Turvallisuus

Turvallinen vierailu Kuntamarkkinoilla

Kuntamarkkinat järjestetään tänä vuonna hybriditapahtumana niin, että paikan päälle Kuntatalolle kutsutaan vain rajattu määrä kutsuvieraita. Osallistujamäärän rajoittaminen varmistaa osaltaan tapahtuman turvallisen järjestämisen. Toivotamme kuitenkin lämpimästi kaikki kunta-alan ammattilaiset osallistumaan Kuntamarkkinoihin verkossa. Verkko-ohjelmaa pääsee seuraamaan ilmoittautumalla tapahtuman verkko-osallistujaksi.

Kuntamarkkinoille saapuvia kutsuvieraita, tapahtumakumppaneitamme ja tapahtumassa työskentelevää henkilökuntaa varten Kuntatalolla on tehty mittavia järjestelyitä tapahtuman turvallisuuden varmistamiseksi. Tutustuthan tapahtuman turvallisuuskäytänteisiin ennen tapahtumaan saapumista. Paikan päällä opastamme mielellämme kaikissa tilanteissa.

Terveysturvallisuus

Kuntamarkkinat-tapahtumassa toteutetaan voimassa olevia tapahtumia koskevia tartuntatautilain säännöksiä. Tapahtuman terveysturvallisuusohjeiden tarkoituksena on tukea tapahtuman turvallista ja vastuullista järjestämistä koronaepidemian aikana. Ohjeita noudattamalla voidaan estää tartuntoja ja vähentää altistuneiden määrää.

Terveysturvallisuusohjeiden laatimisessa on huomioitu kunnan ja aluehallintoviraston päätökset yleisötilaisuuksien henkilömääristä ja tilaisuuksien sekä tilojen käytön edellytyksistä. Kuntamarkkinoiden osalta noudatetaan kaikkia AVI:n ja muiden viranomaisten antamia määräyksiä.

Tapahtuman yleiset terveysturvallisuusohjeet – näin varmistat turvallisen vierailun itsellesi ja muille 

  • Tulethan tapahtumaan vain terveenä. Tapahtumaan ei tule osallistua, jos olet kipeä tai tunnet vähäisiäkin koronavirukseen viittaavia oireita.
  • On mahdollista, että edellytämme tapahtumassa kasvomaskin käyttöä, mikäli tapahtuman toteutumisen ajankohtana viranomaiset niin ohjeistavat. Maskisuosituksen ollessa voimassa tapahtumassa tulee käyttää kasvomaskia, mikäli terveydellinen este ei estä maskin käyttämistä. Maskisuositus tarkoittaa, että tapahtumassa tulee käyttää kasvomaskia kaikissa tiloissa, poikkeuksena ruokailutilanteet. Kasvomaski tulee vaihtaa säännöllisin väliajoin. Tapahtumassa on tarjolla kasvomaskeja kävijöille.
  • Pidä huolta hyvästä käsihygieniasta. Tapahtuma-alueella on tarjolla käsidesiä jokaisella näyttelypisteellä, luentosaleissa sekä aulatiloissa. Käsienpesupisteet löydät WC-tiloista.
  • Noudatamme Kuntamarkkinoilla tapahtuman aikana voimassa olevaa viranomaisten ohjeistusta turvaväleistä. Ohjeistamme turvavälikäytännöistä paikan päällä opastein. Pidä huolta, että säilytät riittävän turvavälin toisiin ihmisiin. Pyri omalta osaltasi välttämään tilojen ruuhkautumista ja noudata henkilökunnan ohjeita turvavälien säilyttämisestä. Mikäli seminaaritilat täyttyvät, henkilökunta ohjeistaa vaihtoehtoisen tilan ohjelman seuraamiseen.
  • Vältä kasvojesi koskettelemista. Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.
  • Jos sinua yskittää tai aivastuttaa, yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan ja laita nenäliina heti roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta kyynärtaipeeseen, älä käsiisi.

Muistutamme kävijöitä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseen liittyvistä turvallisuusohjeista myös tapahtumamme sosiaalisen median kanavissa ja muussa viestinnässämme. Turvallisuusohjeet ja hygieniaohjeistukset ovat näkyvillä myös tapahtuma-alueella opasteina.

Tapahtuman henkilökunta on ohjeistettu ennen tapahtumaa sekä noudattamaan tapahtuman hygieniaohjeistuksia että valvomaan ja osaltaan toteuttamaan turvallisuus- ja hygieniaohjeistusten toteutumista. Ohjeet on tiedotettu myös tapahtuman kumppaneille ja luennoitsijoille. Tapahtuman avustajille ja oppaille on pidetty perehdyttämistilaisuus, jonka yhteydessä on kerrattu terveysturvallisuus- ja hygieniaohjeet. Muu tapahtuman henkilökunta on saanut ohjeistuksen tapahtumajärjestäjiltä tai ollut osaltaan suunnittelemassa terveysturvallisuus- ja hygieniaohjesuunnitelmaa.

