Kansalaisopistojen liitto KoL – Medborgarinstitutens förbund MiF ry on vuonna 1919 perustettu edunvalvontajärjestö, joka kehittää ja vahvistaa kansalaisopistojen sekä vapaan sivistystyön asemaa suomalaisessa aikuiskoulutusjärjestelmässä.

Liiton ydintehtävänä on kansalaisopistojen ja niiden opistolaisyhdistysten edunvalvonta ja toiminnan tukeminen, kansalaisopistojen asemaan, lainsäädäntöön ja toimintaresursseihin vaikuttaminen sekä kansalaisopistobrändin tunnettuuden ja julkisen arvostuksen lisääminen. Kansalaisopistojen liiton unelma on, että kaikilla on mahdollisuus kehittää itseään kansalaisopistossa.

Liitolla on lähes 200 jäsentä, joista valtaosa on kansalaisopistojen ylläpitäjiä. Suurin osa jäsenistä on kuntia tai kuntayhtymiä sekä yksityisten kansalaisopistojen ylläpitäjiä. Lisäksi jäsenistöömme kuuluu kansalaisopistoja ja lukuisia kansalaisopistoissa toimivia opiskelijayhdistyksiä. Kansalaisopistojen liitolla ei ole henkilöjäseniä.

Kumppanin verkkosivu:


https://kansalaisopistojenliitto.fi/

Ota Yhteyttä


Toiminnanjohtaja
Jaana Nuottanen
p. 040 741 0641
jaana.nuottanen@kansalaisopistojenliitto.fi

Osasto: 3S16

Kumppanin ohjelma

Panosta kansalaisopistomyönteiseen kuntaan!

Kansalaisopistojen liitto KoL, Jaana Nuottanen 10.8.2022
Kansalaisopistot tarjoavat opiskelijoilleen uusia tietoja ja taitoja iästä ja koulutustaustasta riippumatta Suomen kaikkien kuntien alueilla. Kansalaisopisto voi olla nimeltään kansalaisopisto, työväenopisto, opisto tai aikuisopisto. Useimmiten opetustarjontaan kuuluu kielten, liikunnan, tietotekniikan,...