Blogit

Kumppanimme ovat
oman alansa huippuasiantuntijoita.
Lue heidän näkemyksiään alta.

Harmaa alue ajattelussamme – tiedostamattomat ennakkoluulot

Pirjo Poutala, Live-säätiö 24.7.2023
Ennakkoluuloahan ajatellaan joustamattomana yleistyksenä tai asenteena, mihin liitetään usein negatiivisuus jotain asiaa tai ihmisryhmää kohtaan. Emme välttämättä ole tietoisia omista asenteistamme, koska ne ovat elämämme aikana rakentuneet osana oman maailmankuvamme...

Hyvä hallinto

Taija Myyrä, Talvea 24.7.2023
Kun hallinto on läpinäkyvää, silloin myös kansalaiset tietävät kuinka viranomaiset toimivat. Rehellisyys, lain noudattaminen ja yhteisten pelisääntöjen tunteminen ovat tärkeitä hyvän hallinnon merkkejä. Oikeus hyvään hallintoon on perusoikeus, joka kuuluu...

Uusimaa – reilusti edellä

Outi Ervasti, Uudenmaan liitto 24.7.2023
Uudenmaan liiton vision mukaisesti Uusimaa on reilusti edellä. Se tarkoittaa, että suurimpana maakuntana kannamme vastuuta ilmastonmuutoksen hidastamisessa koko Suomen eduksi sekä edistämme hyvinvointia eriarvoisuutta vähentäen. Kuntamakkinoilla olemme mukana neljällä kärkiteemalla,...

Työyhteisön monimuotoisuus kilpailuvaltiksi hyvällä johtamisella

Pauli Kallio ja Senni Pykäläinen, Itä-Suomen yliopisto 22.6.2023
Monimuotoisen työyhteisön osaaminen on laaja-alaista ja tuo kilpailuetuja organisaatiolle. Monimuotoisen työyhteisön johtaminen vaatii puolestaan ymmärtämistä ja työkaluja erilaisten tilanteiden käsittelyyn. Monimuotoisuusosaaminen auttaa työyhteisöjä ja organisaatioita ymmärtämään erilaisia asiakasryhmiä ja tarjoamaan...

Energiaratkaisut hiilineutraaliin tulevaisuuteen

Pekka Hyttinen, Voimatel 21.6.2023
Energiaratkaisut ovat keskeinen aihe, kun pohditaan ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja kestävän tulevaisuuden rakentamista. Hiilineutraali tulevaisuus rakennetaan tämän päivän ratkaisuilla, ja valinnat tehdään nyt. Siksi on ilo toteuttaa kunnille ympäristöä rasittamattomia energiaratkaisuja....

Varmista kriittisten toimintojen jatkuvuus

Petri Seppälä, Millog 14.6.2023
Viime vuodet ovat herättäneet organisaatiot huomaamaan, miten monenlaiset uhat voivat vaikuttaa toimintaan. Toimintaympäristö on muuttunut muun muassa pandemian ja sotilaallisten konfliktien vuoksi. Organisaatioiden on tiedostettava, että kaikkiin toimintoihin kohdistuu uhkia...