Työkykyjohtamisella kestävää työelämää

Maija Träskelin, Keva30.5.2023

Työkykyistä, joustavaa ja ennen kaikkea monimuotoista. Esimerkiksi näillä sanoilla Kestävää työelämää -hankkeen pilottiorganisaatiot luonnehtivat kestävää työelämää.

Kestävää työelämää voi kuvata monin eri sanoin. Erityisesti mieleeni on jäänyt sen kuvaaminen ihmisen kokoiseksi. Ihmisen kokoinen kuvaa hyvin sitä, kuinka kestävyydessä on lopulta kyse yksilöistä, heidän voimavaroistaan ja niiden tasapainosta työn vaatimusten kanssa. Parhaimmillaan työ joustaa, huomioi elämäntilanteet ja on voimavara itsessään.

Ihmisen kokoisuus kuvaa hyvin myös työn monimuotoisuutta. Me ihmiset olemme erilaisia, oli kyse esimerkiksi työkyvystä, iästä tai elämäntilanteesta. Hyväksyvän työkulttuurin vahvistamista tarvitaan. Kun yksilön voimavarat eivät riitä, voivat koko työyhteisön voimavarat tulla tueksi.

Konkreettisilla työvälineillä tukea arjen työkykyjohtamiseen

Työkyvyttömyysriskit ovat olleet kasvussa monilla yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla jo ennen koronapandemiaa. Uusimmat tutkimustuloksemme osoittavat, kuinka työn fyysinen ja henkinen kuormitus ovat kasvaneet esimerkiksi terveysalalla, varhaiskasvatuksessa ja valtion poliisitoimessa.

Kevan Kestävää työelämää -hankkeessa etsitään ratkaisuja työkyvyttömyysriskien vähentämiseen ennakoivaa työkykyjohtamista kehittämällä. Hanketta toteutetaan yhdessä julkisen alan työnantajien eli pilottiorganisaatioiden kanssa. Erityisesti pyrimme vahvistamaan tiedolla johtamista niin, että tulevaisuudessa meillä olisi entistä paremmat työvälineet riskien ennakoimiseen ja toimenpiteiden kohdentamiseen.

Kehitämme yhdessä arkeen sopivia työvälineitä pilottiorganisaatioiden ohella Kevan kehittämisverkostoissa, joihin toivotamme kaikki julkisen alan työnantajat lämpimästi tervetulleiksi. Hankkeessa kehitetyt palvelut ja toimintamallit ovat hankkeen päätyttyä koko julkisen sektorin hyödynnettävissä.

Uskon, että hankkeessa tehdyistä havainnoista sekä hankkeessa tuotetusta tutkimustiedosta on laajemminkin hyötyä työelämän kehittämisen kentällä. Yhteistyö, avoimuus ja konkretia ovat asioita, joiden toivon olevan vahvasti läsnä koko hankematkamme ajan.

Tervetuloa tutustumaan Kevan palveluihin ja Kestävää työelämää -hankkeeseen Kuntamarkkinoilla 13.–14.9.! Hankkeesta lisää verkkosivuillamme: www.keva.fi/kestavaatyoelamaa

Hanke on saanut valtionavustusta EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitettavasta Suomen kestävän kasvun ohjelmasta.