Mielenterveysomaisen palvelupolku vahvistaa omaisten ja perheiden tukea

Minna Vuorio ja Marianna Roine, Mielenterveysomaisten keskusliitto Finfami ry15.9.2023

Kun yksi sairastuu – monen maailma muuttuu. Psyykkinen sairastuminen vaikuttaa aina sekä sairastuneen omaan että hänen omaistensa ja läheistensä elämään; sairastuminen tuo omaisen elämään huolta, ennakoimattomuutta sekä usein suurta huolenpitovastuuta. Mielenterveysomaisilla on kohonnut riski sairastua itse masennukseen kuormittavassa elämäntilanteessa.

Keinoja omaistilanteen tuottaman kuormituksen vähentämiseen on olemassa, mutta niitä ei vielä tunneta riittävästi. Omaisia työssään kohtaavat ammattilaiset ovat nostaneet esiin, että he kaipaavat työkaluja omaistilanteen tunnistamiseen ja omaisten ohjaamiseen palveluihin. Tietoa kaivataan myös oman alueen palveluista.

Jotta omaiset saisivat tarvitsemansa avun, on omaistilanne ja sen myötä syntynyt tuen ja palveluiden tarve osattava tunnistaa sote-palveluiden lisäksi myös kuntien palveluissa.

Mielenterveysomaisen palvelupolku kattaa palveluja yli hallintorajojen. Pelkät sote-palvelut “eivät riitä” hyvään elämään vaan tarvitaan myös kuntien liikunta- ja kulttuuripalveluja sekä erilaisia osallisuuden mahdollisuuksia. Mielenterveysomaisten palvelupolku kokoaa yhteen tuen ja palveluita sekä osallisuuden toteutumisen mahdollisuuksia.

Mielenterveysomaisen palvelupolusta hyötyvät sekä mielenterveysomaiset että kaikki omaisia yhteiskunnan eri palveluissa kohtaavat ammattilaiset, mm. mielenterveyspalveluissa, muissa sosiaali- ja terveyspalveluissa, seurakunnissa, varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja järjestöissä. Palvelupolku toimii työkaluna ammattilaisille ja nopeuttaa oikea-aikaisten palveluiden löytämistä omalta asuinalueelta.

Palvelupolun avulla hallinnolliset ja rakenteelliset rajat eivät rajaa omaista tapaavan ammattilaisen mahdollisuuksia auttaa ja ohjata omaista hänen tarvitsemiinsa palveluihin.

Palvelupolku edistää osaltaan palveluiden saatavuutta, koska siinä palvelut tuodaan esiin omaisen tarpeiden kautta. Palvelupolun käyttäjän ei tarvitse tietää mikä taho tarjoaa palveluja, hänen tarvitsee vain tunnistaa omaisen tarve tuelle ja palveluille.

Ensimmäinen mielenterveysomaisen palvelupolku on luotu Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFamin Vaikuttavat kumppanuudet -hankkeen, Päijät-Hämeen mielenterveysomaiset – FinFami ry:n ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen yhteistyönä.

Palvelupolku on monistettavissa kaikille hyvinvointialueille – huomioiden jokainen hyvinvointialue omine tarpeineen ja palveluineen.

Lue lisää finfami.fi/palvelupolku