FCG on suomalainen suunnittelu- ja konsultointialan yritys.

Päivittäisessä työssämme konsultoimme, koulutamme ja tuotamme ratkaisuja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Olemme kuntien, yritysten ja yhteisöjen kumppani kestävän ympäristön, hyvän hallinnon ja koulutuksen kehittämisessä. Tietoon pohjautuva suunnittelu ja vastuullisuuden edelläkävijyys kasvattavat ratkaisukykyämme ja auttavat meitä luomaan parempaa elämää Suomessa ja maailmalla. FCG:llä työskennellään yhteensä 15 eri toimialalla. Olemme kuntien tukena ratkaisemassa pulmia laaja-alaisesti hyvinvointialueuudistuksesta rekrytoinnin kehittämiseen ja kaavoitushankkeista uusiutuvan energian ratkaisuihin. Näemme kokonaiskuvan ja tunnistamme nykytilasta sen tärkeimmät parantamisen paikat.

Maailman murroksessa punnitaan kyky tarttua mullistuksiin yhdessä ja halu tarkastella maailmaa eri näkökulmista. FCG yhdistää erikoisosaajat ja ratkaisijat aikamme ilmiöiden taakse.

FCG – hyvän elämän tekijät kuuluvat yhteen

Kumppanin verkkosivu:


https://www.fcg.fi/

Terveisiä Kuntamarkkinoiden osallistujille

"

Uudistuminen ja yhteistyö ovat vuoden avainsanat. Ne luovat perustan menestykselle ja kestävälle tulevaisuudelle, tarjoten mahdollisuuksia innovaatioille ja kehitykselle eri aloilla. Yhteistyö ja ketterä uudistuminen edistävät muutosta ja tehokasta toimintaa niin yksilöiden, organisaatioiden kuin yhteiskunnankin tasolla. Tule vaihtamaan ajatuksia teemoista FCG:n osastolle 0H2! Asiantuntijoidemme tietoiskuja kuulee tilassa A3.1.

"
Osasto: 0H2

Kumppanin ohjelma

ARVO ja TARKKA työkalut- avaimet kuntien kiinteistöjen tiedolla johtamiseen

TARKKA-rakennuskortti yhdistää kuntoarvion ja -tutkimuksen parhaat osat kustannustehokkaasti. Uusi dynaaminen raportointitapa selkeyttää ja helpottaa rakennuskannan tietojen hallintaa. Uusi järjestelmämme koostaa tutkimustietoa, jolloin raportti sisältää aina kaiken tarvittavan tiedon – uudet ja vanhat tutkimukset, sekä rakenteisiin tehdyt muutokset. Näin pts ja rakennuksen korjaustarve, -kustannukset sekä tekninen arvo ovat aina ajantasalla. Ja mikä parasta tehokkas, automatisoitu tietojenkäsittelyprosessi säästää, paitsi tilaajan aikaa, myös tilaaja rahoja. Jos et usko, tule keskustelemaan kanssamme!

Keskiviikko 13.9.2023
09.00 - 09.20
A3.1

Mistä rahoitusta matkailun kehittämiseen?

Matkailu on keskeinen osa elinvoimaisuuden luomista ympäri Suomea – näin siitäkin huolimatta, että selvitysten mukaan suomalaisten matkustusinto ulkomaille on palailemassa koronaa edeltävälle tasolle. Matkailun kehittämiselle suoraan korvamerkittyä rahoitusta ei ole juurikaan tarjolla. Tässä tietoiskussa pureudutaan tiiviisti siihen, millaisia rahoituslähteitä kunnille sekä niiden paikallisille ja alueellisille kehittämisorganisaatioille on tarjolla ja miten ne saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla. Tarkastelussa ovat niin kotimaiset kuin kansainvälisetkin instrumentit.

Keskiviikko 13.9.2023
09.30 - 09.50
A3.1

Mitä sote-kustannuksista pitää tietää?

Kansalliset tietosisällöt eivät vielä riitä hyvinvointialueiden tiedolla johtamiseksi. Ratkaisu tiedolla johtamisen haasteeseen on jo kuitenkin olemassa! Yhdistämällä rutiinisti kerättävä asiakas- ja potilastietojärjestelmän tieto taloustietoihin päästään kiinni palvelutuotannon vahvuuksiin ja kehityskohteisiin. Ja mikä hienoa tämän hetken sote-kentässä, ratkaisua voidaan hyödyntää järjestelmäriippumattomasti. Tässä tietoiskussa kuulet lisää ratkaisusta ja siitä, miten se voi auttaa juuri teidän hyvinvointialueellanne vaikuttavampien ja kustannustehokkaampien palveluiden tuottamisessa.

