Program på svenska

Du kommer direkt till Teams genom att klicka på länken Öppna evenemanget

Torsdag 16.9.2021

Går digitaliseringen framåt? Kartläggning om läget i kommunerna.

Tid: Torsdag 16.9.2021, 09.00-09.30 | Programlänk | Öppna evenemanget

sakkunniga Laura Lyly, Tuula Seppo och Mattias Lindroth från Kommunförbundet
Medverkande: sakkunniga Laura Lyly, Tuula Seppo och Mattias Lindroth från Kommunförbundet

Under våren 2021 gjorde Kommunförbundet en kartläggning av digitaliseringen i kommunsektorn. Syftet med kartläggningen är att bättre förstå de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen medför för kommunerna samt vilka konsekvenser digitaliseringen har för kommunernas verksamhet, ledning, resurser och tjänster. Vi samlade också in information om det digitala språng som coronapandemin gett upphov till, och kommunernas erfarenheter av det. På Kommunmarknaden presenteras bl.a. hur kommunerna arbetar med informationshantering, hur pandemin påverkat och hur digistödet utvecklas.

Aktuellt inom gymnasieutbildningen

Tid: Torsdag 16.9.2021, 09.00-09.30 | Programlänk | Öppna evenemanget

Sakkunnig Kyösti Värri, Kommunförbundet
Medverkande: Sakkunnig Kyösti Värri, Kommunförbundet

Vid seminariet ges en översikt över aktuella frågor inom gymnasieutbildningen. Vad händer efter att gymnasielagens nya krav och de nya läroplanerna trätt i kraft i augusti? Vad vet man om gymnasiefinansieringen? Vad innebär kvalitets- och tillgänglighetsprogrammet för gymnasieutbildningen? Vad kommer att ske med gymnasienätet? Tvåspråkigt seminarium. Du måste logga in i evenemangsportalen för deltagande.

Gränserna för digitalisering av förvaltningen

Tid: Torsdag 16.9.2021, 09.35-10.20 | Programlänk | Öppna evenemanget

Ledande jurist Ida Sulin, Kommunförbundet
Medverkande: Ledande jurist Ida Sulin, Kommunförbundet

Digitaliseringen innebär möjligheter, men var går gränsen? Är det fritt fram att omforma hela förvaltningen till en digital service och kan man hur långt som helst t.ex. använda sig av artificiell intelligens som stöd för beslutsfattandet?

Konflikthantering – komplexa frågor kräver nya sätt att arbeta i kommunen

Tid: Torsdag 16.9.2021, 10.30-11.15 | Programlänk | Öppna evenemanget

Lena Langlet, sektionschef för demokrati, ekonomi och styrning (Sveriges kommuner och regioner) och Martin Sande, konsult och senior samtalsledare, grundare av företaget Dialogues
Medverkande: Lena Langlet, sektionschef för demokrati, ekonomi och styrning (Sveriges kommuner och regioner) och Martin Sande, konsult och senior samtalsledare, grundare av företaget Dialogues

Vindkraft, skolnedstängning, flyktingmottagning. Det finns gott om exempel på kommunala beslut som väcker ilska och protester bland kommuninvånarna. Hur ska kommunen agera när debatten på sociala medier hårdnar, positionerna är låsta och tilliten till lokaldemokratin att ur spel? Kom med och lär dig mera om hur kommuner i Sverige arbetar med medborgardialog i komplexa samhällsfrågor med gott resultat.

Kommunmarknadsstudion med Dan Lolax som värd

Tid: Torsdag 16.9.2021, 11.20-12.30 | Programlänk | Öppna evenemanget

Kommuntorgets chefredaktör Dan Lolax med svenska gäster i Kunta.TV-studion.
Medverkande: Kommuntorgets chefredaktör Dan Lolax med svenska gäster i Kunta.TV-studion.

