Suomen kasvukäytävä on Uudeltamaalta Etelä-Pohjanmaalle ulottuva talouskasvun ja kilpailukyvyn ydinalue, ainoa pitkäjänteisesti vuodesta 2013 alkaen toiminut yhteistyöverkosto, jossa on sopimusteitse sitoutuneena 17 eri suuruista kuntaa ja neljä maakuntaliittoa, Suomen Yrittäjät ja alueiden Kauppakamarit.
Suomen kasvukäytävä muodostaa vetovoimaisen
kasvun, yrittämisen ja asumisen vyöhykkeen, jossa alueen
toimijat rakentavat verkostomaisesti ja systemaattisesti reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta, jossa kehitettyjä oppeja ja toimintamalleja jaetaan avoimesti toisille koko Suomen elinvoiman hyväksi.
Suomen kasvukäytävä toimii sillanrakentajana alueiden ja toimijoiden välillä, yhteistyön kehittämisalustana sekä uusien toimintamallien edistäjänä alueen kilpailukyvyn vahvistamiseksi sekä uusille osaamis- ja liikkumisratkaisuille.
Kasvukäytävä on myös Suomen huoltovarmuuden kannalta keskeinen väylä ja perusinfra.
Kasvukäytävällä on erityisasema sosiaalisten, ekologisten ja taloudellisten kysymysten ratkaisijana.

Kumppanin verkkosivu:


www.suomenkasvukaytava.fi

Terveisiä Kuntamarkkinoiden osallistujille

"

Kuntamarkkinoilla Suomen kasvukäytävä esittelee jatkokehittelemäänsä osallistavaa toimintamallia, jota on hyödynnetty usealla Suomen kasvukäytävän alueella onnistuneesti. Konkreettinen ja osallistava toimintamalli on hyvä työväline kunnan elinkeino-ohjelman rakentamisessa.

"

Ota Yhteyttä


Jaana Villanen
jaana.villanen@suomenkasvukaytava.fi

Osasto: 3S30