Elinvoiman ja hyvinvoinnin tekijät

Vuoden 2024 Kuntamarkkinoilla teeman kärkeen nostetaan paikallistason arjen ydin – elinvoiman ja hyvinvoinnin tekijät. Kuntien ja hyvinvointialueiden rooli elinvoiman ja hyvinvoinnin varmistajina on merkittävä nyt ja tulevaisuudessa.

Elinvoima edellyttää jatkuvaa muutosta eteenpäin katsoen. Elinvoiman edistämisen keinovalikoima kunnissa kasvaa, kun työllisyys- ja kotoutumispalveluista tulee ensi vuoden alussa osa jokaisen kunnan peruspalveluja. Uudistus tuo palvelut lähemmäs kuntalaisia, mikä lisää niiden saavutettavuutta ja vaikuttavuutta. Jatkossa saman katon kunnista alta löytyvät niin sivistyspalvelut, vapaa-ajan palvelut, yhdyskuntarakentamisen palvelut kuin työllisyyspalvelutkin.

Hyvinvointia syntyy ihmisten osaamisesta. Työvoiman saatavuuteen on etsittävä sisukkaasti kestäviä ja pitkäjänteisiä ratkaisuja. Laadukkaat terveys- ja sosiaalipalvelut, turvallinen ympäristö, työllistymismahdollisuudet sekä yhteisöllisyys ovat kaikki osa hyvinvointiamme. Palvelut edellyttävät riittävästi osaavaa työvoimaa sekä niukkojen resurssien kohdentamista oikein. Innovaatiot ja tiedonhallinnan integraatiot ovat avainasemassa, kun palvelujen saatavuutta ja kustannustehokkuutta halutaan parantaa.

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on paljon yhteisiin asukkaisiin liittyviä yhteistyötarpeita ja yhdyspintoja, niin ihmisten kuin järjestelmien osalta. Toteuttavat palvelut edellyttävät ennakkoluulotonta vuorovaikutusta kaikkien yhteiskunnan toimijoiden välillä, jotta palvelulupaukset voidaan lunastaa.

Kuntamarkkinat tarjoaa foorumin tekijöille, jotka ovat kehittämässä ja mahdollistamassa elinvoimaisen ja hyvinvoivan yhteiskunnan tulevaisuutta yli organisaatio- ja sektorirajojen. Kuntatalon näyttelyssä on mahdollista tutustua kumppaneiden ratkaisuihin ohjelman ohessa.

Kuntamarkkinoilla pöhistään ilmiöistä, inspiroidutaan tiedosta ja törmäytetään tulevaisuuden tekijöitä!