Traficom varmistaa toimivat, turvalliset ja kohtuuhintaiset liikenteen ja viestinnän yhteydet ja palvelut Suomessa. Virasto on myös palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen. Traficom ennakoi muutoksia ja tuottaa tietoa päätöksenteon sekä kuluttajavalintojen tueksi. Virasto vauhdittaa digiyhteiskunnan ja liikennejärjestelmän kestävää kehitystä sekä innovatiivisten palveluiden syntymistä. Traficomissa työskentelee yli 900 asiantuntijaa 15 paikkakunnalla Suomessa.

Kumppanin verkkosivu:


https://traficom.fi/fi

Terveisiä Kuntamarkkinoiden osallistujille

"

Traficomin toimintaan sisältyy runsaasti yhteisiä rajapintoja kuntien kanssa. Pyrimme muun muassa aktiivisesti tukemaan yhteisrakentamista ja myönnämme valtiontukea laajakaistarakentamiseen, kestävään liikkumiseen ja tieliikenteen turvallisuuden edistämiseen. Lisäksi toteutamme valvontaa muun muassa puhtaisiin ajoneuvohankintoihin liittyen.
Traficom edistää verkkojen yhteisrakentamista ja -käyttöä muun muassa ylläpitämiensä palveluiden kautta. Verkkotietopiste.fi-palvelu ja tuleva Sijaintitietopalvelu muodostavat keskitetyn tietopisteen. Verkkotietopiste.fi-palvelusta voi hakea tietoa verkkojen rakentamissuunnitelmista yhteisrakentamisesta sopimiseksi ja olemassa olevista verkoista infrastruktuurin yhteiskäytön tarpeisiin sekä verkkotoimijoita hyödyntäviä muita tietoja. Sijaintitietopalvelu tulee tarjoamaan sähköisessä muodossa tiedot kaapeleiden, putkien ja niihin verrattavien aktiivisten verkon osien sijainneista sekä osittain fyysisestä infrastruktuurista. Maanrakennustyötä suunnitteleva ja toteuttava saa Sijaintitietopalvelun kautta yhdestä paikasta tiedot kohteessa mahdollisesti olevan verkkoinfrastruktuurin sijainnista ja muista oleellisista tiedoista sekä mahdollisesta näyttötarpeesta helposti ja tietoturvallisesti.
Lisäksi Traficom on tehnyt rakennuksen omistajille työkalun, jonka avulla voi tehdä alustavan arvion sähköauton latauspisteen asennusvelvoitteesta. Ei asuinkäytössä olevaan rakennukseen, joiden yhteydessä on yli 20 pysäköintipaikkaa rakennuksen sisällä tai samalla kiinteistöllä, pitää asentaa sähköauton latauspiste viimeistään 31.12.2024.
Traficomin myös myöntää valtiontukea laajakaistarakentamiseen. Sen tavoitteena on tukea nopeiden kiinteiden verkkojen rakentamista alueille, joille ne eivät todennäköisesti kaupallisesti rakentuisi. Valtiontukea on myönnettävissä yhteensä 32 miljoonaa euroa vuosille 2022–2023. Tukea voi saada yritys, yhteisö tai säätiö, joka on maakuntaliiton kilpailutuksella valittu hankkeen toteuttajaksi ja jolla on taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke. Kunnan, jonka alueelle hanke toteutetaan, tulee olla sitoutunut hankkeen kustannuksiin omalla kuntaosuudellaan. Lisätietoa laajakaistasta, valokuituverkkojen rakentamisesta ja laajakaistahankkeisiin saatavilla olevista tuki- ja rahoitusvaihtoehdoista saa laajakaistainfo.fi-sivustolta.
Laajakaistarakentamisen tukemisen lisäksi Traficom myöntää kunnille valtionavustusta kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman ja liikkumisen ohjauksen hankkeisiin sekä kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmiin. Tavoitteena on vaikuttaa kulkutapavalintoihin, tukea kestävää liikkumista ja vähentää liikenteen päästöjä. Lisäksi Traficom myöntää kunnille hankeavustusta tieliikenteen turvallisuutta koskeviin kehittämishankkeisiin ja kokeiluihin sekä tieliikenteen turvallisuustutkimuksiin.
Ajoneuvohankintojen tapauksessa kuntien on otettava huomioon hankittavien ajoneuvojen ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus. Tämä koskee myös kuljetuspalveluhankintoja, joista tietty osuus on tehtävä ympäristöystävällisillä ja energiatehokkailla ajoneuvoilla. Näiden ns. puhtaiden ajoneuvojen osuus vaihtelee ajoneuvokategorioittain ja myös hankintayksikön sijainnin mukaan. Kunnille on määritelty omat tavoiteosuudet.
Traficomin Kyberturvallisuuskeskus puolestaan tukee kuntien kyberturvallisuutta monin eri tavoin. Ottamalla käyttöön keskuksen tuottamia maksuttomia palveluita, kuntasi saa tietoa uhkista ja pysty varautumaan ja estämään niitä. Palveluidemme tavoitteena on edistää kuntien toimintakykyä ja kansalaisille tarjottavien palveluiden turvallisuutta ja toimintavarmuutta.

"
Osasto: 3S5

Kestävällä liikkumisella tehokkuutta liikennejärjestelmään

Annu Korhonen 13.9.2023
Kestävät kulkumuodot eivät ole riittävästi juurtuneet osaksi liikkumistamme ja auton käyttö on suuressa roolissa – myös hyvin lyhyillä matkoilla. Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus kertoo, että kaikista Suomessa tehdyistä henkilöautomatkoista noin 40 %...