - 11.00

Luonnon monimuotoisuus heikkenee ja uhkaa myös ihmisen hyvinvointia. EU ja Suomi haluavat pysäyttää luonnon köyhtymisen. Myös kunnilla on tahtoa maankäytön ratkaisuillaan turvata luontoarvoja. Maankäyttöön kohdistuu kuitenkin erityisesti kasvavilla kaupunkiseuduilla luontoarvojen säilyttämisen ohella myös muita ihmisen hyvinvointia, palvelujen saavutettavuutta ja kuntien talouden tasapainoa tukevia tavoitteita. Tässä seminaarissa keskustelemme siitä, olisiko ekologisesta kompensaatiosta apua näiden tavoitteiden yhteen sovittamiseen, luontoarvojen kokonaisheikentymättömyyden saavuttamiseen. Tutustumme ekologisen kompensaation käsitteeseen, sitä koskevaan lainsäädäntöön ja kehittämistyöhön kunnissa.

Aihealue:
Ympäristö
Puhuja:
Minna Mättö, Lakimies, Kuntaliitto.
Tommi Maasilta, Ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto
Miira Riipinen, Yhdyskunta ja ympäristö -yksikön johtaja, Kuntaliitto
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
09.30 - 10.00
Aihealue:
Hyvinvointi, Sote
Puhuja:
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Sote
09.30 - 11.00

Kuntien sisäilmaongelmien ratkomiseen ja päätökentekoon haettiin vastauksia SisäPri hankkeessa. Johtopäätöksiä ja suosituksia hankkeessa esiin nousseista teemoista.
Kuulumisia kuntaverkoston tapaamisista ja ratkaisuja

Aihealue:
Hyvinvointi, Ympäristö
Puhuja:
Jussi Niemi, Tilapalvelupäällikkö, Kuntaliitto
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö
09.30 - 10.15

Yhteentoimivuuden merkitys kuntanäkökulmasta ja yhteentoimivuuden tukipalvelut DVV:ssä. Kuntaliitossa tehdään pitkäjänteistä työtä yhteentoimivuuden ja sen myötä toimivamman digitaalisen yhteiskunnan puolesta. Tässä miniseminaarissa kerrotaan yhteentoimivuustyöstä eri näkökulmista ja esitetään Kuntaliiton yhteentoimivuusvideo.

Aihealue:
Digitaalisuus
Puhuja:
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Strategia
09.30 - 09.50
Aihealue:
Elinvoima, Hyvinvointi, Kuntatalous, Sivistys, Sote
Puhuja:
Olli Riikonen, Erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Mikko Mehtonen, Kehityspäällikkö, Kuntaliitto
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Elinvoima ja talous
09.30 - 09.50
Aihealue:
Johtaminen, Laki, Sote
Puhuja:
Henrika Nybondas-Kangas, Neuvottelupäällikkö, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Järjestäjä:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
10.00 - 10.30

Tilaisuudessa tarkastellaan ajankohtaisia asioita esi- ja perusopetuksessa. Missä mennään valtakunnallisessa kehittämistyössä kuten perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmassa, josta kuntiin kanavoituu rahoitusta? Onko odotettavissa uudistuksia, jotka vaikuttavat kuntien toimintaan ja millä aikataululla? Mitä on tapahtumassa peruskoulu-verkolle väestönkehityksen myötä?

Aihealue:
Hyvinvointi, Sivistys, Svenska
Puhuja:
Mari Sjöström, Erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Järjestäjä:
Kuntaliitto
10.00 - 10.20
Aihealue:
Kuntatalous, Sote
Puhuja:
Olli Riikonen, Erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Mikko Mehtonen, Kehityspäällikkö, Kuntaliitto
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Elinvoima ja talous
10.00 - 11.30
Puhuja:
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Strategia
10.00 - 10.45

Tiedon hallintaan, tietoturvaan ja tietosuojaan kohdistuu koko ajan enemmän vaatimuksia sekä lainsäädännön että toimintaympäristön muutosten kautta. Verkostoitumalla ja tekemällä yhteistyötä kunnat voivat yhdessä paremmin vastata näihin haasteisiin. Tervetuloa kuulemaan kuinka Kuntaliiton verkostot edistävät yhteistyötä.

Aihealue:
Digitaalisuus
Puhuja:
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Strategiayksikkö
10.00 - 10.20
Aihealue:
Elinvoima, Johtaminen, Viestintä
Puhuja:
Jaana Näsänen, Kehittämispäällikkö, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Riikka Krause, Työmarkkinatutkija, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Järjestäjä:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
10.30 - 11.15

Tilannekatsaus ajankohtaiseen digitalisaatiota koskeviin lainsäädännöllisiin asioihin.

Aihealue:
Digitaalisuus, Laki
Puhuja:
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Strategia
10.30 - 10.50

Kuntalain muutokset mm. taloussuunnitelman tasapainoa, alijäämän kattamista ja arviointimenettelyä koskevien säännösten osalta tulivat voimaan kesällä 2021. Esityksessä käydään läpi, mitä nämä muutokset käytännössä tarkoittavat.

