Kouluruokaohjelma uudistaa kouluruokailua

Auli Väänänen ja Virpi Kulomaa, Kouluruokaohjelma9.8.2023

Kouluruokailun kehittäminen ja siihen panostaminen on konkreettinen keino tukea lasten ja nuorten hyvinvointia. Kuntapäättäjien tulisi tunnistaa kouluruokailun laajat vaikutukset ja osoittaa sen kehittämiseen riittävät resurssit.

Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi viime vuoden lopulla kansallisen Kouluruokaohjelman, joka nostaa esille kouluruokailun tärkeimmät kehittämis- ja uudistamistarpeet sekä ehdotukset kunnille ja opetuksen järjestäjille niiden kehittämiseksi.

Yksi keskeinen uudistus liittyy koulun maksuttomaan välipalaan. Oppilaille ei tarjota suositusten mukaista maksutonta välipalaa kaikissa kunnissa. Se asettaa oppilaat ja perheet eriarvoiseen asemaan. Tämä korostuu erityisesti ruuan hinnan nousun myötä. Ajankohtaiseksi välipalan kehittämisen tekee lisäksi Harrastamisen Suomen malli, joka lisää koulupäivän pituutta ja siten välipalan tarvetta iltapäivään. Kouluruokailusuositusten mukaan välipala on osa kouluruokailua. Opetuksen järjestäjän tulisi tarjota oppilaille ravitseva ja maksuton aamu- tai välipala, jos oppitunnit koulumatkoineen kestävät ennen koululounasta tai sen jälkeen yhteensä enemmän kuin kolme tuntia.

Kouluruuan kehittämisen painopisteessä ovat myös kestävät ja vastuulliset elintarvikehankinnat. Kun julkisten ruokahankintojen kotimaisuusastetta nostetaan, on sillä suora merkitys ruuan huoltovarmuuteen. Ilmastonmuutos, monimuotoisuuden häviäminen ja kriisitilanteet voivat heikentää Suomessakin ruokaturvaa merkittävästi. Toistaiseksi kouluruokailun kotimaisuusasteessa on vielä suuret erot kuntien välillä. Tärkeää on lisätä myös kotimaisen kalan ja palkokasvien käyttöä.

Kouluruokaohjelma sisältää kaikkiaan 26 ehdotusta kouluruokailun uudistamiseksi ja kehittämiseksi. Välipalojen ja elintarvikehankintojen lisäksi keskiössä ovat muun muassa kasvisruuan tarjonnan lisääminen sekä riittävän ruokailuajan ja oppilaiden osallisuuden varmistaminen. Kouluruokailun kehittäminen tukee lasten ja nuorten hyvinvointia ja oppimista sekä edistää ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden yhteiskunnallisia ja YK:n Kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita.

Tervetuloa Kuntamarkkinoille tutustumaan Kouluruokaohjelmaan ja kuulemaan, miten tuemme kuntia sen toteuttamisessa. Osastollamme 3S8 ovat paikalla kouluruokailun ja julkisten ruokahankintojen asiantuntijat. Tervetuloa myös tietoiskuihin Välipala osaksi kouluruokailua (13.9. klo 11.00) ja Miten kehittää julkisten ruokahankintojen vastuullisuutta (14.9. klo 13.30).

Lisätiedot mmm.fi/kouluruoka

Virpi Kulomaa, Viestintävalkea Oy ja Auli Väänänen, MMM