Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto edistää ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuorten kulttuurikeskusten toimintaedellytyksiä sekä lastenkulttuuritoiminnan yleistä kehitystä ja tunnetuksi tekemistä.

Tavoitteenamme on, että jokaisella lapsella ja nuorella on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua itselle mieluisaan, laadukkaaseen taide- ja kulttuuriharrastukseen sekä tuottaa omaa taiteellista sisältöä. Pyrimme siihen, että taide- ja kulttuurikokemukset ovat konkreettinen osa lasten ja nuorten elämää, ja että taide ja kulttuuri kuuluvat jokaisen lapsen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen.

Liiton 35 lastenkulttuurin jäsenorganisaatiota tuottavat lastenkulttuuripalveluita monipuolisesti ja monitaiteisesti eri puolilla Suomea. Keskeisenä tavoitteena on yhdenvertaisen ja hyvinvointia tukevan lastenkulttuuritoiminnan kehittäminen koko maassa.

Edistämme yhdenvertaista kulttuurikasvatusta sekä taiteen ja kulttuurin harrastamista Taide ja kulttuuri ovat tärkeä osa lasten ja nuorten kasvua, osaamista ja yhteisöllisyyden kokemista.

• Tuemme kuntia kulttuurikasvatussuunnitelmien kehittämisessä sekä jakaa suunnitelmiin liittyvää osaamista kuntatoimijoiden ja lastenkulttuurin asiantuntijoiden välillä.

• Toimimme Harrastamisen Suomen mallin yhteyspisteenä. Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

• Koordinoimamme Taidetestaajat-toiminta tarjoaa kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille sekä heidän opettajilleen matkoja korkealaatuisen taiteen pariin. Taidetestaajat on Suomen suurin kulttuurikasvatusohjelma, jonka toiminta tavoittaa vuosittain yli 65 000 henkeä.

Osasto: 0D6