Yhteystiedot

Kuntamarkkinat verkossa www.kuntamarkkinat.fi

Sähköposti: kuntamarkkinat(at)kuntalehti.fi

Kuntamarkkinoiden tapahtumatiimin yhteystiedot löydät täältä

Tapahtuman järjestävät Kuntaliitto ja Kuntalehti

Suomen Kuntaliitto ry on Suomen kuntien ja kaupunkien muodostama yhdistys. Kuntaliiton toiminnassa ovat mukana myös maakuntien liitot, sairaanhoitopiirit, erityishuoltopiirit sekä koulutuksen ja muiden alojen kuntataustaiset organisaatiot. Kuntaliiton tärkeimmät tehtävät ovat kuntien ja koko kunta-alan edunvalvonta, palvelutoiminta ja kehittämistyö. Toimialapohjaiset palvelualueemme ovat sosiaali- ja terveys, opetus ja kulttuuri sekä alueet ja yhdyskunnat.

Muut palvelualueemme ovat lakiasiat, kuntatalous, kuntatyönantajatoiminta (Kunnallinen työmarkkinalaitos), ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat, tietoyhteiskunta, tutkimus- ja kehitystoiminta, tilastotoiminta ja viestintä. Kuntaliitossa työskentelee noin 300 henkilöä pääosin asiantuntijatehtävissä.
www.kuntaliitto.fi

Kuntalehti on kuntien päättäjiä, johtoa ja asiantuntijoita sekä kuntien sidosryhmiä palveleva yhteiskunnallinen aikakauslehti. Lehteä julkaisee Kuntaliitto-konserniin kuuluva KL-Kustannus Oy. Parempia päätöksiä tiedolla ja kohtaamisilla.
www.kuntalehti.fi