Program på svenska

Du hittar hela programmet för Kommunmarknaden under rubriken “Ohjelma“.  För att komma åt seminarielänkarna behöver du först anmäla dig, och sedan öppna länken du får per e-post. Länkarna till de svenska seminarierna hittar du nedan.

Välkommen med!

Material från seminarierna? Det hittar du på Kommuntorget.

Språkbarometern 2020 – hur bra fungerar den offentliga servicen på ditt modersmål?

Tid: onsdag, 11.00-11.45
Föreläsare: Marina Lindell, Åbo Akademi
Har språkklimatet i Finland blivit bättre eller sämre? Kom och ta del av de rykande färska resultaten i Språkbarometern 2020. I år ligger fokus på social- och hälsovårds- och digitala tjänster i stat och kommun. Språkbarometern mäter också hur attityderna mellan språkgrupperna har förändrats. Redan nu vet vi att på nationell nivå hårdnar attityderna mellan språkgrupperna.
Föreläsare: Marina Lindell, forskare, Åbo Akademi. Kommentarer av justitieminister Anna-Maja Henriksson och kommunrepresentanter.
Öppna Teams-evenemanget: https://kommuntorget.fi/km2020/sprakbarometern

Kommunernas klimatarbete med fokus på markplanering och kolbindning (tvåspråkigt)

Tid: onsdag, 13.00-13.45
Föreläsare: Christina Gestrin, Kommunförbundet
Finland ska vara kolneutralt år 2035. Vilken roll kan kolsänkor/kolbindningen ha för kommunerna då de ska nå sina klimatmål?
Svante Henriksson från Meteorologiska institutet talar under rubriken Mot en hållbarare områdes- och stadsplanering. Efter det presenterar Jaana Kaipainen från jord- och skogsbruksministeriet sitt nya projekt om kolbindning och kolsänkor. Föreläsare: Christina Gestrin med gäster.
Öppna Teams-evenemanget: https://kommuntorget.fi/km2020/klimatarbete

Hur säkerställer vi vård på svenska i de tvåspråkiga landskapen?

Tid: onsdag, 14.00-14.45
Föreläsare: Ida Sulin, Kommunförbundet
Social- och hälsovårdsreformen blir en brytningspunkt för vården på svenska i Finland. Dagens strukturer omarbetas och de tvåspråkiga landskapen ingår avtalsbaserade samarbeten för att säkerställa vård också på svenska. Diskussion om de svenska frågorna inom ramen för social- och hälsovårdsreformen.
Föreläsare: Ida Sulin, direktör, Kommunförbundet
Öppna Teams-evenemanget: https://kommuntorget.fi/km2020/sote

Lilla Ekonomilördag: Så påverkar reformerna och coronapandemin kommunekonomin

Tid: onsdag, 15.00-15.45
Föreläsare: Benjamin Strandberg
På Lilla ekonomilördag berörs de stora aktuella frågorna inom kommunalekonomin, till exempel: Hur har coronavirusepidemin påverkat kommunernas ekonomi? Hur ser utsikterna ut för kommunernas inkomster och utgifter de kommande åren? Hur påverkar den planerade social- och hälsovårdsreformen kommunernas ekonomi?
Benjamin Strandberg, sakkunnig på kommunalekonomi vid Finlands Kommunförbund presenterar de aktuella frågorna.
Öppna Teams-evenemanget: https://kommuntorget.fi/km2020/ekonomi

Informationshantering i den nya digitala världen

Tid: torsdag, 09.00-09.45
Föreläsare: Tuula Seppo, DVV
Mattias Lindroth, Kommunförbundet
Den nya lagen om informationsbehandling handlar om att organisera offentliga sektorns information på ett sätt som understöder digitalisering, öppen förvaltning och säker informationshantering. Kommunerna påverkas på många sätt, och nu har du möjlighet att få en snabb uppdatering om vad kraven innebär för din kommun!
Tuula Seppo, expert på informationshantering vid DVV presenterar ämnet och diskuterar med Mattias Lindroth från Kommunförbundet om utmaningarna och möjligheterna arbetet med implementeringen av lagen för med sig. Under hösten 2020 kommer en webbutbildning där vi går igenom vad som krävs av kommunerna inom informationshanteringen.
Öppna Teams-evenemanget: https://kommuntorget.fi/km2020/informationshantering

