Tilastokeskus tuottaa luotettavia ja puolueettomia tilastoja suomalaisesta yhteiskunnasta. Tehtävämme on jalostaa eri tietolähteistä kertyvää tietoa tilastoiksi ja tuoda se kaikkien suomalaisten hyödyksi: kansalaisille, päättäjille, tutkijoille ja muille tietoa tarvitseville.

Tuotamme valtaosan Suomen virallisista tilastoista, joita kehitämme yhdessä muiden tilastontuottajien kanssa. Toimimme aktiivisesti myös kansainvälisissä verkostoissa, joissa tilastointia suunnitellaan ja ohjataan.

Kumppanin verkkosivu:


https://www.stat.fi

Terveisiä Kuntamarkkinoiden osallistujille

"

Tiedosta tulevaisuus!
Tervetuloa keskustelemaan ja hakemaan laadukasta kuntatietoa! Tilastokeskuksen osasto löytyy K-kerroksesta 0A4. Nähdäään!

"

Ota Yhteyttä


Tilastokeskuksen yhteystiedot löytyvät verkosta
https://www.stat.fi/org/yhteystiedot/index.html

Muut lisätiedot ja tapahtumat:
Tapahtumakoordinaattori Leila Kaunisharju, 029 551 6369

Osasto: 0A4

Laadukasta tietoa yhteiskunnan uusiin tarpeisiin

Tilastokeskus, Janika Tarkoma, Anu Uuttu 13.9.2022
Tietoa hyödynnetään yhä laajemmin ja monipuolisemmin päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä. Tiedon laadulla on valtava vaikutus tehtyihin johtopäätöksiin. Julkishallinnon laatukehikko, jonka ytimessä ovat tiedon laatukriteerit ja mittarit, tukee laadun tarkastelua ja...