Suomen kasvukäytävä –verkosto on ainoa pitkäjänteisesti vuodesta 2013 alkaen toiminut yhteistyöverkosto, jossa on sopimusteitse sitoutuneena 17 eri suuruista kuntaa ja kolmen maakuntaliiton toimijaa. Yhteistyöverkoston jäsenet osallistuvat verkoston
toimintaan vuosittaisella rahoitusosuudella, mutta myös oman organisaationsa asiantuntijapanoksella.
Suomen kasvukäytävä on kansallisesti ja jopa kansainvälisesti tarkasteltuna poikkeuksellisen laaja yhteistyöverkosto, jonka missiona, toiminnan linjattuna perustehtävänä on luoda vetovoimainen kasvun ja asumisen vyöhyke, joka perustuu ekosysteemimäiseen yhdessä tekemiseen. Alueen tavoitteena on systemaattisesti kehittää uusia virtauksia, joita se tarvitsee menestyäkseen, ja näitä oppeja jaetaan avoimesti toisille.
Suomen kasvukäytävän pitkäjänteinen toiminta takaa merkittävän pohjan ja hartiat toimintamallien, konseptien ja vuorovaikutteisen viestinnän järjestämiseksi vaikuttavasti. Yhteistyöverkoston ensisijaisena päämääränä on parantaa Suomen kansainvälistä kilpailukykyä ja tuottaa edelläkävijäratkaisuja vyöhykkeen toimijoiden yhteiseen käyttöön. Suomen kasvukäytävän organisoitumisessa keskeisessä roolissa on toimijoiden keskinäinen luottamus ja pyrkimys yhteisesti määritettyihin tavoitteisiin. Toiminnan visiona on olla kansainvälisesti kiinnostavin kasvukäytävä.

Toimiva logistiikka, valoisa taloudellinen tulevaisuus ja sijainti Suomen suurimmalla työssäkäyntialueella tekevät Suomen kasvukäytävästä aidosti kiinnostavan ja dynaamisen investointikohteen, mutta myös vetovoimaisen ja turvallisen kohteen ihmisille sekä työpaikoille sijoittua. Kasvukäytävä onkin aito innovaatioalusta Suomen KV-kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja avointen edelläkävijäratkaisujen luomiseksi, sillä alueella tuotetaan 50 % maan bruttokansantuotteesta ja tehdään kansallisesti suurin panostus TKI -toimintaan ( yli 60 %).

Kumppanin verkkosivu:


https://suomenkasvukaytava.fi

Terveisiä Kuntamarkkinoiden osallistujille

"

Suomen kasvukäytävä ulottuu Helsingistä Seinäjoelle. Toimiva logistiikka, valoisa taloudellinen tulevaisuus ja sijainti Suomen suurimmalla työssäkäyntialueella tekevät Suomen kasvukäytävästä aidosti kiinnostavan ja dynaamisen investointikohteen, mutta myös vetovoimaisen ja turvallisen kohteen ihmisille sekä työpaikoille sijoittua.
Toiminnan keskiössä on ekosysteemimäinen yhdessä toimiminen, ja tarvelähtöisyys, jossa yritysten toimintaedellytykset ovat toimivan alueellisen elinvoiman ytimessä. Se, että alueella keskeiset toimijat asettavat strategiset tavoitteet yhdessä, rakentaa perusta aluetyön ekosysteemimäiselle toiminnalle, jonka vaikutukset ulottuvat kaikkeen kehittämistyöhön. Alueet myös kehittyvät yritysten toimintaedellytysten, alueella olevien toimijoiden osaamisen ja kilpailukyvyn parantuessa.
Suomen Kasvukäytävä oli yksi kolmesta kasvuvyöhykkeistä, joka sai TEM:n Alueiden välisen verkostoyhteistyön kehittämisrahoitusta. Hankkeessa tavoitteena on vahvistaa edelleen eri kokoisten alueiden, kuntien ja monenlaisten toimijoiden osallistumista verkostoyhteistyöhön ja vahvistaa valtaväylän kasvuvyöhykkeiden strategista kehittämistä. Hankkeessa on tavoitteena uudistaa aluekehittämisen verkostojen toimintamalleja ja edistää alueella olevan potentiaalin hyödyntämistä ja kehittäjäkyvykkyyksien vahvistumista.
Hankkeella on tavoitteena kytkeä erilaiset kehittäjäresurssit koko Suomen kasvukäytävän alueelta tiiviiksi tulevaisuuden tekijöiden heimoksi, aktivoiden kaikki osaaminen käyttöön.
Suomen kasvukäytävän tavoitteena on ottaa asemansa hankkeen avulla edelläkävijäväylänä.
Mukana toiminnassamme on tällä hetkellä sopimusyhteistyössä 17 eri kokoista kuntaa ja kaupunkia – ja kutsumme nyt mukaan kaikki ne alueet, jotka ovat logistisesti sijoittuneet valtaväylän alueelle, mutta eivät vielä ole mukana yhteisessä toiminnassamme.

"

Ota Yhteyttä


Jaana Villanen
Suomen kasvukäytävän johtaja
jaana.villanen@suomenkasvukaytava.fi
p. 0500 484477
tai Markku Rimpelä
Suomen kasvukäytävän ohjausryhmän puheenjohtaja
markku.rimpela@hameenlinna.fi

Osasto: 3S32

Tunnistatko muutosroolisi ja verkostosi?

Suomen kasvukäytävä, Juhani Tuure 13.9.2022
Kunnat ja kaupungit ovat suurien muutosten edessä, miten tästä eteenpäin? Oman toiminnan nykytila ja tavoitetaso määrittelevät toimivimman muutosroolin. Onko muutosroolinne sopeutuja, seuraaja vai säväyttäjä? Kaikilla näillä muutosrooleilla on vahvuutensa, mutta...