Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö (VM) on yksi valtioneuvoston 12 ministeriöstä. Visionamme on rakentaa tulevien sukupolvien taloudelle ja hyvinvoinnille vakaa perusta. Strategiamme ydinajatus on: VM turvaa tulevaa. Mahdollistamme puitteet työllisyyden ja tuottavuuden kasvulle Turvaamme julkisen talouden kestävyyden Luomme rakenteet ja toimintatavat asiakaslähtöisille ja tuloksellisille julkisille palveluille Vaikutamme kansainvälisesti ja rakennamme menestyvää Eurooppaa.

Parempia palveluita digitalisaation avulla

Sirpa Paatero, kuntaministeri 2.9.2020
Minkä tahansa julkisen palvelun kohdalla käyttäjän näkökulmasta avainkysymys on palvelun saatavuus. Paraskaan palvelu ei ole kovin arvokas sille, joka ei sitä syystä tai toisesta pääse tarvittaessa käyttämään. Perinteisesti palveluiden saatavuuden...