Aihealue:
Elinvoima, Kuntatalous, Laki
Puhuja:
Sari Korento, Kehittämispäällikkö, Kuntaliitto
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Elinvoima ja talous
10.30 - 11.15

Ekonomiska utsikterna för de närmaste åren. Vad kommer att ske med kommunernas skatteinkomster och statsandelar? Den planerade vårdreformen kommer att inverka märkbart på kommunernas ekonomi.

Aihealue:
Kuntatalous, Svenska
Puhuja:
Benjamin Strandberg, sakkunnig, Kommunförbundet
Järjestäjä:
Kommunförbundet
10.30 - 10.50
Aihealue:
Hyvinvointi, Kehittäminen
Puhuja:
Anna-Mari Jaanu, Ohjelmapäällikkö, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Niilo Hakonen, Johtava työelämän kehittämisen asiantuntija, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Järjestäjä:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
11.00 - 11.45

Esitellään tuoreen kyselytutkimuksen tulokset ja käydään keskustelu tuloksista.
Kommenttipuheenvuoro, turvallinen ja kriisinkestävä kunta -verkoston puheenjohtaja Jouni Perttula.
Esittelijänä Ari Korhonen.

Aihealue:
Johtaminen, Ympäristö
Puhuja:
Ari Korhonen, Varautumisen ja turvallisuuden asiantuntija, Kuntaliitto
Jouni Perttula, Turvallisuuspäällikkö, Tampereen kaupunki
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö
11.00 - 11.20
Aihealue:
Elinvoima, Johtaminen, Kehittäminen, Kuntatalous, Tieto
Puhuja:
Minnamaria Korhonen, Erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Elinvoima ja talous
11.15 - 11.45

Vad är på gång med svenska enheten vid Kommunförbundet? Kom och hör bl.a om vårt nya projekt för Språköarna i Finland.

Aihealue:
Svenska
Puhuja:
Ulf Stenman, direktör, Kommunförbundet
Karin Ihalainen, sakkunnig, Kommunförbundet
Järjestäjä:
Kommunförbundet
11.30 - 12.15

Digiajalla kansalaiset toimivat yhteiseksi hyväksi vapaaehtoisesti yhä enemmän myös järjestöjen ulkopuolella. Tämä ns. neljäs sektori tuo kunnille uusia voimavaroja hyvinvoinnin, demokraattisuuden ja kestävämmän tulevaisuuden tavoittelussa. Miten luottamushenkilö voi edistää näiden voimavarojen saamista käyttöön? Millaisia kokemuksia luottamushenkilöillä on neljännen sektorin toiminnasta ja sen hyödyntämisestä? Aiheesta keskustelemassa Pasi Mäenpää Helsingin yliopistosta, Maija Faehnle Suomen ympäristökeskuksesta + muut vahvistuvat myöhemmin.

Aihealue:
Kehittäminen
Puhuja:
Maija Faehnle, Erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus
Pasi Mäenpää, Kaupunkisosiologian dosentti, Helsingin yliopisto
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Strategia
11.30 - 13.00

Käsitellään erilaisia rakennusvalvontayhteistyön muotoja ja mahdollisuuksia nykytilanteen ja MRL-uudistuksen valossa, sekä laajemmin viranomaistoiminnan kuntayhteistyön kontekstissa.

Aihealue:
Laki, Ympäristö
Puhuja:
Antti Salonen, Lakimies, Kuntaliitto
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö
12.00 - 12.30

Ajankohtaiskatsaus sote-uudistuksen vaikutuksista hyvinvoinnin ja terveydenhuollon palveluiden johtamiseen kunnissa ja hyvinvointialueilla

Aihealue:
Hyvinvointi, Sote
Puhuja:
Tarja Tenkula, Erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Sami Niemi, Erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Järjestäjä:
Kuntaliitto,
12.00 - 12.45
Puhuja:
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Strategia
12.00 - 13.30
Puhuja:
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Viestintä
12.00 - 12.30

Kunnille ja alueille on tuotettu laaja valikoima työkaluja palveluiden kehittämiseksi ja digitalisaation edistämiseksi. Digikehittäjän työkalupakista löydät parhaiten toimivat työkalut, joilla digikyvykkyys lähtee nousuun! Materiaalit ovat maksuttomia ja vapaasti hyödynnettävissä.
Työkalupakki on toteutettu AKUSTI-foorumissa. AKUSTI on alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi. Tutustu AKUSTI-foorumin toimintaan: kuntaliitto.fi/akusti

Aihealue:
Digitaalisuus, Sote
Puhuja:
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Sote
12.00 - 12.45

Kohti kierrätystä! Tule kuulemaan uunituoreen jätelain tilannekatsausta.
Miten kuntien jätehuoltoa on kehitettävä ja muutettava lähivuosien aikana?

