Program på svenska

Programmet på Kommunmarknaden 2022 arrangeras endast fysiskt på Kommunernas hus i Helsingfors. Endast partiledardebatten streamas till nätet. Kolla redan idag programmet och anmäl dig till de seminarier du vill delta i!

Onsdag 14.9

Smart anpassning – vad, hur och varför?

Tid: Onsdag 14.9, 09.00-09.50 | Till programsidan för inslaget | Anmälan

Medverkande: Petri Kahila, forskningsdirektör på Universitetet i Östra Finland. Kommentar av Erika Strandberg, kommundirektör på Kimitoön.

Smart anpassning är något som allt fler krympande kommuner blir tvungna att fundera på. Smart anpassning ger kommunerna verktyg för ett långsiktigt och systematiskt arbete och skapar flexibilitet inför förändringar, visar en färsk undersökning som Östra Finlands universitet gjort för statsrådet.

Kommunförbundets ansvarsperson: Emilia Mattsson

Partiledardebatt

Tid: Onsdag 14.9, 10.00-11.30 | Till programsidan för inslaget | Anmälan

Medverkande: Partierna i Kommunförbundets styrelse

Kommunmarknadens traditionella partiledardebatt med aktuella ämnen om kommunerna och deras framtid.

Kommunförbundets ansvarsperson: Kommunmarknaden

Hur påverkar kris och krig våra unga?

Tid: Onsdag 14.9, 11.30-12.30 | Till programsidan för inslaget | Anmälan

Medverkande: Kommunförbundets sakkunniga Minna Lindberg samtalar med undervisningsminister Li Andersson, Prakticums rektor Laila Andersson, Borgås utbildningsdirektör Rikard Lindström, och Utbildningsstyrelsens direktör Kurt Torsell, direktör.

Kriget i Ukraina går ingen förbi obemärkt. Pandemin och klimatkrisen har pågått redan länge. Hur påverkar osäkerheten våra barn och unga? Hur påverkar osäkerheten våra barn och unga? Hur stärker vi barns och ungas framtidstro?

Kommunförbundets ansvarsperson: Minna Lindberg

Lilla ekonomilördag – aktuellt inom kommunalekonomin

Tid: Onsdag 14.9, 13.00-13.50 | Till programsidan för inslaget | Anmälan

Medverkande: Benjamin Strandberg, Kommunförbundet

Hur ser de ekonomiska utsikterna för de närmaste åren ut?. Hur påverkar de kommande reformerna kommunernas ekonomi? Kommunförbundets sakkunniga Benjamin Strandberg uppdaterar oss i det som blir aktuellt inom kommunekonomin under hösten.

Företagssamhet och livskraft: tvåspråkighet som en konkurrensfaktor

Tid: Onsdag 14.9, 14.00-14.50 | Till programsidan för inslaget | Anmälan

Medverkande: Ulf Stenman med gäster

Tvåspråkighet har en positiv inverkan på den ekonomiska utvecklingen. Är detta något vi kan bli ännu bättre på och utnyttja för att stärka kommunernas livskraft? Kommunförbundets svenska direktör Ulf Stenman för en diskussion med gäster från fältet.

Kommunförbundets ansvarsperson: Ulf Stenman

Nya stadsdirektörer i nya roller

Tid: Onsdag 14.9, 15.00-16.00 | Till programsidan för inslaget | Anmälan

Medverkande: Petra Therman och Martin Norrgård

Nykarleby och Raseborg har i år valt nya stadsdirektörer ”utanför boxen”. Martin Norrgård arbetade inom den internationella skidsporten innan han blev stadsdirektör i Nykarleby. Petra Theman som tillträder som stadsdirektör i Raseborg i höst har arbetat som diplomat. Hur ser de nya stadsdirektörerna på sina uppdrag och sitt ledarskap? Hur kommer de att dra nytta av sina tidigare arbetserfarenheter?

Kommunförbundets ansvarsperson: Margareta Björklund

Aktuellt på svenska enheten – nätverkande och mingel

Tid: Onsdag 14.9, 16.30-18.00 | Till programsidan för inslaget | Anmälan

Medverkande: Sakkunniga från svenska servicen

Kom till Kommunernas hus och nätverka med kollegor från kommunsektorn och från Kommunförbundet! I år deltar vi fysiskt i alla seminarierna i Kommunernas hus igen.
Passa också på att träffa oss som arbetar i Kommunförbundets Svenska team. Vi har en hel del intressant på gång som vi gärna berättar mera om! Anmälan till minglet öppnar i augusti.
Häng med på Svenska enhetens mingel – en bra avslutning på Kommunmarknadens första dag!

Kommunförbundets ansvarsperson: Ulf Stenman

Torsdag 15.9

Digitalisering: två appar för invånarna

Tid: Torsdag 15.9, 09.00-09.50 | Till programsidan för inslaget | Anmälan

Medverkande: Presentation från kommunerna och Åbo Akademi.

I Österbotten har flera kommuner tillsammans skapat egna lokala appar för invånarna. Betoningen är på information om kommunen, men beslutsfattande och dialog finns också med.

I vårt andra case bekantar vi oss med PocketDemocracy, en app som tagits fram i ett forskningsprojekt vid Åbo Akademi. Vad är det som gör att en app används? Vilka problem har man stött på i utvecklandet?

