FCG on kulkenut kuntien ja kaupunkien rinnalla ajasta ja haasteesta toiseen jo yli 70 vuotta. Tunnemme kuntien ja kaupunkien haasteet – puhuttiinpa sitten suurista kaupungeista, seutukaupungeista, kehyskunnista tai pienistä kunnista.

Kumppanin verkkosivu:


https://www.fcg.fi/

Terveisiä Kuntamarkkinoiden osallistujille

"

FCG:n tietoiskuissa käsitellään kunta-alan ajankohtaisia teemoja. Varmista paikkasi ja ilmoittaudu tietoiskuihin!

"
Osasto: Verkko

Kumppanin ohjelma

Kunta-alan houkuttelevuus työnhakijamarkkinoilla

Osaajapula kunta-alalla aiheuttaa päänvaivaa kunnille ympäri Suomen. Vaikeasti täytettävien työtehtävien määrä lisääntyy ja työntekijöiden rekrytointi on entistä haastavampaa.

Vaikka kunta-alan vetovoimaa ei ehkä tällä hetkellä pidetä kaikista suurimpana, on kunta-alalla kuitenkin valtteja, joiden avulla työnantajamielikuvan kehittämistä voidaan tehdä.
Miten kunta-ala voisi näyttäytyä houkuttelevampana työnhakijan näkökulmasta? Kuinka tuoda esille kunta-alan monipuolisuutta sekä tärkeyttä työnantajana?

Keskiviikko 15.9.2021
10.30 - 10.50

Tulevaisuuden kestävä kuntatalous

Tiedätkö millainen kuntasi talous sote-uudistuksen jälkeisinä vuosina? Oletteko valmiina työllisyyspalveluiden vastaanottamiseen vuonna 2024? Haluatko tietää millaisia hyviä käytäntöjä kunnissa eri puolella Suomea on kehitetty?

Tietoiskussa kerrotaan Kuntaliiton ja FCG:n yhteisestä Kestävä kuntatalous verkostohankkeesta, joka tarjoaa tukea kunta-alan suurten muutosten vuosille 2022 – 2024. Kestävä Kuntatalous -verkostohanke tarjoaa työkaluja ja tukea siihen, kuinka kuntatalous saadaan kestävälle pohjalle ja pidetään tasapainossa sote-uudistuksen ja työllisyyspalveluiden siirron aiheuttamassa murrostilanteessa.

Keskiviikko 15.9.2021
11.00 - 11.20

Ikääntyneiden asumistarpeisiin varautuminen kunnissa – kokemuksia verkostopilotista

VÄESTÖ IKÄÄNTYY VAUHDILLA – KUINKA KUNTASI ON VARAUTUNUT IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISEEN?

Useissa kunnissa yli 75-vuotiaiden määrä tulee tuplaantumaan ja yli 85-vuotiaiden määrä tulee kaksinkertaistumaan vuoteen 2040 mennessä. Näiden lukujen valossa on oleellista miettiä, miten kunnissa on varauduttu tähän haasteeseen ikääntyneiden asumisen näkökulmasta? FCG Konsultointi Oy käynnisti joulukuussa 2020 yhdessä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn, ympäristöministeriön ja kymmenen kuntatoimijan kanssa verkostohankkeen, jossa tuettiin kunnissa tehtävää ennakointityötä. Tietoiskussa kerrotaan verkostohankkeen kokemuksista ja kuntien toimenpiteistä ikääntyneiden asumistarpeisiin varautumisessa.

Keskiviikko 15.9.2021
09.30 - 09.50

Kuntapäättäjä-palvelu luottamushenkilön tukena

Mikä on tehokkain tapa kehittyä loistavaksi kuntapäättäjäksi? Kuinka tehdä laadukkaampia ja kestävämpiä päätöksiä luottamustehtävissä? Miten sovittaa yhteen kiireinen arkielämä ja luottamustehtävien tuoma vastuu?

Uusi digitaalinen Kuntapäättäjä-palvelu vastaa muun muassa näihin kysymyksiin sekä moniin muihin modernin luottamushenkilötyöskentelyn asettamiin haasteisiin. Tule tietoiskuun kuulemaan lisää palvelusta ja sen ominaisuuksista.

Torstai 16.9.2021
11.00 - 11.20

Palvelu- ja hoitoketjut uusilla hyvinvointialueilla

Hallitusohjelman mukaan sote-rakenneuudistuksessa ”Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä siirretään perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Palvelut ovat yhteensovitettuja, hoitoketjut ovat sujuvia ja ihmiset saavat tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut oikea-aikaisesti”

Tulevien hyvinvointialueiden näkökulmasta tämä tarkoittaa monien alueellisten palvelu- ja hoitoketjujen rakentamista. Miten lähteä liikkeelle?

Torstai 16.9.2021
10.30 - 10.50