Välkommen till Kommunernas hus 18-19.9.2024.

I programappen hittar du lätt programmet på svenska genom att filtrera på ”svenska”. Nedan har vi listat Kommunförbundets program på svenska med länkar till programappen.

Framtiden för in house -upphandlingar?


Onsdag 09:00 – 09:30 i rum A3.24

Kommunförbundets Eeva-Riita Högnäs är medlem i arbetsgruppen som behandlar ändringar i upphandlingslagen, särskilt som berör regleringen gällande anknutna enheter. Hon berättar hur reglerna i fortsättningen kan begränsa användningen av kommunala in house -bolag. Kom och lär dig mer och delta i diskussionen om hur det är i din kommun!

Aktuellt om småbarnspedagogik (tvåspråkigt)


Onsdag 09:30 – 10:00 i rum A3.24

Det tvåspråkiga seminariet om småbarnspedagogik fokuserar på de senaste diskussionerna om finansieringen och hur kommunerna arrangerar småbarnspedagogisk verksamhet. Få uppdateringar om aktuella lagförslag, ändrade finansieringsmodeller och nya riktlinjer som påverkar ditt arbete. Delta i diskussionen med vår expert Jarkko Lahtinen och dina kollegor i andra kommuner om hur dessa förändringar kan implementeras och hanteras.

Partiledardebatt

Onsdag 10:00 – 11:30 i rum A3.24

Kommunmarknadens partiledardebatt ordnas i stora föreläsningssalen, men du är också välkommen att följa med debatten på skärmen i vårt utrymme! Vilka är de hetaste frågorna till hösten? Vad tycker partierna om statsandelsreformen?

Lilla ekonomilördag


Onsdag 11:30 – 12:15 i rum A3.24

Vi vet nu att inverkan på kommunernas ekonomi från reformen av social- och hälsovården är omfattande, men samtidigt står nya reformer inför dörren. Kom och uppdatera dig om det senaste inom kommunalekonomin och vad framtiden kan innebära för din kommun!

Aktuellt inom gymnasieutbildningen (tvåspråkigt)


Onsdag 12:00 – 12:30 i rum B3.8

Hur få tillräckligt många studerande? Vad finns det för möjligheter till samarbeten? Ger distansundervisning möjligheter? Kom och hör på vad som är aktuellt för kommunerna inom gymnasieutbildningen med Kommunförbundets expert.

Plattform Integration: ett nätverk för mottagande av nyanlända och deras etablering.


Onsdag 12:30 – 13:15 i rum A3.24

Kom och bekanta dig med verksamheten i ett svenskt regionalt nätverk inom integration för att stärka mottagande av nyanlända och deras etablering genom fokus på samverkan, information och erfarenhetsutbyte. Genom plattformen möts myndigheter, kommuner, civilsamhället och folkbildningen för att skapa en robusthet i mottagandet från asyl till post-etablering och genom att länka det lokala med det nationella.

Behöver Kommunförbundet ett svenskt förtroendeorgan? Samtal om de förtroendevaldas roll i Kommunförbundet.


Onsdag 14:00 – 14:20 i rum A3.24

Svenska delegationens uppdrag är ”att medverka till att svensk- och tvåspråkiga kommuner och kommunala sammanslutningar får service på svenska” från Kommunförbundet. Kommunförbundets Oscar Ohlis har ett samtal med delegationens ordförande Mikko Ollikainen.

Perspektiv på Kommunal- och välfärdsområdesval från invånarundersökningen


Onsdag 14:30 – 15:15 i rum A3.24

Forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom presenterar invånarnas syn på de kommande kommunal- och välfärdsområdesvalen. Vilka frågor är de mest brännande och hur vill invånarna påverka beslutsfattandet i framtiden?

Jobba Lokalt: framtidens största utmaning för kommunsektorn


Onsdag 15:30 – 16:00 i rum A3.24

Kommunförbundet och Finlands svenska kommunalförening jobbar med att ta fram ett samarbetsprojekt som fokuserar kanske kommunernas största utmaning i framtiden: rekrytering och kompetensförsörjning. Marcus Henricson presenterar utredningen med bakgrund och vi bjuder in till diskussion om vad projektet kan bli!

Mingel på svenska

Onsdag 16:00 – 18:00 i rum A4 Aula

Kom och träffa andra från kommunerna på vårt mingel! Insläpp kl 16 vid hissarna på källarvåningen.

”Kaffe med Uffe Live” – Kommunförbundets påverkansarbete i praktiken


Torsdag 09:30 – 09:50 i rum A3.24

Välkommen till Kaffe med Uffe Live! Vi inleder med en diskussion om Kommunförbundets påverkansarbete och vad det betyder för våra kommuner. Utöver Uffe deltar även andra kollegor från den svenska verksamheten för att ge sina perspektiv och svara på dina frågor. Ta chansen att diskutera aktuella ämnen, ställa frågor och dela dina idéer direkt med oss. Det blir ett interaktivt och engagerande möte där dina synpunkter verkligen räknas. Och självklart bjuder vi på kaffe! Kom och var med i samtalet – vi ser fram emot att träffa dig!

Ett nordiskt kvalitetspris?


Torsdag 09:50 – 10:15 i rum A3.24

Kom och diskutera möjligheterna med ett nordiskt kvalitetspris för kommuner. Kommunförbundets Ulf Stenman har med sig representanter från Sveriges ledande evenemang för kommunutveckling, Kvalitetsmässan, för denna spännande diskussionsöppning!

Samlokaliserade grundskolor – fungerar det?


Torsdag 10:30 – 11:15 i rum A3.24

Andelen skolor där finsk- och svenskspråkiga skolor samsas under samma tak har ökat i rask takt. Vad innebär det och vad finns det för för- och nackdelar? I diskussionen medverkar forskare Tuuli From från Helsingfors universitet och Charlotta Sillman, rektor för Söderkulla skola i sibbo.

AN24 – slutspurten!

Torsdag 11:30 – 12:15 i rum A3.24

Reformen av arbets- och näringstjänsterna är inne i det slutliga och kanske mest intensiva planeringsskedet före ansvaret tas över av kommunerna i januari 2025. Är du med på kartan? Vi berättar om det senaste och tar temperaturen på hur förberedelserna gått.

Juridisk klinik – frågor och svar


Torsdag 12:30 – 14:00 i rum A3.24

Nu har du möjlighet att ställa frågor direkt till våra jurister Alexander och Ida. De är experter på juridiken kring kommunalt beslutsfattande och kan svara på de mest kniviga spörsmålen!

Hur fungerar tvåspråkigheten i välfärdsområdena?


Eget utrymme 13:30 – 14:00 i rum B3.1

Hyvil arrangerar ett seminarium med fokus på hur välfärdsområdena ordnar sin service på minoritetsspråket.