Uusimaa – reilusti edellä

Outi Ervasti, Uudenmaan liitto24.7.2023

Uudenmaan liiton vision mukaisesti Uusimaa on reilusti edellä. Se tarkoittaa, että suurimpana maakuntana kannamme vastuuta ilmastonmuutoksen hidastamisessa koko Suomen eduksi sekä edistämme hyvinvointia eriarvoisuutta vähentäen.

Kuntamakkinoilla olemme mukana neljällä kärkiteemalla, joista kerron nyt lyhyesti.

Uudenmaan kiertotalouslaakso on liiton kärkihanke, joka toimii hiilineutraalien ratkaisujen kiihdyttämönä. Kiertotalousratkaisut ovat yleensä useiden toimijoiden välistä yhteistyötä, ja myös kuntia tarvitaan aktiivisesti mukaan. Meillä Uudellamaalla on hyvät edellytykset kiertotaloudelle ja sitä vauhdittavalle innovaatiotoiminnalle: paljon yrityksiä ja materiaalivirtoja, tehokas jätehuolto, tiivis väestörakenne sekä korkeatasoista tutkimus- ja kehitystyötä.

Maakuntakaavoissa päätämme yhdyskuntarakenteen suuret linjaukset pitkälle tulevaisuuteen ja ohjaamme kuntien kaavoitusta. Suunnittelemme, millaista tulevaisuuden Uuttamaata tavoittelemme väkiluvultaan suurimmassa ja ripeästi kasvavassa maakunnassa. Tavoitteinamme ovat kasvun kestävä ohjaaminen ja alueiden välinen tasapaino, ilmastonmuutokseen vastaaminen, luonnon kestävä käyttö, hyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden lisääminen sekä alueen kilpailukyky.

Liikenteen ja logistiikan osalta Uusimaa sijaitsee kahden Euroopan laajuisen TEN-T-ydinverkkokäytävän risteyskohdassa. Sekä raideliikenteen rahti- ja matkustajamäärät että tieliikenteen määrät ovat todella suuret. Meidän vastuullamme ovat liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatiminen Itä- ja Länsi-Uudellemaalle sekä näiden alueiden jatkuvan liikennejärjestelmätyön koordinointi.

TE-uudistus vahvistaa kuntien elinvoimaroolia. Uusimaa on Suomen ylivoimaisesti suurin työssäkäyntialue. Vieraskielisten osuus on suuri, ja kolmannes Suomen työttömistä asuu Uudellamaalla. Koko Suomen kannalta on kriittistä, kuinka hyvin onnistumme työllisyyden hoidossa. Meille on syntymässä vajaat kymmenen työllisyysaluetta. Olemme käynnistäneet kuntien ja ELY-keskuksen kanssa Työllisyysfoorumi-hankkeen, jolla haluamme varmistaa työllisyys- ja elinkeinopalveluiden onnistuneen siirron.

Tervetuloa juttusille osastollemme Kuntatalon kolmanteen kerrokseen!

Lue lisää Uudenmaan liiton työstä tulevaisuuden rakentajana: www.uudenmaanliitto.fi