Turvallisuus

Turvallinen vierailu Kuntamarkkinoilla

Paloturvallisuus ja ensiapu
Järjestyksenvalvonta
Turvallinen tapahtumakokemus
Valokuvaus
Terveysturvallisuus
Lisätietoa turvallisuusjärjestelyistä

Kuntamarkkinoille saapuvia osallistujia, puhujia, tapahtumakumppaneita ja tapahtumassa työskentelevää henkilökuntaa varten Kuntatalolla on tehty erilaisia järjestelyitä tapahtuman turvallisuuden varmistamiseksi. Opastamme paikan päällä kaikissa turvallisuustilanteissa.

Paloturvallisuus ja ensiapu

Kuntamarkkinoilla on paikalla päivystävä palovartiointi ja eri tiloissa kiertävät ensiapuvastaavat. Ensiapuun saat yhteyden Kuntamarkkinoiden henkilökunnan avulla. Esiapuvastaavilla ja infopisteissä on käytössä radiopuhelimet, joten yhteys saadaan tarvittaessa nopeasti. Henkilökunnan tunnistaa Kuntamarkkinat-paidoista. Ensiaputilanteita varten on myös lepotila, jonne ensiapuhenkilöt ohjaavat tarvittaessa.

Kaikki Kuntatalon poistumistiet ovat esteettömät ja avaimitta avattavissa poistumissuuntaan. Poistumisreitit on merkitty valaistuin poistumisopastein ja poistumisjärjestelyt on merkitty pohjakarttaan ja kerrostauluihin. Varsinainen kokoontumispaikka on Ensi linjan puoleinen kallio. Tapahtuman ensiapusuunnitelma ja pelastussuunnitelma ovat saatavilla infopisteistä.

Järjestyksenvalvonta

Kuntatalolla on tapahtuman aikana järjestyksenvalvonta. Järjestyksenvalvonnasta vastaa Securitas Oy. Häiriötilanteissa ota yhteys Kuntamarkkinoiden henkilökuntaan. Tunnistat henkilökunnan Kuntamarkkinat-paidoista. Järjestyksenvalvojilla ja infopisteissä on käytössä radiopuhelimet, joten yhteys saadaan tarvittaessa nopeasti. Henkilökunnan löydät varmimmin karttaan merkityistä kerroskohtaisista info- ja palvelupisteistä.

Turvallinen tapahtumakokemus

Tasa-arvoisuus, syrjinnän vastustaminen ja kaikille turvallisen tapahtumakokemuksen varmistaminen ovat Kuntamarkkinoille ensisijaisia tavoitteita. Kuntamarkkinoilla ei hyväksytä tapahtuman aikana tai sen tuotannossa minkäänlaista häirintää tai huonoa kohtelua esimerkiksi sukupuolen, etnisen taustan, ulkonäön tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi tai toisten koskemattomuuden loukkaamista millään tavoin.

Edellytämme kaikilta tapahtumassa mukana olevilta sitoutumista turvallisemman tilan periaatteisiin:

  • Kunnioitamme toistemme fyysistä ja sosiaalista tilaa
  • Kuuntelemme toisiamme ja annamme kaikille mahdollisuuden osallistua keskusteluun
  • Puhumme kunnioittavasti kaikista ihmisistä ja ihmisryhmistä
  • Annamme jokaisen puhua puolestaan, emmekä tee oletuksia toisistamme
  • Puutumme häiritsevään puheeseen ja käytökseen yhteisvastuullisesti

Mikäli kohtaat tapahtuman aikana ahdistavaa, epäasiallista tai muuten epäilyttävää käytöstä, kerrothan siitä heti järjestyksenvalvojalle tai Kuntamarkkinoiden henkilökunnalle. Tunnistat henkilökunnan Kuntamarkkinat-paidoista. Verkossa tapahtuvissa häirintätilanteissa voit laittaa sähköpostia osoitteeseen kuntamarkkinat(at)kuntalehti.fi.

Valokuvaus

Tapahtumassa valokuvataan. Mikäli et halua tulla kuvatuksi, ilmoitathan siitä tapahtumatiloissa liikkuvalle kuvaajalle. Mikäli otat itse Kuntamarkkinoilla valokuvia, pyrithän varmistamaan, että se sopii kuvissa esiintyville henkilöille.

Terveysturvallisuus

Tapahtuman terveysturvallisuusohjeiden tarkoituksena on tukea tapahtuman turvallista ja vastuullista järjestämistä. Tulethan tapahtumaan vain terveenä. Tapahtumaan ei tule osallistua, mikäli olet kipeä tai tunnet oireita sairastumisesta. Pidä huolta hyvästä käsihygieniasta. Tapahtuma-alueella on tarjolla käsidesiä sekä mahdollisuus käsienpesuun WC-tiloissa.

Kuntamarkkinoiden tapahtuma-alue on suunniteltu niin, että kävijät voivat jakaantua tasaisesti Kuntatalon eri kerroksiin ja niissä eri tiloihin. Ruokailu tapahtuu ainoastaan ravintoloissa, kahviloissa ja terasseilla, eli ruokailuun varatuissa tiloissa.

Tapahtuman henkilökunta on ohjeistettu ennen tapahtumaa valvomaan turvallisuusohjeistusten toteutumista. Ohjeet on tiedotettu myös tapahtuman kumppaneille ja luennoitsijoille.

Kuntamarkkinat noudattaa voimassa olevia viranomaisohjeita ja tapahtuman järjestelyissä huomioidaan tapahtuman aikana mahdollisesti voimassa olevat tapahtumaohjeistukset ja -rajoitukset. Tiedotamme lisätietoja asiasta välittömästi, mikäli viranomaismääräykset tai suositukset päivittyvät.

Lisätietoa turvallisuusjärjestelyistä

Tapahtumamme henkilökunta ohjeistaa mielellään kaikissa turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Noudatathan henkilökunnan ohjeita. Tapahtuman aikana saat tarvittaessa lisätietoa turvallisuusjärjestelyistä karttaan merkityistä infopisteistä. Infopisteistä saat myös tarkempaa tietoa ohjelmasta, opastusta ja apua hätätilanteessa.

Tapahtuman turvallisuuteen liittyvissä asioissa voi olla myös yhteydessä joko Kuntamarkkinoiden asiakaspalvelusähköpostiin kuntamarkkinat(at)kuntalehti.fi tai tapahtumapäällikkö Liisa Palttaan, liisa.paltta(at)kuntalehti.fi.