Valtiovarainministeriö valmistelee julkisen hallinnon kehittämisen yleiset periaatteet poliittiseen päätöksentekoon ja edistää valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyötä.

Valtiovarainministeriö huolehtii kuntia yleisesti koskevan lainsäädännön ja hallinnon kehittämisestä. Lisäksi ministeriön vastuulla on peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä. Myös hyvinvointialueiden perustamista, hallintoa, rahoitusta ja henkilöstöä koskeva lainsäädäntö ja ohjaus kuuluvat valtiovarainministeriölle.

Valtiovarainministeriö toimii julkisen hallinnon digitalisaation edellytysten luojana ja suunnannäyttäjänä.

Kumppanin verkkosivu:


https://vm.fi

Ota Yhteyttä


viestinta.vm@gov.fi

Osasto: 0K5