Alueelliset sote-tietojärjestelmät vauhdittavat toiminnan yhtenäistämistä ja kehittämistä hyvinvointialueilla

Kristiina Moilanen, Mediconsult & Piritta Wartiainen, Accenture12.9.2023

Jokainen suomalainen tarvitsee sote-palveluita. Siksi ei ole yhdentekevää, millaisilla ratkaisuilla niitä toteutetaan. Mitä tapahtuu, kun yhdistetään saman järjestelmän käyttäjiksi useita organisaatioita, joilla on kaikilla erilaiset toimintamallit, – tavat ja -kulttuurit? Edessä on muutosvaihe, jossa jokainen joutuu sopeutumaan ja yhdessä löytämään uudet tavat toimia. Sote-tietojärjestelmien yhtenäistäminen on teemana erittäin ajankohtainen ja se koskettaa lähes kaikkia hyvinvointialueita lähivuosina.

Asiakas- ja potilastyön kirjaaminen on monilla hyvinvointialueilla hajaantunut useisiin eri asiakas- ja potilastietojärjestelmiin. Mitä nopeammin alueet pystyvät yhtenäistämään ydinjärjestelmiään, sitä nopeammin myös palveluiden rakenteellisia muutoksia voidaan toimeenpanna, alueen toimintaprosesseja yhtenäistää sekä luoda yhtenäinen tietopohja toiminnan vaikuttavuuden seurantaan ja kehittämiseen. Uuden tietojärjestelmän tehtävä on tukea ja vauhdittaa tätä toiminnan muutosta ja kehitystä hyvinvointialueilla – ei rajoittaa sitä.

Mediconsultin kehittämä Saga Sosiaalihuolto -asiakastietojärjestelmä on tullut jo valituksi viidelle hyvinvointialueelle ja käyttöönottoprojektit ovat hyvässä vauhdissa. Alueellisen asiakastietojärjestelmän käyttöönotolla vastataan myös 1.9.2024 voimaan astuviin uusiin kansallisiin tiedonhallinnan, kirjaamisen ja lainsäädännön vaatimuksiin.

Yhtenäinen nykyaikainen sote-tietojärjestelmä mahdollistaa hyvinvointialueelle laajan yhtenäisen ytimen, joka toimii pohjana laadukkaalle datan tuotannolle sekä yhdistää kansalaisten digitaaliset palvelut osaksi muuta järjestelmäkokonaisuutta. Älykkäitä teknologioita hyödyntävät järjestelmäratkaisut mahdollistavat myös muun muassa tekoälyratkaisujen hyödyntämisen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tekoälyä ja analytiikkaa voidaan hyödyntää mm. kansansairauksien ennaltaehkäisyyn, varhaisen puuttumiseen, riskien tunnistamiseen sekä kohdennettuihin palveluihin ja hoitoon. Nämä tuovat pitkällä tähtäimellä merkittäviä säästöjä.

Tietojärjestelmä on sote-ammattilaisten merkittävin päivittäinen työkalu! Se voi parantaa jopa alueen houkuttelevuutta työnantajana sekä lisätä työssä viihtymistä ja pysyvyyttä sote-alalla.

Haluatko kuulla aiheesta lisää?
Tule kuulemaan, mitkä ovat onnistuneen alueellisen sote-tietojärjestelmän käyttöönoton avaintekijät ja mitä Pohteen asiakastietojärjestelmän käyttöönotosta on opittu. Tietoisku torstaina 14.9. klo 11–11.20 salissa A3.8. Lämpimästi tervetuloa!