Aihealue:
Laki, Ympäristö
Puhuja:
Tuulia Innala, Kuntatekniikan kehittämisen erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Jussi Kauppila, Hallitussihteeri, Ympäristöministeriö
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Yhdyskunnat ja ympäristö
12.30 - 12.50
Aihealue:
Digitaalisuus, Kehittäminen, Kuntatalous, Tieto
Puhuja:
Marja-Liisa Ylitalo, Kehittämispäällikkö, Kuntaliitto
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Elinvoima ja talous
12.30 - 13.15
Aihealue:
Digitaalisuus
Puhuja:
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Strategia
13.00 - 13.20
Aihealue:
Digitaalisuus, Elinvoima, Kehittäminen, Kuntatalous, Tieto
Puhuja:
Jari Vaine, Erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Elinvoima ja talous
13.00 - 14.00
Aihealue:
Laki, Sote
Puhuja:
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Sote
13.00 - 13.45

Tule kuulemaan kiertotalouden kärkikuntien työstä ja poimimaan helmet itsellesi.
Tilaisuudessa kuntien edustajat kertovat hyviä esimerkkejä kiertotaloustyöstä.

Avaussanat, Yhdyskunta ja ympäristö -yksikön johtaja Miira Riipinen, Kuntaliitto/Ympäristöpäällikkö Tommi Maasilta, Kuntaliitto
Turun resurssiviisauden tiekartta, Niina Ruuska, Turun kaupunki
Hiilineutraalin rakentamisen kehittämiskeskus, Juhani Pirinen, Lahti
Kaupunkilaisten ideat kokeiluiksi, Outi Manninen, Jyväskylän kaupunki
Biojäte talteen -kampanja, Pepita Heurlin, Porin kaupunki
Tilaisuuden päätös, Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus/ Miira Riipinen, Kuntaliitto

Aihealue:
Ympäristö
Puhuja:
Tuulia Innala, Kuntatekniikan kehittämisen erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Miira Riipinen, Yhdyskunta ja ympäristö yksikön johtaja, Kuntaliitto
Niina Ruuska, Projektipäällikkö, Turun kaupunki
Tuuli Myllymaa, Ryhmäpäällikkö, Suomen ympäristökeskus
Tommi Maasilta, Ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto
Pepita Heurlin, Projektityöntekijä, Porin kaupunki
Juhani Pirinen, Hankejohtaja, Lahden kaupunki
Outi Manninen, Ympäristöasiantuntija, Jyväskylän kaupunki
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö, SYKE, Sitra
13.00 - 13.45

Kunnilla on paljon erilaisia keinoja tehdä ilmastotyötä.
Miten tehdä vaikuttavia päätöksiä?
Esillä kuntien ilmastotyön peruskäsitteet sekä opastusta päästötietojen tulkintaan.
Kysy ja haasta!

Aihealue:
Ympäristö
Puhuja:
Pauliina Jalonen, Ilmastopolitiikan asiantuntija, Kuntaliitto
Santtu Karhinen, Erikoistutkija, SYKE
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö
13.00 - 13.30

Johtaako puheenjohtaja muutakin kuin puhetta? Mikä on kunnan luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon työnjako? Yhteistyö virkamiesten ja poliittisten ryhmien kanssa puheenjohtajan silmin?

Aihealue:
Johtaminen
Puhuja:
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Strategia
13.00 - 13.45

Kuntaliitto kehittää sekä kuntien nuoriso- että kulttuuripalveluiden tilastointia yhteistyössä kuntakentän kanssa. Seminaarissa esitellään kummatkin hankekokonaisuudet

Aihealue:
Digitaalisuus, Sivistys
Puhuja:
Tiina Pohjanen, Projektipäällikkö, Kuntaliitto
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Hyvinvointi ja sivistys
13.15 - 14.00

I början av året publicerades en rapport om hur stora eller små digitala kliv skolorna i Svenskfinland har gjort.

Aihealue:
Digitaalisuus, Sivistys, Svenska
Puhuja:
Linda Mannila, Åbo Akademi
Järjestäjä:
Kommunförbundet
13.30 - 13.50
Aihealue:
Elinvoima, Hyvinvointi, Kuntatalous, Sivistys
Puhuja:
Päivi Väisänen-Haapanen, Erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Elinvoima ja talous, Hyvinvointi ja sivistys
13.30 - 14.15
Aihealue:
Digitaalisuus
Puhuja:
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Strategia
14.00 - 14.30

Miltä näyttää kuntien tulevaisuus, kun ikäluokat pienenevät ja talous kiristyy? Minkälaiseen normaaliin koronan jälkeen palataan?

Aihealue:
Hyvinvointi, Sivistys
Puhuja:
Terhi Päivärinta, Johtaja, Kuntaliitto
Järjestäjä:
Kuntaliitto, hyvinvointi ja sivistys
14.00 - 14.45
Aihealue:
Elinvoima, Kansainvälisyys, Kuntatalous
Puhuja:
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Elinvoima ja talous ja Asiakkuudet, verkostot ja kansainväliset asiat
14.00 - 15.45

14.00-14.45 Kuntien viestintä ja markkinointi
14.45-15.00 Tauko
15.00-15.45 Kuntamarkkinoinnin SM-kisojen palkintojen jako

Aihealue:
Viestintä
Puhuja:
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Viestintä
14.00 - 14.30
Aihealue:
Elinvoima, Johtaminen, Kuntatalous, Sote
Puhuja:
Mia Malmila, Erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Maria Pernu, Erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Elinvoima ja talous, Sote
14.00 - 14.45

Kuntien tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja tuottaa palvelut mm sosiaalisesti kestävällä tavalla. Tässä keskeisessä asemassa on kuntalaisten osallisuus. Miten sosiaalinen kestävyys ja osallisuus liittyvät toisiinsa? Mitä on sosiaalisesti kestävä osallisuus?

