Valtiovarainministeriö vastaa kuntia koskevasta yleislainsäädännöstä ja hallinnon kehittämisestä. Lisäksi ministeriön vastuulla ovat peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä, kuntatalouden laskenta- ja analysointitehtävät sekä valtion ja kuntien yhteistyön edistäminen.

Valtiovarainministeriössä valmistellaan periaatteet julkisen hallinnon kehittämiseksi, kehitämme myös valtionhallinnon ohjausjärjestelmiä ja edistämme digitalisaatiota ja tiedon parempaa hyödyntämistä yhteiskunnassa.

Kumppanin verkkosivu:


https://vm.fi/etusivu

Ota Yhteyttä


viestinta.vm@gov.fi

Osasto: 0K8