Keskiviikko 13.9.2023
10.00 - 10.20
A3.1

Ratkaisuja yksilölliseen hoidon- ja palveluntarpeen sekä henkilöstön kuormituksen hallintaan

Kuinka löytää hyvän hoivan tasapaino asiakkaiden vaihtelevan palvelutarpeen ja riittämättömän henkilöresurssin välillä? Ratkaisun löytyminen on kriittistä tilanteessa, jossa palvelun tarve kasvaa, henkilöstöstä on jatkuva pula ja työtä on tarve organisoida kustannustehokkaasti laadusta tinkimättä. Ikäihmisten ja vajaakuntoisten hoivan ja hoidon tarve vaihtelee merkittävästi. Lakisääteinen hoitajamitoitus on osaltaan vienyt kireää sotealan henkilöstötilannetta äärimmilleen, sillä se määrittää ympärivuorokautiseen hoivaan faktisen henkilöstömäärän, joka ei huomioi yksilöllistä hoidon tai hoivan tarvetta. Meillä on kuitenkin johtamisen välineitä, joilla voimme säätää palvelutarpeen ja henkilöstön määrän paremmin tasapainoon. Oikealla henkilöstömäärällä puolestaan on mahdollisuus vaikuttaa suoraan henkilöstön työhyvinvointiin ja siten ylikuormittumisen ehkäisyyn. Ratkaisu löytyy Rafaela-järjestelmän SOHU-mittarista. SOHU-mittarin avulla henkilöstö itse analysoi päivän asiakkaiden avun tarvetta ja tuottaa tietoa heidän hoitoisuudestaan. Kerätyn hoitoisuustiedon avulla saadaan käsitys asiakastyön kokonaiskuormituksesta, minkä pohjalta henkilöstön määrä on mahdollista suunnitella sekä asiakkaiden että henkilöstön hyvinvointia tukemaan sekä samalla varmistaa hoivan hyvä laatu. Tule kuulemaan, mistä on kyse!

Keskiviikko 13.9.2023
10.30 - 10.50
A3.1

Parempaa tukea esihenkilötyöhön

Johtamista pitää johtaa! Johto luo puitteet esihenkilöiden toiminnalle. Hyvä esihenkilö tukee päivittäisjohtamisella strategian muuttumista arjen toiminnaksi. Hän on organisaation toimintakyvyn ylläpitäjä ja tuottavuuden avainhenkilö. Hyvä päivittäisjohtaminen luo puitteet tehokkaalle työskentelylle ja pitää toiminnan strategian suunnassa. Usein aikaa ja resursseja ei riitä uusien esihenkilöiden perehdyttämiseen eikä esihenkilöiden pitkäjänteiseen kouluttamiseen roolin merkittävyyden vaatimalla tavalla. Perusteellinen suunnitelma saa kustannukset karkaamaan. Organisaatiosi strategia muuttuu todeksi vain jos esihenkilöt hoitavat oman tonttinsa ja tuntevat käytössään olevat esihenkilötyön välineet. Ymmärrätkö esihenkilötyön kehittämisen merkityksen työskennellessäsi johdossa tai HR:ssä? Tule kuulemaan miten nykyaikainen jatkuvan oppimisen digipalvelu voi olla esihenkilötyön kehittämisen keskiössä ja millaisia käyttökokemuksia eri organisaatioilla on palvelun käytöstä.

Keskiviikko 13.9.2023
12.00 - 12.20
A3.1

Sivistyspalvelut tulevaisuuden kunnassa

Kunnan lakisääteisissä tehtävissä painottuvat sivistyspalveluihin kuuluvat varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukiokoulutus sekä vapaa-ajan palvelut. Lasten määrän väheneminen alkaa näkyä yhä useammassa kunnassa ja sen vaikutus palveluverkkoon on hyvin dramaattinen. Samanaikaisesti kuntien taloustilanne tulee haastamaan palvelujen järjestämistä. Tilanteesta on tärkeää muodostaa kunnassa yhteinen käsitys ja muodostaa sivistystoimen tilanne- ja tulevaisuuskuva, määritellä yhteiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, laatia toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi sekä yhdistää käytössä olevat resurssit ja osaaminen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tule kuulemaan tähän tietoiskuun siitä, minkälaisia työkaluja meillä on kuntanne tueksi tarjolla!

