Ett tillgängligt och inkluderande evenemang

Kommunmarknaden satsar på att göra evenemanget tillgängligt och målet är att möjliggöra en givande och inkluderande evenemangsupplevelse för alla. Kommunmarknaden är ett öppet och kostnadsfritt evenemang för alla företrädare för offentlig förvaltning, kommuner och kommuner i välfärdsregionerna, ideella organisationer och föreningar samt evenemangspartners.

Fysisk tillgänglighet

Tillträde till lokalerna i Kommunernas hus är under normala förhållanden obehindrat. Under Kommunmarknaden ordnas dock särskilda arrangemang för evenemanget på de fyra nedersta våningarna i Kommunernas hus. Så långt det är möjligt tar arrangemangen hänsyn till att anläggningarna och tjänsterna är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Tillgängligheten har även beaktats i partnerutställningen, så att mässytan även kan användas av personer med funktionsnedsättningar. Restaurangerna och terrasserna på andra våningen är lättillgängliga.

Under Kommunmarknadens är ingången till Kommunernas hus från Alpgatans sida. Om den branta entrérampen inte är lämplig för dig som besökare kommer vår personal på plats att visa en mer lämplig väg till evenemangsområdet. Behöver du hjälp med att förflytta dig inom andra områden hjälper vår personal gärna till. Du känner igen personalen på deras svarta Kommunmarknads-skjortor.

Alla seminarierum är tillgängliga. Tillgängliga toaletter finns på 1:a, 2:a och 3:e våningen. Hissarna i Kommunernas hus är i bruk under evenemanget. Vi ber besökarna att prioritera personer med rörelsehinder vid användning av hissar.

En induktionsslinga används i seminarierummen A3.22, A3.23 och A3.8. Induktionsslingan överför ljudet som talas in i mikrofonen med hjälp av ett elektromagnetiskt fält direkt till hörapparaten eller implantatprocessorn.

Besökare med rullstol eller andra som behöver en assistent, t ex synskadade, måste anmäla sig till evenemanget, men deras assistenter behöver inte anmäla sig till evenemanget separat. Vi svarar gärna på frågor om ämnet: kuntamarkkinat(at)kuntalehti.fi

En länk till en utskrivbar namnskylt kommer att ges till deltagarna före evenemanget. Vid behov kan namnskylten även skrivas ut vid ingången till evenemanget med hjälp av våra evenemangsassistenter.

Jämställdhet och icke-diskriminering

Likabehandling, motverkande av diskriminering och att säkerställa en säker evenemangsupplevelse för alla är främsta målet för Kommunmarknaden. Under evenemanget eller i arrangemangen accepteras inte någon form av trakasserier eller misshandel på basen av t ex kön, etnisk bakgrund, utseende eller sexuell läggning eller kränkning av andras integritet.

Vi förutsätter att alla besökare förbinder sig att verka för en säker atmosfär för alla inblandade.

Om du stöter betende som du upplever som trakasserande, olämpligt eller på annat sätt misstänkt, vänligen anmäl det omedelbart till vaktpersonalen eller personalen på Kommunmarknaden. Man känner igen personalen på deras svarta Kuntamarkkinat-skjortor.

Vid trakasserier på nätet kan du kontakta kundtjänstchatten på Kuntamarkkinats webbplats på kuntamarkkinat.fi eller skicka ett mejl till kuntamarkkinat(at)kuntalehti.fi.

Principer för ett säkrare utrymme

Var med och skapa ett säkrare utrymme för alla. På Kommunmarknaden accepteras ingen form av rasism, sexism, transfobi, homofobi eller annan diskriminering, olämpligt språk eller våld.

  • Respektera andras fysiska och mentala integritet, såväl som allas egna gränser. Nej är nej; trakassera inte någon med ord, beröring eller stirrande.
  • Observera att språkanvändning också är maktutövning. Använd inte språk som är förnedrande, stötande eller stödjer diskriminerande stereotyper – inte ens på skämt.
  • Gör inga antaganden om en person utifrån yttre egenskaper som hudfärg, etnicitet eller religion. Låt oss försöka bli medvetna om våra egna fördomar.
  • Kritisera inte andras kropp, utseende eller kläder.
  • Inga diskriminerande (ableistiska) termer används baserat på funktionshinder eller hälsotillstånd. Använd till exempel inte ordet handikappad när du vill beskriva något som svårt.
  • Var öppen och förstående. Om du får feedback, var öppen för det – syftet är att hjälpa dig förstå och utvecklas. Ha förståelse för andra människors misstag också.
  • Ta itu med den diskriminering du ser. Erbjud ditt stöd om någon blir utsatt för diskriminering. I fall av diskriminering kan du kontakta ordningspersonalen eller evenemangspersonalen.

Du kan föreslå tillägg och ändringar av principerna för ett säkrare utrymme till vår e-post på kuntamarkkinat(at)kuntalehti.fi