Välkommen till Kommunmarknaden den 11-12 september. Kommunmarknaden är höstens händelse för kommunsektorn. Under två dagar samlas förtroendevalda, tjänstemän och ett stort antal utställare i Kommunernas hus i Helsingfors. Årets program omfattar över etthundra timmar med föreläsningar, diskussion och sakkunniginformation.

I år finns det svenska och tvåspråkiga programmet utspritt i hela huset.

— Ryck mig i ärmen och berätta hur det är i din kommun, hälsar Ida Sulin, direktör för svenska och internationella ärenden vid Kommunförbundet på videon ovan.

Kom och prata svenska med oss! Träffa Ida på onsdagen klockan 13-13.45 i sal A3.9

Kommunmarknaden är ett evenemang för kommunala beslutsfattare och påverkare. Det går bra att anmäla sig redan nu!

Här är ett plock ur det svenska och tvåspråkiga programmet. >> Se hela programlistningen

Handfasta råd för arbetet med hållbar utveckling

Onsdag 11.9 kl.12.00. Seminariet är tvåspråkigt.

Hållbar utveckling är mycket mer än fina fraser i festtal. Hållbar utveckling är kontinuerlig utvärdering och uppföljning. Emma Liljeström från MayorsIndicators ger konkreta tips om hur man arbetar med hållbar utveckling i vardagen med hjälp av indikatorer.

Stadsdirektör Barbara Heinonen från Mariehamn berättar om hur hennes stad arbetar med hållbar utveckling på lång sikt.

Hot och hat mot förtroendevalda

Onsdag 11.9.2019 kl. 14.00

Anna-Lena Pogulis från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) berättar hur kommunerna i Sverige hanterar hat och hot mot förtroendevalda. Undersökningar gjorda i Sverige, Norge, Danmark och Finland visar att förtroendevalda allt oftare utsätts för hat, hot och våld på grund av sitt politiska uppdrag. SKL arbetar systematiskt med att stärka de förtroendevaldas möjligheter att verka i sitt demokratiska uppdrag.

Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom kommenterar situationen i Finland och berättar om hur hotelserna tar sig uttryck i vårt land.

>> Här kan du läsa mera om hur SKL arbetar för att förebygga hot och hat mot förtroendevalda.

Nya krav inom webbtillgänglighet och informationshantering

Torsdag 12.9.2019 kl. 11.00

De första kraven i den nya lagen om webbtillgänglighet blir aktuella i september. Viena Rainio från Regionförvaltningsverket går igenom vad webbtillgänglighet innebär för kommunerna i praktiken. Viena arbetar vid tillgänglighetsenheten vid Södra Finlands regionsförvaltningsverk. Enheten ansvarar för övervakning och rådgivning om tillgänglighetslagstiftningen.

Läs mer om tillgänglighet: www.tillganglighetskrav.fi

Tuula Seppo presenterar de viktigast nyheterna i den kommande lagen om informationshantering i den offentliga förvaltningen. Lagförslaget godkändes våren 2019. Tuula Seppo som är sakkunnig vid Kommunförbundets enhet för informationssamhället arbetar med informationshantering, dataskydd och arkivering i kommunerna.

Att utvärdera och förbättra den kommunala verksamheten

Torsdag  12.9.2019 kl. 12.00

Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg anpassat till kommunal verksamhet utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. Sedan starten 2002 har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört cirka 200 utvärderingar i olika kommuner. Kommunkompassen används också i Norge. Annika Hellberg, ekonomichef i Vallentuna i Sverige berättar om hur hon använder Kommunkompassen i Vallentunas utvecklings- och kvalitetsarbete.

Ida Sulin från Kommunförbundet informerar om hur Kommunkompassen kommer att tas i bruk också i Finland.

>> Här kan du läsa mera om Kommunkompassen.

Digitaliseringens många ansikten i kommunerna

Torsdag 12.9.2019 kl.13.00

Heidi Backman, bildningsdirektör i Grankulla berättar om digitalisering och innovationskultur inom bildningen i Grankulla.

Erika Strandberg, förvaltningsdirektör i Kimitoöns kommun tar oss med på Kimitoöns digitaliseringsresa och berättar om verktyg för effektivare förvaltning och bättre HR-funktion.

Mikko Malmgren (bilden), sakkunnig på Kommunförbundet presenterar Kommunernas nätverk för öppet samarbete ger grund för nya lösningar i kommunerna