Program på svenska

Programmet på Kommunmarknaden 2023 arrangeras endast fysiskt på Kommunernas hus i Helsingfors. Endast partiledardebatten streamas till nätet. Kolla redan idag programmet och anmäl dig till de seminarier du vill delta i!

Onsdag 13.9.2023

Utbildning i fokus: Satsningar på kunskap och kompetens i regerings-
programmet de följande fyra åren – analys och samtal med sakkunniga

Tid: onsdag 09:00 – 09:50. Rum: A3.24
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan
Kurt Torsell (Utbildningsstyrelsen), Minna Lindberg (Kommunförbundet)
Utbildningskommunen är den nya kommunen! Efter reformerna är skolan den enskilt största och viktigaste sektorn i kommunerna, men syns det här i regeringsprogrammet?

P A R T I L E D A R D E B A T T

Tid: onsdag 10:00 – 11:30. Rum: Stora föreläsningssalen
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan

Småbarnspedagogik

Tid: onsdag 11:30 – 11:50. Rum: A3.24
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan
Jarko Lahtinen (Kommunförbundet)
Kort info om aktuella frågor inom småbarnspedagogik.

Språköarna – hur går vi vidare?

Tid: onsdag 12:00 – 12:20. Rum: A3.24
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan
Karin Ihalainen (Svenska Nu!)
Språköprojektet har flyttat vidare från Kommunförbundet till Hanaholmen och Svenska.nu. Kom med och hör hur verksamheten fortsätter, utvecklas och förändras!

Lilla ekonomilördag

Tid: onsdag 12:30 – 13:20. Rum: A3.24
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan
Benjamin Strandberg (Kommunförbundet)
Kommunernas ekonomi må ha blivit mindre i och med vårdreformen, men de allra flesta utmaningarna och frågorna kvarstår. Kom och hör senaste aktuellt om kommunalekonomin och fråga vår expert Benjamin Strandberg om hur framtiden kommer se ut!

Bättre diskussionsklimat ger bättre beslut.

Tid: onsdag 13:30 – 14:20. Rum: A3.24
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan
Marianne Pekola-Sjöblom, Margareta Björklund
Styr du din kommun med etiska spelregler och avtal. Ny svenskspråkig handbok presenterar handlingsmodeller för en bättre besluts- och diskussionskultur i kommunerna.

Vem kan segla förutan vind, vem kan ro utan åror- polariseras politiken när Åland går till val?

Tid: onsdag 14:30 – 15:15. Rum: A3.24
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan
På Åland är det kommunalval och val till lagtinget den 15 oktober. Kommunförbundets direktör Ulf Stenman och forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom samtalar med experter och tar bland annat upp vilka frågor som lyfts i valdebatten på Åland, och frågan om vi ännu kan se några effekter av vårens riksdagsval i riket på samarbetet med Åland?

Kontaktytor på svenska

Tid: onsdag 15:15 – 16:00. Rum: B3.3
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan
Oscar Ohlis (Kommunförbundet)

30 år av reformer och utveckling – retropspektiv på kommunerna

Tid: onsdag 16:00 – 16:30. Rum: A4
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan
Christel von Martens, Gun Kapténs
Vilka reformer och förändringar av kommunfältet har skett de senaste 30 åren sedan den första Kommunmarknaden hölls 1993? Vi inleder svenska minglet med två veteraner från kommunfältet – kommundirektör Gun Kapténs från Larsmo och tidigare direktören vid Kommunförbundet Christel von Martens ger perspektiv på fältets omdaning.

Skumpamingel – 90-tals disco

Tid: onsdag 16:00 – 18:00. Rum: A4
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan
Kom och nätverka och träffa kollegor från den svenska verksamheten. Vi inleder med ett retroperspektiv på kommunsektorn och bjuder på lite dricka med tilltugg.

Torsdag 14.9.2023

En inkluderande kommun

Tid: torsdag 09:00 – 09:45. Rum: A3.24
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan
Malin Gustavsson, Ekvalita
För att skapa ett inkluderande samhälle är det viktigt att utgå från människors behov och att inhämta kunskap från de nyanlända – då skapar vi en tvåvägsintegration.

Aktuellt om AN24-reformen

Tid: torsdag 10:00 – 10:30. Rum: A3.24
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan
Nästa stora reform står runt hörnet och planeringen i kommunerna är i full gång, kom med och höra om vad som är aktuellt med reformen!

Hållbarhetsforum special: Cirkulära lösningar för kommunerna

Tid: torsdag 10:30 – 11:15. Rum: A3.24
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan
Tim Forslund (Sitra)
Den cirkulära ekonomin kan skapa mer värde ur befintliga resurser och nya arbetstillfällen samtidigt som påverkan på klimatet och den biologiska mångfalden minskas. Tim berättar om den cirkulära ekonomin genom olika exempel och metoder som kommuner praktiskt kan använda i sin verksamhet.

Ledarskapet i skolan – ett samtal om rektorernas roll och förutsättningar i skolan

Tid: torsdag 11:30 – 12:15. Rum: A3.24
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan

Invånardelaktighet i välfärdsområdenas beslutsfattande

Tid: torsdag 12:30 – 13:15. Rum: A3.24
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan
Joonas Leppänen (Sitra)
”Att söka gemensamma nämnare gör det möjligt att hitta människoorienterade och enkelt genomförbara lösningar för olika utmaningar. Identifiering av oenigheter skapar för sin del förståelse av teman som man ska diskutera vidare”, säger Joonas Leppänen, ledande expert vid Sitra om användandet av den nya demokratiplattformen Polis. Mer om plattformen

Kvistiga juridiska frågor – juridikkliniken

Tid: torsdag 13:30 – 15:00. Rum: A3.24
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan