Program på svenska

Programmet på Kommunmarknaden 2022 arrangeras endast fysiskt på Kommunernas hus i Helsingfors. Endast partiledardebatten streamas till nätet. Kolla redan idag programmet och anmäl dig till de seminarier du vill delta i!

Onsdag 14.9

Smart anpassning – vad, hur och varför?

Tid: Onsdag 14.9, 09.00-09.50. Utrymme: A3.7
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan

Medverkande: Petri Kahila, forskningsdirektör på Universitetet i Östra Finland. Kommentar av Erika Strandberg, kommundirektör på Kimitoön.

Smart anpassning är något som allt fler krympande kommuner blir tvungna att fundera på. Smart anpassning ger kommunerna verktyg för ett långsiktigt och systematiskt arbete och skapar flexibilitet inför förändringar, visar en färsk undersökning som Östra Finlands universitet gjort för statsrådet.

Kommunförbundets ansvarsperson: Emilia Mattsson

Partiledardebatt

Tid: Onsdag 14.9, 10.00-11.30. Utrymme: B1.6
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan

Medverkande: Partierna i Kommunförbundets styrelse

Kommunmarknadens traditionella partiledardebatt med aktuella ämnen om kommunerna och deras framtid.

Kommunförbundets ansvarsperson: Kommunmarknaden

Hur påverkar kris och krig våra unga?

Tid: Onsdag 14.9, 11.30-12.30. Utrymme: A3.7
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan

Medverkande: Kommunförbundets sakkunniga Minna Lindberg samtalar med undervisningsminister Li Andersson, Prakticums rektor Laila Andersson, Borgås utbildningsdirektör Rikard Lindström, och Utbildningsstyrelsens direktör Kurt Torsell.

Kriget i Ukraina går ingen förbi obemärkt. Pandemin och klimatkrisen har pågått redan länge. Hur påverkar osäkerheten våra barn och unga? Hur stärker vi barns och ungas framtidstro?

Kommunförbundets ansvarsperson: Minna Lindberg

Lilla ekonomilördag – aktuellt inom kommunalekonomin

Tid: Onsdag 14.9, 13.00-13.50. Utrymme: A3.7
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan

Medverkande: Benjamin Strandberg, Kommunförbundet

Hur ser de ekonomiska utsikterna för de närmaste åren ut?. Hur påverkar de kommande reformerna kommunernas ekonomi? Kommunförbundets sakkunniga Benjamin Strandberg uppdaterar oss i det som blir aktuellt inom kommunekonomin under hösten.

Småbarnspedagogikens många ansikten – hur få personal till verksamheten (kaksikielinen/tvåspråkigt)

Tid: Onsdag 14.9, 13.00-14.30. Utrymme: A3.8
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan

Medverkande: Jarkko Lahtinen och Minna Lindberg (Kommunförbundet) samt Emilia Christiansen (Sydkustens landskapsförbund).

I programmet presenteras Sydkustens landskapsförbunds projekt Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb, som har som mål att synliggöra småbarnspedagogiken för att göra branschen mera attraktiv och framstå som ett starkt alternativ vid val av yrke och studier. Denna del av presentationen är på svenska. Observera utrymmet: A3.8

Miniseminaarissa kuulet ensin varhaiskasvatuksen ajankohtaisista asioista ja tilannekuvasta sekä tulevan henkilöstörakenteen toteutumiseen liittyvistä haasteista ja Kuntaliiton toimenpide-ehdotuksista. Esitys pidetään suomeksi.

Kommunförbundets ansvarsperson: Jarkko Lahtinen och Minna Lindberg

Företagssamhet och livskraft: tvåspråkighet som en konkurrensfaktor

Tid: Onsdag 14.9, 14.00-14.50. Utrymme: A3.7
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan

Medverkande: Kommunförbundets direktör Ulf Stenman, politikerna Dimitri Qvintus och Joakim Strand och forskaren Johan Häggman.

Tvåspråkighet har en positiv inverkan på den ekonomiska utvecklingen. Är detta något vi kan bli ännu bättre på och utnyttja för att stärka kommunernas livskraft?

Dimitri Qvintus är Finlands Svenska Socialdemokraters, FSD:s ordförande, utbildad journalist och tidigare specialmedarbetare för statsministrar.

Joakim Strand är riksdagsman för SFP, utbildad jurist och aktiv näringslivspolitiker från Vasa.

Johan Häggman har en lång erfarenhet av minoritetsfrågor på europeisk nivå. Han arbetar för the Federal Union of European Nationalities (FUEN).

Kommunförbundets ansvarsperson: Ulf Stenman

Nya stadsdirektörer i nya roller

Tid: Onsdag 14.9, 15.00-16.00. Utrymme: A3.7
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan

Medverkande: Kommunförbundets Margareta Björklund diskuterar med kommundirektörerna Petra Therman och Martin Norrgård.

Nykarleby och Raseborg har i år valt nya stadsdirektörer ”utanför boxen”. Martin Norrgård arbetade inom den internationella skidsporten innan han blev stadsdirektör i Nykarleby. Petra Theman som tillträder som stadsdirektör i Raseborg i höst har arbetat som diplomat. Hur ser de nya stadsdirektörerna på sina uppdrag och sitt ledarskap? Hur kommer de att dra nytta av sina tidigare arbetserfarenheter?

Aktuellt på svenska – nätverkande och mingel

Tid: Onsdag 14.9, 16.30-18.00. Utrymme: Svenska enhetens torg, 4:e våningen
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan

Medverkande: Sakkunniga från svenska servicen

Kom till Kommunernas hus och nätverka med kollegor från kommunsektorn och från Kommunförbundet! I år deltar vi fysiskt i alla seminarierna i Kommunernas hus igen.
Passa också på att träffa oss som arbetar i Kommunförbundets Svenska team.

Minglet hålls på svenska enhetens torg på fjärde våningen. Du blir insläppt till oss via hissen i A-flygeln på tredje våningen eller via hissen på källarvåningen från 16.15 framåt.
Häng med på Svenska enhetens mingel – en bra avslutning på Kommunmarknadens första dag!

Kommunförbundets ansvarsperson: Ulf Stenman

Torsdag 15.9

Digitalisering: appar för invånarna

Tid: Torsdag 15.9, 09.00-09.50. Utrymme: A3.7
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan

Medverkande: Madeleine Englund-Svenlin från Larsmo och Alina Isoviita från Pedersöre.

I Österbotten har flera kommuner tillsammans skapat egna lokala appar för invånarna. Betoningen är på information om kommunen, men beslutsfattande och dialog finns också med.

Vad är det som gör att en app används? Vilka problem har man stött på i utvecklandet?

Pedersöres kommunapp för barn och unga. Appen syftar till att förbättra växelverkan mellan barn och unga och kommunen. Via appen kan barn och unga bland annat ställa frågor eller ge förslag för kommunen samt få information om det som berör dem i kommunen på ett enkelt sätt.

Kommunförbundets ansvarsperson: Mattias Lindroth

Bättre hälsa och välfärd i kommunerna genom samarbete

Tid: Torsdag 15.9, 10.00-10.50. Utrymme: A3.7
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan

Medverkande: Henrika Backlund, generalsekreterare för Finlands Svenska Idrott

Kommunen har stor nytta av att aktivt arbeta för välmående och välfärd för invånarna genom att satsa på motion och rörelse. Men seminariet kan ge idéer för fungerande samarbete med organisationerna även inom andra områden än motion och idrott. Möjligheten att samarbeta med organisationerna är en nyckel till en mera välmående kommun.

Se videon där Henrika kort introducerar ämnet

Kom och lyssna på den inspirerande talaren Henrika Backlund, generalsekreterare för Finlands Svenska Idrott! Hon berättar om lyckade samarbeten mellan kommuner och organisationer inom motion och idrott. Det behöver inte vara dyrt, men ger stora fördelar i det långa loppet för invånarna. Vi får höra både om samarbeten som gäller barn och unga, personer med funktionsvariationer samt alla invånare.

Finlands Svenska Idrott erbjuder följande tjänster gratis: Idrott i skola-dagar i grundskolan, handledning och utbildningar för personalen i småbarnspedagogiken samt utbildning av tutorer inom välbefinnande för skolor på andra stadiet.

Kommunförbundets ansvarsperson: Robin Lindberg

Hobbyverksamhet som arrangeras i samband med skoldagen – alternativ för kommunerna (tvåspråkigt)

Tid: Torsdag 15.9, 10.00-10.45. Utrymme: A3.8
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan

Medverkande: sakkunniga Mari Sjöström och Mari Ahonen-Walker från Kommunförbundet

I kommunerna kräver en övergripande förvaltning av fritiden för barn och ungdomar att olika tjänster och finansiering identifieras samt strategisk och multidisciplinär utveckling.

Det gäller även fritidsaktiviteter som anordnas i anslutning till skoldagen, såsom förmiddags- och eftermiddagsaktiviteter, klubbverksamhet för skolbarn, lokal hobbyverksamhet för barn och unga samt den finska hobbymodellen som för närvarande piloteras.

Vad bör kommunen tänka på när de organiserar dessa tjänster? Hur kan barn och unga påverka? Hur kan de inkluderas?

