Filha ry

Filha edistää kansanterveyttä Suomessa torjumalla keuhkosairauksia ja tuberkuloosia sekä edistämällä väestön keuhkoterveyttä.

Toimimme alan asiantuntijoiden ja yhdistyksen tarkoitusta tukevien henkilöiden yhteistyöelimenä. Teemme yhteistyötä alalla toimivien järjestöjen ja viranomaisten kanssa ja osallistumme aktiivisesti alan kansainväliseen toimintaan.

Käytännön toimintamme keskittyy keuhkosairauksien ja tuberkuloosin ehkäisyyn, torjuntaan, hoitokäytäntöjen kehittämiseen, sairastuneiden omahoidon kehittämiseen ja ammattilaisten kouluttamiseen.

Kansainvälistä yhteistyötä teemme WHO:n (Maailman terveysjärjestö), The Unionin (Kansainvälinen tuberkuloosi- ja keuhkosairausunioni) ja alan muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. Lisäksi toteutamme kansainvälisiä koulutuksia ja hankkeita.

Kumppanin verkkosivu:


https://www.filha.fi

Ota Yhteyttä


Filha ry
Sibeliuksenkatu 11 A 1
00250 Helsinki
filha@filha.fi
p. 044 566 9034

Osasto: 3S38