Bilder som förändrar världen

Johan Adolfsson är den samhällsgranskande reportern som bytte sida och blev kommunikationschef i Gävle, en av Sveriges största städer. Där gör han ”mer nytta än någonsin” för att skapa ett bättre samhälle där alla invånare ses som tillgångar i staden.

Adolfsson har det övergripande ansvar för kommunikationen av Gävle kommuns alla verksamheter och bolag.

Målsättningen är att med kommunikationens hjälp involvera Gävleborna på riktigt och ge dem större möjligheter att komma till tals och bygga bilden av ett inkluderande Gävle.

Ett steg på den vägen är jämställd och inkluderande kommunikation. Arbetet har resulterat i en hand- och inspirationsboken Bilder som förändrar världen som sålts i 16 000 exemplar. Boken har också resulterat i två nationella fotoutställningar som varit fullbokade i två år samt till att Utrikesdepartementet nu skickar utställningen runt världen.

Möt Johan Adolfsson på Kommunmarknaden där han berättar om det normkreativa Gävle som blivit den senaste exporten från Sverige. Torsdag den 13 september kl. 11:00.

Dessutom bjuder vi på intressanta diskussioner om bland annat:

  • Ny finansiering av kommunalt byggande
  • Etiken i politiken
  • Bildning för rättvisa
  • Besök på retorikklinken: För dig som vill vässa din förmåga att argumentera blir det en retorikklinik med Johan Storgård, skådespelare och vd, tidigare teaterchef.

Välkommen till Kommunmarknaden 12-13 september!

Du kan registrera dig redan nu (Klicka på länken)!

Här kan du bekanta dig med programmet på Kommunmarknaden (Klicka på länken)