Keskiössä uudistuminen ja yhteistyö

Kuntamarkkinoiden juhlavuoden ohjelmakokonaisuutta rakennetaan teemalla ”Uudistuminen ja yhteistyö”.

Kunnat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueiden ja valtion kanssa. Toisaalta kunnilla on monia muitakin tärkeitä kumppaneita, kuten kolmas sektori ja elinkeinoelämä, joiden kanssa yhtä matkaa samaan suuntaan kulkeminen on tärkeää.

Yhteistyön on oltava jatkuvaa eteenpäin katsovaa vuoropuhelua. Avoin dialogi vahvistaa luottamusta organisaatioiden tai ihmisten kesken. Mikä olisikaan Kuntamarkkinoita parempi foorumi lisätä ymmärrystä ja tunnistaa yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden välillä.

Kuntalaisen näkökulmasta tärkeintä on palveluiden saatavuus. Palvelujen tuottamisen organisointitapa jää palvelujen käyttäjältä vähemmälle huomioille. On selvää, että julkishallinto vaatii tuekseen hallinnonrajat ylittävää kehittämistä. Tiedon katkeamaton liikkuminen rakenteellisten rajojen yli sujuvoittaisi kuntalaisten asiointia eri elämäntilanteissa.

Kuntamarkkinoiden ohjelmasuunnittelu on käynnistynyt Kuntaliiton ja Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi tapahtuman kumppanit: valtion ja kolmannen sektorin organisaatiot sekä yksityiset yritykset oman alansa erityisosaajina tuottavat ohjelmaa tapahtumaan. Ohjelman julkaiseminen alkaa toukokuun alkupuolella.