Suomen kasvukäytävä on vuonna 2013 perustettu Helsingistä Seinäjoelle ulottuva aluekehittämisen verkosto, jossa tällä hetkellä on mukana 17 kuntaa ja kaupunkia, sekä neljä maakunnan liittoa. Yhteistyöverkostossa sitoutuneina jäseninä on myös väylän kaikki Kauppakamarit ja Suomen Yrittäjät.
Suomen kasvukäytävä muodostaakin vetovoimaisen kasvun, yrittämisen ja asumisen vyöhykkeen, jonka vaikuttavuus perustuu vahvaan ekosysteemimäiseen yhdessä tekemiseen. Edelläkävijäalueena Suomen kasvukäytävä kehittää alati uusia toimintamalleja verkostomaisen yhteistyön edistämiseksi ja luo virtauksia, joita se tarvitsee menestyäkseen. Näitä oppeja jaetaan avoimesti toisille koko Suomen elinvoiman vahvistamiseksi.

Suomen kasvukäytävällä asuu lähes 45 % koko Suomen väestöstä ja siellä tuotetaan n. 50% koko Suomen BKT:stä. Kasvukäytävälle sijoittuu myös n. 60% koko Suomen koulutus- ja tutkimustoiminnasta. Kasvukäytävä on myös Suomen huoltovarmuuden kannalta keskeinen väylä ja perusinfra. Kasvukäytävällä on erityisasema sosiaalisten, ekologisten ja taloudellisten kysymysten ratkaisijana.

Kumppanin verkkosivu:


www.suomenkasvukaytava.fi

Ota Yhteyttä


Jaana Villanen, Suomen kasvukäytävän johtaja, jaana.villanen@suomenkasvukaytava.fi

Osasto: 3S32