Lääkkeitä julkisen sektorin kiinteistöjen korjausvelkaan

Minna-Maija Jokisalo14.9.2023

Kunnissa ja hyvinvointialueilla kasvaa jatkuvasti tarve kestävästi suunnitelluille, muunneltaville ja viihtyisille tiloille. Koulut, sairaalat, virastot ja muut julkiset rakennukset vaativat jatkuvaa ylläpitoa ja uudistamista, jotta ne pysyvät toimintakuntoisina ja pystyvät vastaamaan nykyajan muuttuviin tarpeisiin. Monet sote-kiinteistöt ovat saavuttaneet peruskorjausiän, ja ratkaisuja niiden uudistamiseen etsitään. Adapteo Groupin tuotekehitysjohtaja Aleksi Hillman korostaa, että kyseessä on haastava ja laaja kokonaisuus, jota vaikeuttaa tilanteen epävarmuus.

Modulaarirakentaminen tarjoaa vaihtoehdon
Modulaarirakentaminen tarjoaa innovatiivisen tavan vähentää kiinteistöjen korjausvelkaa ja uudistaa niitä. Moduuleja voidaan käyttää rakentamaan tiloja, jotka vastaavat erilaisia tarpeita nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Hillman selventää: ”Moduulien avulla voimme pienentää tai laajentaa tiloja yhden moduulin kokoisina osina. Voimme tehdä muutostöitä paikan päällä ja jopa siirtää tilat toiseen kohteeseen tai käyttää niitä uudelleen eri käyttötarkoituksessa. Modulaariset ratkaisut tuovat hallittavuutta ja tarjoavat pitkäkestoisia ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin.”

Ei vain tilapäinen ratkaisu
On tärkeää huomata, että modulaarinen rakentaminen ei ole vain tilapäinen ratkaisu. Se on yhtä laadukas ja kestävä kuin perinteiset rakennusmenetelmät, kuten betonielementtirakentaminen tai massiivipuurakentaminen. Modulaarisuus antaa kuitenkin enemmän joustavuutta ja mahdollisuuden tilapäiseen käyttöön. Tiloja voidaan vuokrata tarvittavaksi ajaksi ilman suurta velkataakkaa kunnalle tai kuntayhtymälle.

Muunneltavat rakennukset ovat erityisen hyödyllisiä tilanteissa, joissa pitkäaikaista tarvetta ei ole varmuudella tiedossa. Siirtokelpoiset tilat tarjoavat joustavan vaihtoehdon. Hillman huomauttaa: ”Tämä antaa meille mahdollisuuden lykätä suuria investointeja ja täyttää silti standardit, joita hyvinvointivaltiomme asettaa kansalaisilleen.”

Suomen kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti modulaarinen rakentaminen, kiertotalous ja puurakentaminen ovat kannatettavia lähestymistapoja. Modulaarirakentaminen tarjoaa lupaavan tavan vähentää julkisen sektorin kiinteistöjen korjausvelkaa ja vastata uudistamistarpeisiin. Sen nopeus, kustannustehokkuus, ympäristöystävällisyys ja joustavuus tekevät siitä houkuttelevan vaihtoehdon.

Kuvassa Kempeleen Ylikylän hybridikoulu, jossa modulaarinen osa on liitetty vanhaan kouluun yhdyskäytävällä.