Aktuellt inom gymnasieutbildningen (tvåspråkigt)

Tid: torsdag, 10.00-10.30
Föreläsare: Kyösti Värri, Kommunförbundet
Vad är aktuellt inom gymnasieutbildningen nu och på långsikt? Hur står det till med läroplansarbetet? Är utredningen över gymnasiediplom klar? Vad vet vi om gymnasiets finansiering och gymnasienätet? Seminariet är tvåspråkigt.
Föreläsare: Kyösti Värri, sakkunnig, Kommunförbundet
Öppna Teams-evenemanget: https://kommuntorget.fi/km2020/gymnasieutbildning

Digital mognad i offentlig förvaltning

Tid: torsdag, 10.00-10.45
Föreläsare: Johan Magnusson, Göteborgs universitet
Digitalisering ligger högt på agendan i kommunerna idag. Men hur åstadkommer man det? Digital mognad är organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. I Sverige har Johan Magnusson från Göteborgs universitet forskat om detta i flera år, och tagit fram ett verktyg där detta mäts genom en positionering i två dimensioner, digital förmåga och digitalt arv. Johan berättar om forskningen, och sedan öppnas diskussionen om hur vi kan följa och stimulera digitaliseringen i kommunerna.
Öppna Teams-evenemanget: https://kommuntorget.fi/km2020/digitalmognad

Hansels tjänster inom upphandling på svenska

Tid: torsdag, 11.00-11.20
Föreläsare: Kirsi Kouvusaari, Hansel
Hansel erbjuder färdigt konkurrensutsatta avtal men också utvecklings- och konsulttjänster. Kom och lyssna på ekonomidirektör Kirsi Koivusaaris presentation av Hansels tjänster för kommuner och övriga aktualiteter kring upphandling.
Öppna Teams-evenemanget: https://kommuntorget.fi/km2020/hansel

Service på svenska från FCG

Tid: torsdag, 12.00-12.20
Föreläsare: Joakim Ingves, FCG
Joakim Ingves regiondirektör för FCG planering och teknik presenterar FCG:s verksamhet och service på svenska.
Öppna Teams-evenemanget: https://kommuntorget.fi/km2020/fcg

Kommuninvånarnas kommunbild (tvåspråkigt)

Tid: torsdag, 12.00-12.45
Föreläsare: Marianne Pekola-Sjöblom, Kommunförbundet
Vilka är de viktigaste sakerna i en bra hemkommun enligt invånarna? Hur klarar den egna kommunen sig jämfört med andra kommuner?
Har åsikterna ändrats under åren, och har coronavåren påverkat invånarnas åsikter?
Bland annat dessa saker diskuteras utgående från svaren i Kommunförbundets breda invånarenkät som genomfördes i maj-juni 2020.
Kommentarer av kommundirektörerna Anneli Paahta (Kimitoön) och Mikael Grannas (Sibbo).
Öppna Teams-evenemanget: https://kommuntorget.fi/km2020/kommunbild

Place branding – konsten att marknadsföra en plats

Tid: torsdag, 13.00-13.45
Föreläsare: Anna Österlund, Placebrander Ab
Allt fler platser, städer och regioner satsar på att utveckla och marknadsföra sig
för att generera fler talanger, besökare och investeringar – och en del gör det riktigt bra.
Lär dig mer om konsten att skapa attraktion kring en plats och låt dig inspireras av goda
exempel på hur svenska och internationella platser framgångsrikt arbetat med platsmarknadsföring.
Föreläsare: Anna Österlund, projektledare, Placebrander Ab
Öppna Teams-evenemanget: https://kommuntorget.fi/km2020/placebranding