Kommunförbundets ansvarsperson: Mari Sjöström

Språkplanering som förutsättning för livskraftiga minoriteter – Kielisuunnittelu edellytyksenä elinvoimaisille vähemmistöille

Tid: Torsdag 15.9, 11.00-11.50. Utrymme: A3.7
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan

Medverkande: Johan Häggman, forskare vid Federal Union of European Nationalities (FUEN) och Jaan Siitonen, verksamhetsledare för Språkambassadörerna r.f.

När språklagstiftningen inte räcker för att bevara tvåspråkigheten livskraftig så måste vi börja språkplanera. Vad kan vi göra för att främja nationalspråken i Finland? Hur kan vi vända en nedåtgående trend?

Tillsammans med Jaan Siitonen, verksamhetsledare för Språkambassadörerna r.f. och Johan Häggman, Federal Union of European Nationalities (FUEN) skapar vi bäst praxis för en livskraftig tvåspråkighet.

Kun kielilainsäädäntö ei riitä säilyttämään kaksikielisyyttä elinvoimaisena, on meidän aloitettava kielisuunnittelu. Mitä voimme tehdä edistääksemme Suomen kansalliskielten asemaa? Miten voimme kääntää suunnan nousuun?

Luomme hyviä käytäntöjä elinvoimaiselle kaksikielisyydelle yhdessä Kielilähettiläät ry:n toiminnanjohtajan Jaan Siitosen ja FUEN:n tutkijan Johan Häggmanin kanssa.

Seminaari on kaksikielinen.

Jaan Siitonen jobbar som verksamhetsledare för Språkambassadörerna r.f. Han mottog nyligen SFV:s brobyggarpris för sin värdefulla insats i arbetet för positivare attityder till det svenska språket i Finland. Attityderna till svenska har visat sig vara positivare än vad många kanske trott, och språkambassadörerna hjälper eleverna att omvandla de positiva attityderna till en vilja att verkligen lära sig språket.

Kolla videon på YouTube!

Johan Häggman har en lång erfarenhet av minoritetsfrågor på europeisk nivå. Han arbetar för the Federal Union of European Nationalities (FUEN) och skriver på sin doktorsavhandling om politiska partier bland språkminoriteter i Europa. Under hösten 2021 publicerade Tankesmedjan Magma Johan Häggmans rapport Strategier för minoritetsspråk – jämförelser av relevans för svenskan i Finland. Undersökningen har för avsikt är att med hjälp av exempel från andra flerspråkiga länder ge tips på strategier och lösningar som Finland kan ha nytta av när det gäller att vårda minoritetsspråket.

Kommunförbundets ansvarsperson: Karin Ihalainen

Översättarträff: workshop kring språk- och namnvård

Tid: Torsdag 15.9, 12.00-12.50. Utrymme: A3.7
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan

Medverkande: Maria Vidberg från Institutet för inhemska språk

Kommunernas översättarnätverk träffas på Kommunmarknaden för att nätverka och lära nytt!

Kommunsektorns översättarnätverk träffas fysiskt för första gången på Kommunmarknaden! Vi håller en workshop om aktuella språkvårdsfrågor tillsammans med Maria Vidberg, språk- och namnvårdare vid Institutet för inhemska språk. Diskussionen går på svenska eller finska enligt deltagarnas önskemål, frågorna fokuserar denna gång på svensk språkvård.

Skicka gärna in dina frågor kring språk- och namnvård – grammatik, kommatering, ordval, namn på myndigheter m.m. – till vår koordinator på förhand, senast 11.9, till linn.wilhelmsson[at]kommunforbundet.fi. Ange gärna ”Workshop på Kommunmarknaden” i rubrikfältet.

Kommunförbundets ansvarsperson: Linn Wilhelmsson

Står den nordiska kommunmodellen vid ett vägskäl?

Tid: Torsdag 15.9, 14.00-14.50. Utrymme: A3.7
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan

Medverkande: Forskare Siv Sandberg, Åbo Akademi och Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom

Vilka lärdomar kan vi i Finland dra av erfarenheterna från Norden för utvecklingen av kommunsektorn.

Forskaren Siv Sandberg från Åbo Akademi presenterar aktuella reformer på det nordiska kommunfältet.

Vi får bland annat höra om frikommunförsöken i Danmark.
Sandberg är aktuell med en rapport från forskningsprogrammet Förändringarnas KommunFinland2025 och utvecklingsprogrammet Nya Hållbara kommuner.

Digitalisering: Automatiserat beslutsfattande – hur går det framåt?

Tid: Torsdag 15.9, 15.00-15.50. Utrymme: A3.7
Mer info: Till programsidan för inslaget | Anmälan

Medverkande: Ledande jurist Ida Sulin från Kommunförbundet

Kommunförbundets ledande jurist Ida Sulin tar tempen på hur arbetet med automatiserat beslutsfattande går framåt. Vilka problem har man upptäckt, och kommer vi vidare?