Aihealue:
Elinvoima, Hyvinvointi, Sivistys, Sote
Puhuja:
Ville Nieminen, Asiantuntija, Kuntaliitto
Varpu Wiens, Sokra-osahankkeen asiantuntija, Diakonia ammattikorkeakoulu
Järjestäjä:
Kuntaliitto, sosiaalisesti kestävät kunnat-ratkaisuryhmä
14.00 - 14.45
Aihealue:
Kehittäminen, Sote
Puhuja:
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Sote ja THL
14.00 - 15.30

KT:n perinteinen työmarkkinaseminaari, jossa on ajankohtaista tietoa työmarkkinoilta ja kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksista. Seminaari lähetetään suorana Kuntatalon isosta luentosalista. Ohjelma julkaistaan elokuussa.

Aihealue:
Elinvoima, Johtaminen, Kehittäminen, Kuntatalous, Laki, Sote
Puhuja:
Järjestäjä:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
14.15 - 15.00

Hur stor andel av de invalda är nya? Hur ser fördelningen mellan kvinnor och män ut? Finns det unga bland de invalda? invandrare? Är det i Larsmo eller Grankulla som de flitigaste väljarna bor? Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom analyserar kommunalvalsresultatet med exempel från de tvåspråkiga kommunerna.

Aihealue:
Svenska
Puhuja:
Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, Kommunförbundet
Järjestäjä:
Kommunförbundet
14.30 - 15.15

Jatkuva oppiminen on kuntien keskeinen väline niin työllisyyden hoidossa kuin elinkeino- ja elinvoimapolitiikassa. Työllisyyden kuntakokeilujen yhteydessä kehitetään alueellisia osaamisen kehittämisen ekosysteemejä kuntien ja koulutuksen järjestäjien yhteistyönä. Työelämän murros edellyttää myös työssä olevan väestön osaamisen kehittämistä, jotta siirtymät uusiin työtehtäviin ja uusille aloille ovat mahdollisimman joustavat.

Mihin suuntaan hallitus vie jatkuvaa oppimista ja miten kunnat ovat rakentaneet osaamisen kehittämisen ekosysteemejä alueensa työllisyyden ja elinvoiman edistämiseksi.

Aihealue:
Elinvoima, Hyvinvointi, Kuntatalous, Sivistys
Puhuja:
Maarit Kallio-Savela, Kehittämispäällikkö, Kuntaliitto
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Elinvoima ja talous ja Hyvinvointi ja sivistys
14.30 - 15.15
Puhuja:
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Strategia
15.00 - 15.45
Aihealue:
Digitaalisuus, Elinvoima, Johtaminen, Kansainvälisyys, Kuntatalous
Puhuja:
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Elinvoima ja talous ja Asiakkuudet, verkostot ja kansainväliset asiat
15.00 - 15.45

Kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelman toimeenpano alkaa, tavoitteena vastuullinen vesihuolto 2030.
Vesiensuojelun Green deal -sopimus kannustaa vesihuoltolaitoksia yhä parempiin puhdistustuloksiin.

Aihealue:
Ympäristö
Puhuja:
Tuulia Innala, Kuntatekniikan kehittämisen erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Paavo Tapale, Yhdyskuntatekniikan päällikkö, Kuntaliitto
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö
15.00 - 15.45

Keskustelutilaisuus. Haastattelijana Ari Korhonen

Aihealue:
Johtaminen, Sote, Ympäristö
Puhuja:
Ari Korhonen, Varautumisen ja turvallisuuden asiantuntija, Kuntaliitto
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö
15.15 - 16.15

Efter vårens kommunalval har nya och återvalda förtroendevalda tagit plats i kommunernas fullmäktigen. Hur kommer politikerna igång med uppdraget, vilka är de brännande frågorna och hur lever en upp till sina vallöften? Paneldiskussion med förtroendevalda och Kommunförbundets experter.

Aihealue:
Johtaminen, Svenska
Puhuja:
Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, Kommunförbundet
Linda Grönqvist, utvecklingschef, Kommunförbundet
Järjestäjä:
Kommunförbundet

Torstai 16.9.2021

Valitse kaikki
09.00 - 09.30

Seminaarissa luodaan katsaus ajankohtaisiin asioihin lukiokoulutuksessa. Mitä nyt, kun lukiolain uudet velvoitteet ja uudet opetussuunnitelmat ovat astuneet elokuussa voimaan? Mitä tiedetään lukiorahoituksesta? Mikä on lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma? Mitä on tapahtumassa lukioverkolle? Seminariet är tvåspråkigt.

