Avustajat Kuntamarkkinoilla

Kuntamarkkinoilla on oman talon väen lisäksi osallistujia, puhujia ja kumppaneita avustamassa noin 100 opiskelijaa ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Opiskelija-avustajat tunnistat lilasta T-paidasta.

Avustajilla tärkeä rooli Kuntamarkkinoiden onnistumisessa ja tapahtumapäivien aikataulujen varmistamisessa. Heidän tehtäviinsä kuuluu muun muassa osallistujien skannaus ja puhujien tukeminen eri ohjelmissa. Kokemus on osoittanut, että avustamassa olevat opiskelijat tuovat mukanaan pirteän tuulahduksen Kuntatalolle. Avustajat ovat fiksuja ja neuvokkaita nuoria, ja heillä on aina ollut erinomaisia ideoita myös tapahtuman kehittämiseen.

Vastuullisuus ja yhteisöllisyys näkyy avustajien toiminnassa. Kuntamarkkinat-organisaatiolla on sopimus kunkin ammattikorkeakoulun ja yliopiston ainejärjestön kanssa korvauksista, jotka maksetaan tapahtumassa avustamisesta. Ammattikorkeakoulut ja ainejärjestöt päättävät itsenäisesti, miten he saamansa korvauksen käyttävät. Yleensä korvaus ei kohdennu yksittäiseen opiskelijaan, vaan sillä mahdollistetaan esimerkiksi ainejärjestön muuta toimintaa.

Vuoden 2023 Kuntamarkkinoiden opiskelija-avustajat ovat seuraavista ammattikorkeakouluista ja ainejärjestöistä:

  • Humak – Humanistisen ammattikorkeakoulu: Kulttuurituotannon opiskelijat
  • Keho ry – Helsingin yliopisto: Valtiotieteellisen tiedekunnan globaalin kehitystutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö
  • Kumous ry – Helsingin yliopisto: Yhteiskunnallisen muutoksen opiskelijajärjestö
  • Polho ry – Helsingin yliopisto: Poliittisen historian opiskelijat ry
  • Sampsa ry – Helsingin yliopisto: Maatalousylioppilaiden ainejärjestö
  • Staabi ry – Tampereen yliopisto: Hallintotieteitä opiskelevien ainejärjestö
  • Taso ry – Helsingin yliopisto: Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijoiden ainejärjestö