Rajoitettu henkilömäärä ja riittävän etäisyyden säilyttäminen 

Kuntamarkkinoiden tapahtuma-alue kattaa Kuntatalon neljä kerrosta ja kokonaisuudessaan lähes 8 000 neliömetriä. Tapahtuman osallistujamäärä on rajattu niin, että voimassa olevat turvavälisuositukset toteutuvat. Kävijöiden lisäksi Kuntatalolla on paikan päällä kumppaneitamme, luennoitsijoita sekä tapahtuman henkilökuntaa.

Tiloissa, joissa kävijöiden on tarkoitus istua, kuten seminaaritiloissa ja ravintoloissa, osallistujien oleskelu on järjestetty väljästi niin, että asiakaspaikkojen väliin jää riittävä turvaväli. Näin varmistetaan, että turvavälit toteutuvat myös ohjelmaa seuratessa sekä ruokailutilanteissa. Tapahtumassa on ravintolapalveluita myös ulkotiloissa.

Henkilökunta valvoo turvavälien toteutumista erityisesti jonotustilanteissa, kuten tapahtuman sisäänkäynnillä, ravintolaan siirtyessä ja seminaaritilojen ovilla. Jonotustiloissa käytetään lisäksi tilanjakajia ohjeistamaan kävijöiden kulkua. Tapahtuman aikana käytössä olevien Kuntatalon hissien samanaikainen käyttäjämäärä on rajattu 2 hlö/hissi.

Kasvomaskin käyttö

On mahdollista, että edellytämme tapahtumassa kasvomaskin käyttöä, mikäli tapahtuman toteutumisen ajankohtana viranomaiset niin ohjeistavat. Maskisuosituksen ollessa voimassa tapahtumassa tulee käyttää kasvomaskia, mikäli terveydellinen este ei estä maskin käyttämistä. Maskisuositus tarkoittaa, että tapahtumassa tulee käyttää kasvomaskia kaikissa tiloissa, poikkeuksena ruokailutilanteet. Kasvomaski tulee vaihtaa säännöllisin väliajoin. Tapahtumassa on tarjolla kasvomaskeja kävijöille.

Tapahtumassa työskentelee hygieniavastaavia, joiden tehtävä on valvoa, että maskisuositusta noudatetaan. Tarvittaessa hygieniavastaavat myös tarjoavat maskeja kävijöille.

Käsihygienia

Kävijöillä ja henkilökunnalla on tapahtumassa mahdollisuus hyvän käsihygienian ylläpitoon sekä käsienpesupisteillä että käsien desinfiointipisteillä. Tarkastamme pisteet riittävän usein varmistaaksemme, että saatavilla on aina riittävästi saippuaa, käsipyyhkeitä ja käsihuuhdetta. Myös kumppaninäyttelyn jokaisella näyttelypisteellä on käsihuuhdetta kävijöitä varten. Tapahtuman ravintola-alueilla on mahdollisuus käsien pesemiseen ja desinfiointiin.

Kävijöille ja henkilökunnalle tiedotetaan käsien puhdistamista koskevat toimintaohjeet. Toimintaohjeet ovat nähtävillä muun muassa kaikkien käsienpesupisteiden yhteydessä.

Sisäilman turvallisuus

Tapahtuman sisäilman turvallisuuteen on vaikutettu muun muassa tehostamalla ilmanvaihtoa, rajaamalla tapahtuman osallistujamäärää, ohjaamalla ja valvomalla tehostetusti kävijöiden kulkemista ja oleskelua tapahtuma-alueella sekä hankkimalla tapahtuma-alueelle ilmanpuhdistimia.

Sisäilman turvallisuuden varmistamiseksi ohjelmaa pääsee seuraamaan useassa eri tilassa. Ohjelmaa voi seurata sekä paikan päällä seminaaritiloissa että striimattuna katselutiloissa. Lisäksi muun verkossa esitetyn ohjelman seuraamiseen on varattu erilliset tilat. Yleisö voi siis jakautua useampaan tilaan, mikä helpottaa turvavälien noudattamista ja mahdollistaa sen, että sisäilman laatu pysyy hyvänä.

Sisäilman laadun parantamiseksi tapahtuman tiloissa on käytössä erilliset ilmanpuhdistimet. Ilmanpuhdistimet poistavat sisäilmasta muun muassa viruksia, homeitiöitä, mikrobeja ja ilmansaasteita. Lisäksi Kuntatalon omaa ilmanvaihtoa on tehostettu tapahtuman aikana Kuntatalon kiinteistönhoidon toimesta. Kävijöiden käytössä on myös ulkotiloja.