Aihealue:
Hyvinvointi, Sivistys, Svenska
Puhuja:
Kyösti Värri, Erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Järjestäjä:
Kuntaliitto, hyvinvointi ja sivistys; Kommunförbundet, Välfärd och bildning
09.00 - 09.45
Aihealue:
Elinvoima, Kuntatalous, Ympäristö
Puhuja:
Annukka Mäkinen, Kehittämispäällikkö, Kuntaliitto
Pauliina Jalonen, Ilmastopolitiikan asiantuntija, Kuntaliitto
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Elinvoima ja talous ja Yhdyskunta ja ympäristö
09.00 - 10.30

Infrarakennuttamisen käytäntöjä kehittämällä voidaan hankkeiden laatua parantaa, kustannuksia alentaa ja rakennusaikaisia häiriöitä infran käyttäjille vähentää.
Pienten yhdyskuntateknisten urakoiden hankintoihin on valmistumassa uutta ohjeistusta.

Aihealue:
Ympäristö
Puhuja:
Hanna Kemppainen, Yhdyskuntatekniikan asiantuntija, Kuntaliitto
Paavo Taipale, Yhdyskuntatekniikan päällikkö, Kuntaliitto
Anne Valkonen, Toimitusjohtaja, Via Bianca Oy
Järjestäjä:
Kuntaliitto,Yhdyskunta ja ympäristö
09.00 - 09.45

Saadaanko muoviroskien päätymistä meriin vähennettyä? Kuka siivoaa roskat ja kuka maksaa? Tule kuulemaan uudesta kertakäyttömuoviroskia koskevasta lainsäädännöstä, tuottajavastuusta ja sen vaikutuksista kuntien yleisten alueiden roskien siivoustoimiin.

Aihealue:
Laki, Ympäristö
Puhuja:
Tuulia Innala, Kuntatekniikan kehittämisen erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Katariina Haavanlammi, Lainsäädäntöneuvos, Ympäristöministeri
Anne Mannermaa, Vihertuotantopäällikkö, Espoon kaupunki
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö
09.00 - 10.30

Miten digitalisaatiota tulee kehittää kunnissa, jotta kehitys tukee kunnan tarjoamia rakennetun ympäiristön palveluja?
Edellytykset valtakunnallisen tiedonhallinnan onnistumiseksi.
Uusimpia digiratkaisuja kunnista.

Aihealue:
Digitaalisuus, Ympäristö
Puhuja:
Päivi Tiihonen, Projektipäällikkö, Kuntaliitto
Matti Holopainen, Maapolitiikan kehittämispäällikkö, Kuntaliitto
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Ydyskunta ja ympäristö
09.00 - 09.30
Aihealue:
Johtaminen, Kehittäminen, Kuntatalous, Sote
Puhuja:
Mia Malmila, Erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Maria Pernu, Erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Järjestäjä:
Kuntaliitto, sote
09.00 - 09.30

Under våren 2021 gjorde Kommunförbundet en kartläggning av digitaliseringen i kommunsektorn. Syftet med kartläggningen är att bättre förstå de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen medför för kommunerna samt vilka konsekvenser digitaliseringen har för kommunernas verksamhet, ledning, resurser och tjänster. Vi samlade också in information om det digitala språng som coronapandemin gett upphov till, och kommunernas erfarenheter av det. På Kommunmarknaden presenteras kartläggningens resultat.

Aihealue:
Digitaalisuus, Svenska
Puhuja:
Järjestäjä:
Kommunförbundet
09.00 - 09.45
Puhuja:
Järjestäjä:
Kuntaliitto
09.30 - 10.30
Aihealue:
Kuntatalous
Puhuja:
Bengt Holmström
Järjestäjä:
Kuntaliitto ja Kuntalehti
09.30 - 10.15

Digitaliseringen innebär möjligheter, men var går gränsen? Är det fritt fram att omforma hela förvaltningen till en digital service och kan man hur långt som helst t.ex. använda sig av artificiell intelligens som stöd för beslutsfattandet?

Aihealue:
Digitaalisuus, Svenska
Puhuja:
Ida Sulin, Kommunförbundet
Järjestäjä:
Kommunförbundet
10.00 - 10.30
Aihealue:
Hyvinvointi, Sote
Puhuja:
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Sote
10.00 - 10.45

Kuntaliitto on mukana laajapohjaisessa rakentamisen kalvomuovien käytön vähentämistä ja kierrätystä edistävässä sopimuksessa. Sopimukseen toivotaan mukaan kuntia, jotka antavat oman sitoumuksensa toimia rakennushankkeissa ja työmailla sopimuksen mukaisesti.

Avaus, Kuntatekniikan kehittämisen erityisasiantuntija Tuulia Innala, Kuntaliitto/Tilapalvelupäällikkö Jussi Niemi, Kuntaliitto

Rakentamisen kalvomuoveja koskevan green dealin tarkoitus, standardisointipäällikkö, tuotepäällikkö Tuuli Kunnas, Rakennusteollisuus RT ry

Työmaiden muovien erilliskeräyksen lisääminen – case Espoo, kehittämispäällikkö Reetta Jänis, Espoon kaupunki

Rakentamisen muovit -koulutuspaketti toimijoiden avuksi; johtava asiantuntija, Irmeli Mikkonen, Motiva