Kommunförbundets ansvarsperson: Mattias Lindroth

Bättre hälsa och välfärd i kommunerna genom samarbete

Tid: Torsdag 15.9, 10.00-10.50 | Till programsidan för inslaget | Anmälan

Medverkande: Henrika Backlund, generalsekreterare för Finlands Svenska Idrott

Det är viktigt att hitta fungerande lösningar där olika aktörer i samhället tillsammans kan arbeta för bättre hälsa, välfärd och säkerhet. Kommunen bär det primära ansvaret i det här arbetet till den del uppgiften är knuten till kommunens lagstadgade uppgifter.

På det här seminariet diskuterar vi hur kommunen kan samarbeta med olika aktörer.

Kommunförbundets ansvarsperson: Robin Lindberg

Språkplanering som förutsättning för livskraftiga minoriteter

Tid: Torsdag 15.9, 11.00-11.50 | Till programsidan för inslaget | Anmälan

Medverkande: Johan Häggman, forskare vid Federal Union of European Nationalities (FUEN) och Jaan Siitonen, verksamhetsledare för Språkambassadörerna r.f.

När språklagstiftningen inte räcker för att bevara tvåspråkigheten livskraftig så måste vi börja språkplanera. Vad kan vi göra för att främja nationalspråken i Finland? Hur kan vi vända en nedåtgående trend?

Tillsammans med Jaan Siitonen, verksamhetsledare för Språkambassadörerna r.f. och Johan Häggman, Federal Union of European Nationalities (FUEN) skapar vi best practises för en livskraftig tvåspråkighet.

Jaan Siitonen jobbar som verksamhetsledare för Språkambassadörerna r.f. Han mottog nyligen SFV:s brobyggarpris för sin värdefulla insats i arbetet för positivare attityder till det svenska språket i Finland. Attityderna till svenska har visat sig vara positivare än vad många kanske trott, och språkambassadörerna hjälper eleverna att omvandla de positiva attityderna till en vilja att verkligen lära sig språket.

Kolla videon på YouTube!

Johan Häggman har en lång erfarenhet av minoritetsfrågor på europeisk nivå. Han arbetar för the Federal Union of European Nationalities (FUEN) och skriver på sin doktorsavhandling om politiska partier bland språkminoriteter i Europa. Under hösten 2021 publicerade Tankesmedjan Magma Johan Häggmans rapport Strategier för minoritetsspråk – jämförelser av relevans för svenskan i Finland. Undersökningen har för avsikt är att med hjälp av exempel från andra flerspråkiga länder ge tips på strategier och lösningar som Finland kan ha nytta av när det gäller att vårda minoritetsspråket.

Kommunförbundets ansvarsperson: Karin Ihalainen

Översättarträff

Tid: Torsdag 15.9, 12.00-12.50 | Till programsidan för inslaget | Anmälan

Medverkande: Linn Wilhelmsson

Kommunernas översättarnätverk träffas på Kommunmarknaden för att nätverka och lära nytt!

Kommunförbundets ansvarsperson: Linn Wilhelmsson

Småbarnspedagogikens många ansikten – hur få personal till verksamheten (kaksikielinen/tvåspråkigt)

Tid: Torsdag 15.9, 13.00-14.30 | Till programsidan för inslaget | Anmälan

Medverkande: Jarkko Lahtinen och Minna Lindberg (Kommunförbundet) samt Emilia Christiansen (Sydkustens landskapsförbund).

I programmet presenteras Sydkustens landskapsförbunds projekt Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb, som har som mål att synliggöra småbarnspedagogiken för att göra branschen mera attraktiv och framstå som ett starkt alternativ vid val av yrke och studier. Denna del av presentationen är på svenska.
Miniseminaarissa kuulet ensin varhaiskasvatuksen ajankohtaisista asioista ja tilannekuvasta sekä tulevan henkilöstörakenteen toteutumiseen liittyvistä haasteista ja Kuntaliiton toimenpide-ehdotuksista. Esitys on suomeksi.

Kommunförbundets ansvarsperson: Jarkko Lahtinen och Minna Lindberg

Står den nordiska kommunmodellen vid ett vägskäl?

Tid: Torsdag 15.9, 14.00-14.50 | Till programsidan för inslaget | Anmälan

Medverkande: forskare Siv Sandberg, Åbo Akademi och Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom

Vilka lärdomar kan vi i Finland dra av erfarenheterna från Norden för utvecklingen av kommunsektorn.

Forskaren Siv Sandberg från Åbo Akademi presenterar aktuella reformer på det nordiska kommunfältet.

Vi får bland annat höra om frikommunförsöken i Danmark. Sandberg är aktuell med en rapport från forskningsprogrammen Förändringarnas Kommunfinland och Nya Hållbara kommuner.

Digitalisering: Automatiserat beslutsfattande – hur går det framåt?

Tid: Torsdag 15.9, 15.00-15.50 | Till programsidan för inslaget | Anmälan

Medverkande: Ida Sulin

Kommunförbundets ledande jurist Ida Sulin tar tempen på hur arbetet med automatiserat beslutsfattande går framåt. Vilka problem har man upptäckt, och kommer vi vidare?