Parlamentaarisesti valmisteltu Suomen ensimmäinen kansallinen lapsistrategia julkaistiin alkuvuodesta 2021. Lapsistrategian tarkoitus on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanoa ja lapsen oikeuksien toteutumista. Lapsistrategia on visio lapsi- ja perhemyönteisestä Suomesta ja se perustuu tietoon ja tutkimukseen. Lapsistrategiaan on kirjattu lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen nykytila Suomessa sekä keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet niiden edistämiseksi.

Lapsistrategia ohjaa hallituskausittain laadittavaa toimeenpanosuunnitelmaa. Parhaillaan toteutamme ensimmäistä toimeenpanosuunnitelmaa, joka sisältää yli 30 toimenpidettä. Strategian toimeenpanolla varmistetaan, että kaikkien lasten oikeudet toteutuvat mahdollisimman täysimääräisesti.

Kumppanin verkkosivu:


https://www.lapsistrategia.fi

Terveisiä Kuntamarkkinoiden osallistujille

"

Mistä lapsistrategiassa on kyse? Miten tehdään kaikkien Lasten Suomi? Tervetuloa tutustumaan ja kuulemaan lisää kansallisesta lapsistrategiasta! Koko lapsistrategiatiimin löydät messuosastolta paikasta 0G4!

"

Ota Yhteyttä


Kansallisen lapsistrategian asiantuntija Laura Kuusio, p. +358 295 163 352, laura.kuusio@gov.fi

Kansallisen lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari, p. +358 295 161 177, johanna.laisaari@gov.fi

Osasto: 0G4

Kansallinen lapsistrategia, kohti kaikkien lasten Suomea

Kansallinen lapsistrategia, valtioneuvoston kanslia, Johanna Laisaari 31.8.2022
Kansallisen lapsistrategian tavoitteena on lapsen oikeuksia noudattava lapsi- ja perhemyönteinen yhteiskunta. Yhteiskunta, jossa kaikki lapsen ovat arvokkaita ja yhdenvertaisia. Yhteiskunta, jossa lapsen oikeudet osataan ja niitä noudatetaan. Lapsistrategia perustuu perus-...