Aihealue:
Ympäristö
Puhuja:
Tuulia Innala, Kuntatekniikan kehittämisen erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Jussi Niemi, Tilapalvelupäällikkö, Kuntaliitto
Mikkonen Irmeli, Johtava asiantuntija, Motiva
Tuuli Kunnas, Standardisointipäällikkö, tuotepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry
Reetta Jänis, Kehittämispäällikkö, Espoon kaupunki
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö
10.00 - 10.45

Tarjolla parhaita paloja liikkumispalveluiden kehittämisestä:

Klo
10.00 Seminaarin avaus, kehittämispäällikkö Johanna Vilkuna, Kuntaliitto

10.02 Liikkumisen tuulimyllymallin soveltaminen kunnassa; esimerkkinä Turku, hankepäällikkö Stella Aaltonen, Turun kaupunki

10.15 Soite:n henkilökuljetusten uudistaminen, vammaispalvelujen toimialajohtaja Tanja Witick, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

10.30 Realismia vai utopiaa: joukkoliikenteen lipputuotteiden yhteentoimivuus, toiminnanjohtaja Minna Soininen, Paikallisliikenneliitto

10.40 Seminaarin päätössanat, projektipäällikkö Heli Siirilä, Vaasan yliopisto

10.45 Tilaisuus päättyy

Aihealue:
Hyvinvointi, Liikenne, Ympäristö
Puhuja:
Johanna Vilkuna, Kehittämispäällikkö, Kuntaliitto
Stella Aaltonen, Hankepäällikkö, Turun kaupunki
Tanja Witick, Toimialajohtaja, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Minna Soininen, Toiminnanjohtaja, Paikallisliikenneliitto
Heli Siirilä, Projektipäällikkö, Vaasan yliopisto
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö
10.00 - 10.30

Millaisista palasista muodostuu vaikuttava, tasapainoinen ja hyte-johtamisen näkökulmasta onnistunut hyvinvointikertomus? Tule kuulemaan Varkauden esimerkki ja saa-maan ideoita oman kuntanne hyvinvointikertomustyöhön!

Aihealue:
Hyvinvointi
Puhuja:
Maria Salenius, Erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Sari Markkanen, Hyvinvointikoordinaattori, Varkauden kaupunki
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Hyvinvointi ja sivistys
10.30 - 11.00
Aihealue:
Hyvinvointi, Sote
Puhuja:
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Sote
10.30 - 11.00
Aihealue:
Kehittäminen, Sote
Puhuja:
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Sote
10.30 - 11.15

Vindkraft, skolnedstängning, flyktingmottagning. Det finns gott om exempel på kommunala beslut som väcker ilska och protester bland kommuninvånarna. Hur ska kommunen agera när debatten på sociala medier hårdnar, positionerna är låsta och tilliten till lokaldemokratin satt ur spel?
Kom med och lär dig mera om hur kommuner i Sverige arbetar med medborgardialog i komplexa samhällsfrågor med gott resultat.

Aihealue:
Svenska
Puhuja:
Lena Langlet, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Martin Sande, Dialogues
Järjestäjä:
Kommunförbundet
11.00 - 11.30
Aihealue:
Hyvinvointi, Sote
Puhuja:
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Sote
11.00 - 11.45

Mielenkiintoisia havaintoja keväällä toteutetuista kuntien digitalisointikyselyiden sarjasta. Kyselyitä kohdennettiin kuntien johdolle, hallintojohtajille sekä tietohallinto- ja toimialajohdolle.

Aihealue:
Digitaalisuus
Puhuja:
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Strategia
11.00 - 11.45

Kuntaliiton Koulutus palveluna -verkostoprojektissa yhdessä kuntien ja koulutuksen järjestäjien kanssa etsitään ratkaisuja koulutuksen saatavuuden ja saavutettavuuden varmistamiseksi eri puolilla Suomea erityisesti erilaisia yhteistyömalleja hyödyntäen. Tarkastelussa on mukana myös työelämän osaamistarpeisiin vastaaminen alueilla.
Seminaarissa esitellään koulutus palveluna -ajatusta sekä kuullaan nostoja minkälaisia yhteistyön malleja ja käytänteitä projektissa mukana olevat alueelliset pilotit ovat työssään kehittäneet.

Aihealue:
Digitaalisuus, Elinvoima, Sivistys
Puhuja:
Irmeli Myllymäki, Kehittämispäällikkö, Kuntaliitto
Essi Ratia, Projektiasiantuntija, Kuntaliitto
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Hyvinvointi ja sivistys
11.00 - 12.30
Aihealue:
Laki, Ympäristö
Puhuja:
Matti Holopainen, Maapolitiikan kehittämispäällikkö, Kuntaliitto
Minna Mättö, Lakimies, Kuntaliitto
Salonen Antti, Lakimies, Kuntaliitto
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö
11.00 - 11.30
Puhuja:
Pekka Montell, Erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Elinvoima ja talous
11.15 - 11.45

Vad är på gång med svenska enheten vid Kommunförbundet? Kom och hör bl.a om vårt nya projekt för Språköarna i Finland.

Aihealue:
Svenska
Puhuja:
Ulf Stenman, Kommunförbundet
Järjestäjä:
Kommunförbundet
11.30 - 12.15

Mitä hyötyä kansallisesta digitalisaatio strategiasta on ja miten pääsemme siihen tavoitteeseen? Kuulemme myös, miten Sveriges Kommuner och Regioner ovat edistäneet Ruotsissa kansallista digitalisaation kehittämistä opetustoimessa.

