Ehkäisevä päihdetyö koskettaa meitä kaikkia

Päihde- tai rahapeliongelma varjostaa monien elämää tavalla tai toisella, vaikka itsellä ei näitä ongelmia olisikaan.
Alkoholiin, nikotiinituotteisiin ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella ehkäisemme pelaamisesta syntyviä haittoja. Ennaltaehkäisy on tehokkain tapa torjua ongelmia niin yhteiskunnan kuin yksilöiden tasolla. Siksi ehkäisevää päihdetyötä tarvitaan kaikkialla: oppilaitoksissa, työpaikoilla ja perheissä.

Kansalaisjärjestömme jäseninä on yli 120 yhdistystä eri puolilta Suomea. Yhdessä teemme tärkeää työtä kaikenikäisten ja -taustaisten ihmisten parissa koululaisista ikäihmisiin.

Ehkäisevän ja ihmisarvoa kunnioittavan päihdetyön ideana on vahvistaa kaikkea sitä, mikä suojaa ihmistä päihdehaitoilta ja toisaalta ehkäistä ja vähentää niihin liittyviä riskejä ihmisten elämässä.

Päihdetyö on alati kehittyvää ja muuttuvaa. Siksi tarvitaan myös uudenlaisia keinoja ja lähestymistapoja. EHYTin rooli on tarjota uusinta tutkittua ja luotettavaa tietoa niin päihdetyön kuin päätöksenteon tueksi. Vain tällä tavalla varmistamme inhimillisen ja tehokkaan tavan torjua haittoja, jotka koskettavat koko yhteiskuntaa.

Kumppanin verkkosivu:


https://ehyt.fi/

Terveisiä Kuntamarkkinoiden osallistujille

"

Mitä on ehkäisevä päihdetyö?

Tuoreessa oppaassa avataan ehkäisevän päihdetyön
lakiperustaa ja rakenteita kunnissa ja hyvinvointialueilla. Se sisältää myös suosituksia kunnille ja hyvinvointialueille sekä hyödyllistä tietoa järjestöistä ehkäisevän päihdetyön
kumppaneina. EHYT ry:n opasta voi käyttää kuntien ja hyvinvointialueiden ehkäisevän päihdetyön suunnittelun tukena.

Tule hakemaan omasi EHYTin pisteeltä SOTE-järjestöjen osastolta.

"

Ota Yhteyttä


Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Keskustoimisto
Elimäenkatu 17-19
00510 Helsinki
ehyt@ehyt.fi

Osasto: 3A5

Jokaisella on oikeus voida hyvin

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Marja Pakarinen 26.8.2022
Päihde- ja peliongelmat vaikuttavat yhteiskuntaan valtavasti. Tämä on asia, joka koskettaa kaikkia suomalaisia, ikään tai sosiaaliseen asemaan katsomatta. Näin ei missään nimessä tarvitse olla. Me tarvitsemme toimia, jotta mahdollisimman moni...