Kansalaisopistojen liitto KoL ry, Medborgarinstitutens förbund Mif rf, on vuonna 1919 perustettu edunvalvontajärjestö, joka kehittää ja vahvistaa kansalaisopistojen sekä vapaan sivistystyön asemaa suomalaisessa aikuiskoulutusjärjestelmässä.

Liiton ydintehtävänä on vapaan sivistystyön, kansalaisopistojen ja opistolaisyhdistysten edunvalvonta, toiminnan tukeminen ja kehittäminen sekä yhteistyön edistäminen eri koulutusorganisaatioiden välillä. Liitto edistää yhteistyössä kansalaisopistojen kanssa aktiivisesti tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, kestävää kehitystä sekä osallisuutta yhteiskunnassa. Kansalaisopistojen liiton unelma on, että kaikilla on mahdollisuus kehittää itseään kansalaisopistossa.

Kumppanin verkkosivu:


https://kansalaisopistojenliitto.fi/

Ota Yhteyttä


Jaana Nuottanen, toiminnanjohtaja
Kansalaisopistojen liitto
jaana.nuottanen@kansalaisopistojenliitto.fi
p. 040 741 0641

Osasto: 3S14