Aihealue:
Digitaalisuus, Kehittäminen, Sivistys
Puhuja:
Annika Agélii Genlott, Sveriges kommuner och regioner
Anna Österman, Hankepäällikkö, Digione/Vantaan kaupunki
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Hyvinvointi ja sivistys
12.00 - 12.20
Aihealue:
Johtaminen, Kehittäminen, Laki
Puhuja:
Vesa Laine, toimitusjohtaja, Avaintyönantajat AVAINTA ry
Järjestäjä:
Avaintyönantajat AVAINTA ry
12.00 - 12.45

Kuntien taloudenpito on tarkkaa ja kuntien varojen käyttö kiinnostaa monia eri toimijoita. Kunnat voivat lisätä läpinäkyvyyttä kunnan taloudenpitoon avaamalla ostolaskujaan avoimena datana. Vuonna 2021 päivitetty ohje kertoo, kuinka ostolaskut tulisi avata ja mitä asioita siinä tulee ottaa huomioon. Lisäksi kerrotaan valmisteilla olevasta oppaasta, jossa kerrotaan millaisia asioita kunnassa tulee huomioida hankittaessa avoimen lähdekoodin ratkaisuja kunnan käyttöön.

Aihealue:
Digitaalisuus, Kuntatalous
Puhuja:
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Strategia
12.00 - 12.45

Energiakatsaus, energia-asiantuntija Vesa Peltola, Kuntaliitto
Biomassaterminaalit lämmöntuotannon energiahuoltovarmuuden turvaamisessa, energia-asiantuntija Hille Hyytiä, Huoltovarmuuskeskus
Latauspiste- ja automaatiolaki, energia-asiantuntija Vesa Peltola, Kuntaliitto

Aihealue:
Ympäristö
Puhuja:
Vesa Peltola, Energia-asiantuntija, Kuntaliitto
Hille Hyytiä, Energia-asiantuntija, Huoltovarmuuskeskus
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö
12.00 - 12.30

Syntyvyys laske, työelämä muuttuu ja perheet monimuotoistuu. Millaisin palvelukokonaisuuksin varhaiskasvatusta, esiopetusta ja perusopetusta olisi mahdollista tulevaisuudessa toteuttaa ympäri Suomea? Mitä lähipalvelu voisi tarkoittaa? Taipuuko säädökset laadukkaasti toteutettuihin joustaviin järjestelyihin?

Puhuja:
Jarkko Lahtinen, Kehittämispäällikkö, Kuntaliitto
Mari Sjöström, Erityisasasiantuntija, Kuntaliitto
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Hyvinvointi ja sivistys
12.00 - 12.45

Omavalvonta toimii avaimena myös asiakaslähtöiseen palveluun, kunka se tehdään pelastustoimessa?

Aihealue:
Kehittäminen, Sote
Puhuja:
Vesa-Pekka Tervo, Kehittämispäällikkö, Kuntaliitto
Terhi Virtanen, Koordinaattori, Kuntaliitto
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö, Pelastuslaitokset
12.00 - 12.30

Mitkä ovat kunnan lakisääteiset velvoitteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden osalta? Entä miten toteuttaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmatyötä käytännössä? Tule kuulemaan miten Vantaalla on onnistuttu ja saamaan hyviä vinkkejä!

Aihealue:
Hyvinvointi, Sivistys
Puhuja:
Maria Salenius, Erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Meija Tuominen, Hallintoasiantuntija, Vantaan kaupunki
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Sosiaalisesti kestävät kunnat-ratkaisuryhmä
12.00 - 12.45

Keskustelutilaisuus ympäristöterveydenhuollon varautumisesta.
Keskustelemassa Valviran edustaja ja kunnan edustaja.

Aihealue:
Ympäristö
Puhuja:
Ari Korhonen, Varautumisen ja turvallisuuden asiantuntija, Kuntaliitto
Kaisa Mäntynen, Ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija, Kuntaliitot
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö
12.00 - 13.00

Hur ser framtidens kommun ut? Kan de klara sina uppgifter och hur ser det ut med finansieringen? Vi tittar närmare på hur kommunerna efter social- och hälsovårdsreformen ser ut tillsammans med experter och några kommundirektörer.

Aihealue:
Svenska
Puhuja:
Ulf Stenman, direktör, Kommunförbundet
Järjestäjä:
Kommunförbundet
12.30 - 12.50
Aihealue:
Kuntatalous
Puhuja:
Mika Juutinen, Tutkimuspäällikkö, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Järjestäjä:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
12.30 - 13.15
Aihealue:
Laki, Sote
Puhuja:
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Sote
13.00 - 13.20
Aihealue:
Johtaminen, Kehittäminen, Kuntatalous, Laki
Puhuja:
Anne Kiiski, neuvottelupäällikkö, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Järjestäjä:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
13.00 - 14.00
Puhuja:
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Strategia
13.00 - 13.30

Nuorten tekemä väkivalta on puhututtanut läpi pandemia-ajan. Mistä ilmiö kumpuaa ja miten se haastaa kunnat?

