Abilitalla on yli 35-vuoden kokemus julkishallinnon eri toiminta-alueista ja kattavat ohjelmistoratkaisut toiminnan tukemiseen.

Toimitamme integroituja ja skaalautuvia tietojärjestelmäratkaisuja julkiselle sektorille. Asiakkaamme koostuvat lähinnä kuntasektorin toimijoista, joille tarjoamme ratkaisut talous- ja henkilöstöhallintoon, sivistystoimeen sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Palvelumme kattavat kaiken aina konsultoinnista käyttäjätukeen ja järjestelmien jatkuvaan kehittämiseen.

Kumppanin verkkosivu:


https://www.abilita.fi/

Ota Yhteyttä


Abilita Oy Ab
Paul Hallvarin katu 1
68600 PIETARSAARI

Frej Salmela
Myyntijohtaja
044 318 6027

Jan-Erik Enell
Myyntipäällikkö
050 505 5462

Osasto: Verkko

Kumppanin ohjelma

TAHE palveluiden onnistunut ulkoistaminen

Onnistunut ulkoistaminen ei ole mahdotonta, se vaatii kuitenkin analysointia sekä ymmärrystä palvelujen rakentamisesta ja vaikutuksesta kunnan toimintaan. Puhumme omiin kokemuksiimme perustuen seikoista, jotka on hyvä ottaa huomioon, kun harkitsee TAHE palveluiden ulkoistamista. Tule kuulolle ja varmista, että teidän ulkoistaminen johtaa onnistuneeseen lopputulokseen.

Kohderyhmä: Kuntajohtajat, kunnan talousjohto, henkilöstöjohto ja hallintojohto.

Keskiviikko 15.9.2021
12.30 - 12.50

Investoisinko varhaiskasvatuksen työkalujen kehittämiseen

Varhaiskasvatuksen hallinnollisten tehtävien digitalisointiin ja yksiköiden johtamiseen apua tuovien ohjelmistojen käyttökustannukset ovat pari prosenttia varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotoista*. Mitä tälle investoinnille saadaan tuotoksi?

1) Täysin digitaaliset prosessit ovat minimivaatimus työntekijöiden puolelta
2) Tiedon ja toiminnan näkyväksi tekeminen on ensimmäisiä askeleita kehittämisessä ja ketteryyden tärkeimpiä rakennuspalikoita.
3) Prosessien uudelleen ajatteleminen ja hajauttaminen osallistaa oikeat henkilöt ja löytää paremmat tavat toimia
4) Huoltajat valitsevat selkeyden ja helppouden

Tule kuulemaan miten digitaalisia asiakas- ja johtamisjärjestelmiään kehittäneet kunnat kertovat investointien tuottaneen.

* Arvioitu keskimääräisistä ohjelmistojen kilpailutetuista kustannuksista suhteessa tilastoituihin varhaiskasvatustuottoihin.

Kohderyhmä: Sivistys- ja varhaiskasvatuksen johtajat, päiväkodin johtajat, varhaiskasvatuksen hallinnolliset henkilöt, tietohallintopäälliköt sekä yleensäkin kunnan varhaiskasvatuksen kehittämisestä vastaavat henkilöt.

Torstai 16.9.2021
14.30 - 14.50

Onnistuneen ulkoistuksen avaimet

Frej Salmela, myyntijohtaja, Oy Abilita Ab 4.8.2021
Mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon, kun kunnassa lähdetään kartoittamaan eri vaihtoehtoja? Kuinka tarkkaan kunnassa on analysoitu millaisia palveluja tarvitaan, millainen palvelukokoonpano olisi paras ja kuka sen pystyisi tarjoamaan? Talous- ja...