FCG

FCG on Suomen suurimpia konsulttialan yrityksiä. Olemme kuntien, yritysten ja yhteisöjen kumppani monialaisessa yhdyskuntasuunnittelussa, osaamisen kehittämisessä, hyvän hallinnon edistämisessä ja ohjelmistokehityksessä. Työskentelemme kansainvälisten rahoituslaitosten ja ministeriöiden kanssa edistääksemme parempaa elämää myös kehittyvissä maissa. FCG – Hyvän elämän tekijät. www.fcg.fi

Näytteilleasettajan ohjelma

Rekrytointimarkkinointi – viitoita työnhakijan polku työpaikkaan

Rekrytointimarkkinoinnista on tullut yhä merkittävämpi osa rekrytointeja. Vaikeasti täytettävien työtehtävien määrä on lisääntynyt viime vuosina. Rekrytointimarkkinointia tarvitaan, jotta voidaan kilpailla parhaista osaajista ja löytää tiettyihin työpaikkoihin tekijöitä. Etenkin kun vaikeasti täytettävien työtehtävien määrä on lisääntynyt huomattavasti viime vuosien aikoina. Nykypäivänä rekrytointimarkkinointi vaatii enemmän ja tavat tehdä sitä ovat muuttuneet. Myöskin erilaisten tehtävien rekrytoinnissa tarvitaan erilaisia toimintatapoja sekä eri markkinointikanavia.

Keskiviikko 9.9.2020
13.00 - 13.20

Rikonko vai rakennanko? Ajatuksia luottamusjohdon ja virkajohdon yhteistyöstä

Menestyvän kuntayhteisön johtaminen vaatii toimivaa dialogia eri osapuolten välillä. Tietoiskussa lakimies Annaliisa Oksanen kertoo miten kuntaorganisaatiot voivat taklata toimintaympäristön luonteesta ja erilaisista toimivaltasuhteista sekä toimijarooleista johtuvia yhteistyön haasteita. Tule kuulemaan miten kunnassa voidaan lisätä luottamusta toimijoiden välillä ja luoda ilmapiiri, joka tukee toimijoiden hyvinvointia ja jaksamista ja heijastaa samalla positiivista mainetta myös kunnan rajojen ulkopuolelle.

Tietoiskun päätteeksi kuulet syksyn valmennustarjonnastamme, jonka avulla pääset syventämään johtamisosaamistasi – tarjontaa on niin luottamusjohdolle, ylimmälle johdolle kuin keskijohdollekin.

Keskiviikko 9.9.2020
12.30 - 12.50

Hiilijalanjäljen määrittämisestä askelmerkit kestäviin toimintatapoihin

Hiilineutraali kiertotalous ja ympäristövastuullisuus laajemminkin ovat teemoja, joiden ajurit tulevat poliittisesta ja lainsäädännöllisestä ohjauksesta, mutta yhä vahvemmin myös asiakkailta, kuntalaisilta ja muilta sidosryhmiltä.

Hiilijalanjäljen laskennan avulla toimija voi löytää vastauksia monenlaisiin kysymyksiin. Mitkä toiminnot tuottavat ilmastopäästöjä? Mitkä ovat merkittävimmät päästölähteet? Mikä osuus päästöistä on sellaista, johon toimijalla on vaikutusmahdollisuuksia? Hiilijalanjäljen määrittäminen tuottaakin tietoa, jota voidaan hyödyntää viestinnässä, mutta ennen muuta se mahdollistaa kunkin toimijan omien kehityskohteiden tunnistamisen, kehitystyön suunnittelun ja toimintatapojen muuttamisen kohti vähähiilisempää toimintaa ja sitä kautta osaksi hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa. Ei myöskään sovi unohtaa, että vähähiilinen, kiertotalouteen perustuva toiminta on usein myös kustannustehokasta ja resurssiviisasta.

Hiilijalanjäljen laskentaan on olemassa vakiintuneet periaatteet, mutta kunkin toimijan on kuitenkin määritettävä itse laskennan tavoitteet ja soveltuva arvioinnin rajaus. Tähän FCG tarjoaa mielellään apua!

Keskiviikko 9.9.2020
12.00 - 12.20

Hyvä palvelukokemus on monen tekijän summa

Anne-Mari Nivukoski, palvelupäällikkö, FCG Finnish Consulting Group 24.7.2020
Mistä hyvä palvelukokemus muodostuu? Palvelutilanteen lisäksi vaikuttavat monet itse tilanteesta irrallaan olevat tekijät, kuten asiakkaan aiemmat kokemukset tuotteista tai palveluista tai jokin palvelutilannetta edeltänyt tapahtuma, joka heijastuu päivän aikana tapahtuviin...