Aihealue:
Hyvinvointi, Sivistys
Puhuja:
Mari Ahonen-Walker, Erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Taina Laajasalo, Johtava asiantuntija, THL
Hannu Rusama, Nuorisopalvelujen johtaja, Vantaan kaupunki
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Hyvinvointi ja sivistys
13.00 - 13.45

Tuore puhtaiden ajoneuvojen lainsäädäntö asettaa vaatimuksia julkisiin hankintoihin.
Mitä ne ovat ja mitkä ovat parhaat vinkit ajoneuvo- ja palveluhankintoihin?
Miltä uudet vaatimukset näyttävät Keski-Suomen sote-kuljetusten näkökulmasta?

Aihealue:
Laki, Liikenne, Ympäristö
Puhuja:
Katariina Huikko, Johtava lakimies, Kuntaliitto
Olli Jylhä, Hankinta-asiantuntija, Kuntaliitto
Johanna Vilkuna, Kehittämispäällikkö, Kuntaliitto
Vesa Peltola, Energia-asiantuntija, Kuntaliitto
Sari Hyötyläinen, Sovellusasiantuntija, Jyväskylän kaupunki
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö
13.00 - 13.20
Aihealue:
Elinvoima, Kuntatalous
Puhuja:
Minnamaria Korhonen, Erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Mikko Mehtonen, Kehittämispäällikkö, Kuntaliitto
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Elinvoima ja talous
13.00 - 13.30
Aihealue:
Hyvinvointi, Johtaminen, Sote, Ympäristö
Puhuja:
Arti Korhonen, Varautumisen ja turvallisuuden asiantuntija, Kuntaliittto
Vesa-Pekka Tervo, Kehittämispäällikkö, Kuntaliitto
Pasi Vainio, Turvallisuuspäällikkö, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö
13.00 - 13.30

Varhaiskasvatuksen järjestämisen haasteet ja muutokset. Varhaiskasvatuslakia ja asiakasmaksulakia on muutettu lähes vuosittain ja muutostahti vaikuttaa jatkuvan entistä nopeampana. Puheenvuorossa käydään muutokset ja niiden vaikutukset varhaiskasvatuksen järjestämiseen lyhyesti läpi. Saat nopeasti kertauksen kaikista meneillään olevista ja juuri päätetyistä asioista ja siitä mitä toimenpiteitä tämän osalta on mahdollisesti tehtävä.

Aihealue:
Sivistys
Puhuja:
Jarkko Lahtinen, Kehittämispäällikkö, Kuntaliitto
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Hyvinvointi ja sivistys
13.00 - 14.00

Vad tänker kommuninvånarna om sin kommun? Trivs de? Uppskattar de skolan? Vad anser de om nivån på social- och hälsovården? Boendemiljön? Kommunförbundet har genom åren forskat i allt från kommuninvånarens vardag till beslutsfattarnas utmaningar. Forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom gör en djupdykning i den gedigna faktabanken.

Aihealue:
Svenska
Puhuja:
Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, Kommunförbundet
Järjestäjä:
Kommunförbundet
14.00 - 15.00

Kunnilla on keskeinen rooli lasten ja nuorten hyvän arjen toteuttajina ja hyvinvoinnin turvaajina myös poikkeusolojen jälkeen. Tule kuulolle mielenkiintoiseen paneelikeskusteluun, jossa haetaan ratkaisuja ja pohditaan uusia kulmia, siihen miten turvata lasten ja nuorten hyvinvointi kestävästi.

Aihealue:
Elinvoima, Hyvinvointi, Sivistys
Puhuja:
Maria Salenius, Erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Riitta Hakoma, Vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Esa Iivonen, Johtava asiantuntija, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Soile Kuitunen, Toimitusjohtaja, Kuntoutussäätiö
Mari Ahonen-Walker, Erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Sosiaalisesti kestävät kunnat-ratkaisuryhmä
14.00 - 14.30

Mitä keinoja organisaatioilla ja yksilöillä on käytettävissään?
Kuvaavia termejä voisivat olla innovatiivisuus, innostuneisuus, luovuus ja toimintakulttuuri.

Aihealue:
Ympäristö
Puhuja:
Kaisa Mäntynen, Ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Pia Kepanen, Vesitalousasiantuntija, Keski-Suomen ELY
Heidi Colliander, Ympäristöterveystarkastaja, Jyväskylän seudun ympäristöterveys
Järjestäjä:
Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö
14.15 - 15.15

Hur jobbar man med planeringsfrågan utifrån ett hållbarhetsperspektiv? Vi får höra mer om arbetet i Malmö stad, Sveriges tredje största stad där hållbarhetsarbetet syns på många olika sätt.

Aihealue:
Svenska, Ympäristö
Puhuja:
Järjestäjä:
Kommunförbundet
15.15 - 15.45

Vad kan jag göra för att översättningsprocessen skall fungera på bästa sätt. Kom med och diskutera och få tips för vardagen i en flerspråkig arbetsmiljö.

Aihealue:
Svenska
Puhuja:
Järjestäjä:
Kommunförbundet
Valittuja tapahtumia: 0
Poista valitut