Osasto: 0C2

Laadukasta tietoa yhteiskunnan uusiin tarpeisiin

Tilastokeskus, Janika Tarkoma, Anu Uuttu 13.9.2022
Tietoa hyödynnetään yhä laajemmin ja monipuolisemmin päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä. Tiedon laadulla on valtava vaikutus tehtyihin johtopäätöksiin. Julkishallinnon laatukehikko, jonka ytimessä ovat tiedon laatukriteerit ja mittarit, tukee laadun tarkastelua ja...