Anmäl dig till Kommunmarknaden 13–14.9.2023

Välkommen till Kommunmarknaden 13-14 september i Kommunernas hus!

Kommunmarknaden är det största årliga evenemanget för branschfolk inom kommunsektorn. Vi önskar alla representanter för den offentliga förvaltningen, kommunernas och välfärdsområdenas fullmäktige, allmännyttiga organisationer och föreningar samt utställningspartner välkomna. Deltagandet är kostnadsfritt för offentlig förvaltning och tredje sektorn men förutsätter förhandsregistrering. Åldersgränsen för att delta i Kommunmarknaden är 18 år.

Om du representerar en annan organisation eller deltar i evenemanget som privatperson kan du delta i evenemanget genom att betala deltagaravgiften.Av säkerhetsskäl följer vi antalet anmälda per dag. Allt program under Kommunmarknaden sker fysiskt på plats i Kommunernas hus.