Följ studion på kommuntorget.fi

  • 11.20 Johanna Lindholm om social- och hälsovårdsreformen: vad händer nu, då reformen är godkänd i riksdagen?
  • 11.30 Benjamin Strandberg om utsikterna för den kommunala ekonomin efter social- och hälsovårdsreformen.
  • 11.40 Maria Wendell om hur kommunerna använder anonym rekrytering.
  • 11.50 Marianne Pekola-Sjöblom blickar tillbaka på sommarens kommunalval och framåt, mot välfärdsområdesvalet.
  • 12.05 Karin Ihalainen om projektet Uppdrag språköar som samlar svenskspråkiga skolor på finska orter.
  • 12.15 Terhi Päivärinta om vad den utvidgade läroplikten innebär för kommunerna.

Framtidens kommun!

Tid: Torsdag 16.9.2021, 12.00-13.00 | Programlänk | Öppna evenemanget

Kommunförbundets svenska direktör Ulf Stenman med bl.a. kommundirektörerna Erika Strandberg (Kimitoön) och Stefan Svenfors (Pedersöre) samt Siv Sandberg (Åbo Akademi) som expert.
Medverkande: Kommunförbundets svenska direktör Ulf Stenman med bl.a. kommundirektörerna Erika Strandberg (Kimitoön) och Stefan Svenfors (Pedersöre) samt Siv Sandberg (Åbo Akademi) som expert.

Står kommunerna vid en vändpunkt när det sker förändringar i verksamhetsmiljön och verksamhetsförutsättningarna. Hur påverkas kommunerna? Scenarier och visioner för framtidens kommun. Vi tittar närmare tillsammans med experter och några kommundirektörer.

Allt du vill veta om kommuninvånarna (men inte har vågat fråga)

Tid: Torsdag 16.9.2021, 13.15-14.00 | Programlänk | Öppna evenemanget

Forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom med kommentarer från kommunikatör Jonas Ström från Kimitoön och kanslichef Carina Nykvist från Vörå.
Medverkande: Forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom med kommentarer från kommunikatör Jonas Ström från Kimitoön och kanslichef Carina Nykvist från Vörå.

Vad tänker kommuninvånarna om sin kommun? Trivs de? Uppskattar de skolan? Vad anser de om nivån på social- och hälsovården? Boendemiljön? Kommunförbundet har genom åren forskat i allt från kommuninvånarens vardag till beslutsfattarnas utmaningar. Forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom gör en djupdykning i den gedigna faktabanken medan Jonas Ström och Carina Nykvist berättar om hur de i sina kommuner drar nytta av och använder forskningen.

Hållbar stadsutveckling

Tid: Torsdag 16.9.2021, 14.15-15.00 | Programlänk | Öppna evenemanget

Anna Holmqvist, planchef i Malmö stad
Medverkande: Anna Holmqvist, planchef i Malmö stad

Hur jobbar man med planeringsfrågan utifrån ett hållbarhetsperspektiv? Vi får höra mer om arbetet i Sveriges tredje största stad Malmö, där hållbarhetsarbetet syns på många olika sätt.

Uppskatta din översättare! Arvosta kääntäjääsi!

Tid: Torsdag 16.9.2021, 15.15-16.00 | Programlänk | Öppna evenemanget

Linn Wilhelmsson, översättare vid Kommunförbundet, Ursula Vuorenlinna, övertranslator (Vasa), Gustaf Westerholm, webbtjänstkoordinator (Österbottens välfärdsområde), Satu Heininen, translator (Vörå) och Hans Löflund, translator (Raseborg).
Medverkande: Linn Wilhelmsson, översättare vid Kommunförbundet, Ursula Vuorenlinna, övertranslator (Vasa), Gustaf Westerholm, webbtjänstkoordinator (Österbottens välfärdsområde), Satu Heininen, translator (Vörå) och Hans Löflund, translator (Raseborg).

Hur ser vardagen ut inom översättning i kommunsektorn, och vad kan jag göra för att beakta översättningsprocessen i mitt eget arbete? Vilka är utmaningarna, och hur kan vi lösa dem? Kom med och lyssna på en paneldiskussion mellan bland annat översättare, ställ frågor till panelen och delta i diskussionen!