FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG on Suomen suurimpia konsulttialan yrityksiä. Olemme kuntien, yritysten ja yhteisöjen kumppani monialaisessa yhdyskuntasuunnittelussa, osaamisen kehittämisessä, hyvän hallinnon edistämisessä ja ohjelmistokehityksessä. Työskentelemme kansainvälisten rahoituslaitosten ja ministeriöiden kanssa edistääksemme parempaa elämää myös kehittyvissä maissa. FCG – Hyvän elämän tekijät. www.fcg.fi

Hyvä palvelukokemus on monen tekijän summa

Anne-Mari Nivukoski, palvelupäällikkö, FCG Finnish Consulting Group 24.7.2020
Mistä hyvä palvelukokemus muodostuu? Palvelutilanteen lisäksi vaikuttavat monet itse tilanteesta irrallaan olevat tekijät, kuten asiakkaan aiemmat kokemukset tuotteista tai palveluista tai jokin palvelutilannetta edeltänyt tapahtuma, joka heijastuu päivän aikana tapahtuviin...