Keskiviikko 13.9.2023
12.30 - 12.50
A3.1

TE24-uudistuksen ajankohtaiset

TE24-uudistuksen myötä kuntien vastuulle siirtyy nykyisten TE-toimistojen työllisyys- sekä työnantaja- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuu vuoden 2025 alusta. Yhdessä hyvinvointialueuudistuksen kanssa TE24 muuttaa kaupungin roolia asukkaille tarkoitettujen hoivan ja huolenpidon palvelujen tuottajasta kohti paikallisen elinvoiman, työllisyyden hoidon ja yritystoiminnan edistäjän roolia. Toimeenpanolailla on kireä aikataulu ja ympäri Suomea valmistellaan muutosta jo täyttä häkää. Tässä tietoiskussa ajankohtaista tietoa uudistuksesta sekä siitä, minkä suhteen kannattaa erityisesti olla hereillä.

Keskiviikko 13.9.2023
13.00 - 13.20
A3.1

Kuntalaisten osallistuminen talouden suunnitteluun

Ihmisillä on luontainen tarve olla aktiivisia vaikuttajia omaa lähiympäristöään koskevissa asioissa, ja kunnista puhuttaessa korostuvat jatkossa lapsiperheiden ja elinvoiman asiat. Mitä suurempia muutospaineita suomalainen kuntakenttä ja sen hoitamat palvelut kohtaavat, sitä tärkeämpää on rakentaa malleja, joissa aktiiviset vaikuttamismahdollisuudet toteutuvat. Tietoiskussa kerrotaan käynnissä olevista Sitran piloteista joissa kuntalaiset osallistuvat talouden johtamiseen.

Keskiviikko 13.9.2023
13.30 - 13.50
A3.1

Keräättekö oikean määrän kiinteistöveroja?

Kunnilta jää vuosittain saamatta jopa satojen miljoonien eurojen kiinteistöverotulot kuntien ja Verohallinnon puutteellisten kiinteistörekisterien vuoksi. Samaan aikaan kuntatalouteen kohdistuu paljon säästöpaineita. Asiantuntevasti laadittu kiinteistöveroselvitys varmistaa, että kunnan veropohja on kunnossa, eikä veroprosenttia tarvitse korottaa tarpeettomasti. Tule kuulemaan lisää kiinteistöveroselvityksistä sekä niiden kautta syntyneistä vaikutuksista tietoiskuumme!

Keskiviikko 13.9.2023
14.30 - 14.50
A3.1

Työnhakijatestauksella laatua rekrytointiin

Millainen on Kuntarekryn tarjoama JobMatchin soveltuvuustesti? Miten voidaan nopeasti & helposti varmistaa miten hakija vastaa tehtävän vaatimuksia ja miten eri hakijat erottautuvat? Miten kattavia testituloksia voidaan hyödyntää tiimien rakentamisessa ja kehittämisessä sekä työnkierrossa? Mitä työnhakija hyötyy? JobMatch on soveltuvuustestaus-alusta, joka on suunniteltu mittaamaan henkilön työhön liittyvää osaamista ja käyttäytymistä. Työkalu on kehitetty yhteistyössä ruotsalaisten kuntien, järjestöjen ja rekrytointiasiantuntijoiden kanssa. Tietoiskussa kerrotaan mihin testin tulokset perustuvat, millainen on tulosten yhteenveto ja miten testi teko tapahtuu.

Keskiviikko 13.9.2023
15.30 - 15.50
A3.1

Yhteistyön aika

Sami Miettinen, FCG Finnish Consulting Group 29.8.2023
Millainen on kunta “soten” jälkeen? Kysymykseen liittyy huolta kuntien merkityksen mahdollisesta kaventumisesta taloudellisen mittakaavan puolittuessa ja toimintaan liittyvän roolin hakemista. Selvää on, että kunnat ovat murrosvaiheessa. Ja se merkitsee eri...