Terveysturvallisuus huomioituna tapahtuma-alueella ja opastuksessa

Kuntamarkkinoiden tapahtuma-alue on suunniteltu niin, että kävijät voivat jakaantua tasaisesti Kuntatalon eri kerroksiin ja niissä eri tiloihin. Ruokailu tapahtuu ainoastaan ruokailuun varatuissa ravintolatiloissa.

Tapahtuma-alueella kulku on suunniteltu niin, että kulkuväylät ovat riittävän leveät turvavälien ylläpitämiseen. Tapahtuma-alueella on pyritty minimoimaan usein kosketellut pinnat esimerkiksi pitämällä ovia avattuina kosketusvapaata kulkua varten. Tapahtuman henkilökunta opastaa yleisöä tapahtuma-alueella kulkemisessa, ja ohjaa tarvittaessa yleisöä väljempiin tiloihin.

Koko tapahtuma-alueella on esillä opasteita, joista löytyy selkeä ja kattava ohjeistus hygieniakäytänteiden noudattamiseen. Opasteissa kehotetaan noudattamaan turvaväliä, käyttämään kasvomaskia, pitämään huolta hyvästä käsihygieniasta ja noudattamaan hyviä yskimis- ja aivastuskäytänteitä. Tapahtuma-alueen käsihuuhdepisteet on merkitty näkyvästi ja helposti löydettävästi. Hygieniavastaavat ja tapahtuman muu henkilökunta opastavat tapahtuman asiakkaita hygieniaan liittyvissä käytänteissä.

Siivous

Tapahtuma-alueella on tapahtuman aikana tehostettu siivous. Käsienpesupisteet tarkastetaan riittävän usein ja varmistetaan että saippuaa, käsihuuhdetta ja käsipapereita on aina saatavilla. Siivouksen yhteydessä kosketuspinnat, kuten ovenkahvat ja tasot, puhdistetaan säännöllisesti.

Seminaaritiloissa on avustajia, joiden tehtävänä on pyyhkiä kosketeltuja pintoja jokaisen ohjelmaosion jälkeen ja aina kun tilassa vaihtuvat ihmiset. Alueella kiertää myös hygieniavastaavia, jotka pitävät huolta siisteydestä koko tapahtuma-alueella.

Paloturvallisuus ja ensiapu

Kuntamarkkinoilla on paikalla päivystävä palovartiointi ja päivystävät ensiapuvastaavat. Ensiapuvastaavat kiertävät tapahtuma-alueella ja parhaiten heihin saat yhteyden Kuntamarkkinoiden henkilökunnan kautta. Tunnistat henkilökunnan punaisista Kuntamarkkinat-paidoista. Henkilökuntaa on paikalla tapahtuman jokaisessa kerroksessa muun muassa infopisteissä. Kuntatalolta löytyy ensiaputilanteita varten myös lepohuone, johon ensiapuvastaavat opastavat tarvittaessa.

Poistumisjärjestelyt

Ennen tapahtuman alkua ja säännöllisesti tapahtuman aikana varmistetaan, että kaikki poistumistiet ovat esteettömät ja avaimitta avattavissa poistumissuuntaan. Poistumisreitit on merkitty jälkivalaisevin tai valaistuin poistumisopastein. Poistumistiet ovat merkattu kerrostauluihin. Pohjakarttaan on merkitty poistumisjärjestelyt. Varsinainen kokoontumispaikka on Ensi linjan puoleinen kallio.

Tapahtuman ensiapusuunnitelma ja pelastussuunnitelma ovat tarvittaessa saatavilla infopisteistä.

Järjestyksenvalvonta

Kuntatalolla on tapahtuman aikana järjestyksenvalvonta. Häiriötilanteissa ota yhteys Kuntamarkkinoiden henkilökuntaan, jonka tunnistat henkilökunnan punaisista Kuntamarkkinat-paidoista. Henkilökuntaa on paikalla tapahtuman jokaisessa kerroksessa muun muassa infopisteissä.

Lisätietoa Kuntamarkkinoiden turvallisuusjärjestelyistä

Tapahtumamme henkilökunta ohjeistaa mielellään kaikissa turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Noudatathan henkilökunnan ohjeita. Tapahtuman aikana tapahtuma-alueen jokaisessa kerroksessa on päivystävä infopiste, josta saat tarvittaessa lisätietoa turvallisuusjärjestelyistä. Infopisteistä saat myös tarkempaa tietoa ohjelmasta, opastusta ja apua hätätilanteessa.

Tapahtuman turvallisuuteen liittyvissä asioissa voi olla myös yhteydessä joko Kuntamarkkinoiden asiakaspalvelusähköpostiin kuntamarkkinat(at)kuntalehti.fi tai tapahtuma- ja markkinointipäällikkö Liisa Palttaan, liisa.paltta(at)kuntalehti.fi, puh. 050 591 9513.