Hyvän elämän kunnat – kestävää tulevaisuutta rakentamassa

Tämän vuoden teemana on Hyvän elämän kunnat – kestävää tulevaisuutta rakentamassa.

29. Kuntamarkkinoiden teeman taustalta löytyy koko kuntakentän yhteinen visio 2030: ”Kunta on kuntalaisen koti. Kunta luo hyvän arjen, jossa kuntalaiset otetaan huomioon niin fyysisessä kuin digitaalisessa ympäristössä. Kunta rakentaa tulevaisuutensa pitkäjänteisesti, moninäkökulmaisesti ja muiden kanssa yhteistyössä.”

Kuntamarkkinat kokoaa kahden vuoden tauon jälkeen Kuntatalolle kuntien hyvän arjen mahdollistajia – päätöksentekijöitä, asiantuntijoita ja palveluiden toteuttajia – yhteiseen foorumiin muun julkisen hallinnon, järjestöjen ja erilaisia palveluita tuottavien kumppaneiden kanssa vaihtamaan ajatuksia ja hakemaan ajankohtaista tietoa kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Yhteistyö eri toimijoiden välillä on välttämätöntä, jotta hyvän elämän tavoitteisiin on mahdollista päästä. Aidot kohtaamiset luovat moninäkökulmaisen alustan eri toimijoiden välille yhteisen ymmärryksen rakentamiselle sekä uusien ideoiden kumpuamiselle. Kohtaamiset edesauttavat parempien päätösten syntymistä kuntalaisten, kuntien ja hyvinvointialueiden hyvää arkea ja kestävää tulevaisuutta silmällä pitäen. Vuorovaikutus kannattaa aina.

Ohjelmasuunnittelu on alkanut

Kuntamarkkinoiden ohjelma rakentuu Kuntaliiton seminaareista, kuntien omien hyväksi koettujen käytäntöjen esittelyistä ja kumppaneiden tietoiskuista. Osa seminaareista striimataan suorina lähetyksinä verkkoon ja kumppaneiden tietoiskuihin on mahdollista osallistua verkossa.

Yksi tapahtuman tavaramerkeistä, puoluejohdon paneeli, ei jää tulevanakaan syksynä väliin. Puoluejohtajat kokoontuvat moniääniseen paneelikeskusteluun Kuntatalolle keskiviikkoaamuna. Toiveissa on lisäksi vanhan sanonnan ”kolmas kerta toden sanoo” toteutuminen, eli pitkään odotettu talouden nobelisti Bengt Holmströmin keynote torstaina. Kuntalehden yhteiskunnallisiin teemoihin kytkeytyviä haastatteluja kuullaan Kuntatalon kahvilan lavalla.

Laita päivämäärä 14.-15.9.2022 jo nyt kalenteriisi. Kuntatalolla tullaan kokemaan yhdessä niin perinteitä kuin uusia tuulia. Osallistu, vaikuta ja verkostoitu! Ilmoittautuminen avataan 10.5.2022 ja ohjelman julkaisu aloitetaan samaan aikaan. Osallistuminen on ilmaista, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista.