Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy

Avustamme julkisten hankintojen lakisääteisissä kilpailutuksissa kuntia, valtion viranomaisia sekä muita laissa tarkoitettuja hankintayksiköitä. Avustamme asioissa, jotka liittyvät mm.
hankintasopimuksiin, hankintamenettelyyn, tarjouspyyntöön ja hankinnan kohteen määrittelyyn, ehdokkaiden ja tarjoajien valintaan sekä tarjouksen valintaan ja oikeusturvakysymyksiin.

https://lindblad.fi/

Kerros: 3. krs

Osasto: S.41