Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto edistää saavutettavaa ja yhdenvertaista lastenkulttuuria ja taidekasvatusta valtakunnallisesti Suomessa. (lastenkulttuuri.fi)

Liitto muun muassa tukee kuntia kulttuurikasvatussuunnitelmien kehittämisessä sekä jakaa suunnitelmiin liittyvää osaamista kuntatoimijoiden ja lastenkulttuurin asiantuntijoiden välillä. (kulttuurikasvatussuunnitelma.fi)

Liitto on mukana myös Harrastamisen Suomen mallin toiminnassa, jonka tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Liitto vastaa yhteistyössä Suomen Olympiakomitean sekä laajan kunta- ja harrastusverkoston kanssa Harrastamisen Suomen mallin yhteyspisteestä (harrastamisensuomenmalli.fi).

Liiton koordinoima Taidetestaajat-toiminta tarjoaa kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille sekä heidän opettajilleen matkoja korkealaatuisen taiteen pariin. Taidetestaajat on Suomen suurin kulttuurikasvatusohjelma, jonka toiminta tavoittaa vuosittain yli 65 000 henkeä. Toimintaa rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. (taidetestaajat.fi)

Kumppanin verkkosivu:


https://lastenkulttuuri.fi

Terveisiä Kuntamarkkinoiden osallistujille

"

Tervetuloa kuuntelemaan tietoiskumme ke 15.9. klo 13.00-13.20 aiheena “Kulttuurikasvatussuunnitelmat osaksi jokaisen kunnan kulttuurikasvatusta” sekä to 16.9. 10.30 – 10.50 aiheena “Työkaluja kunnille Harrastamisen Suomen malliin”.

Nähdään verkossa!

"

Ota Yhteyttä


Lastenkulttuuri ja kulttuurikasvatussuunnitelmat:
Hanna Nordström, hanna.nordstrom@lastenkulttuuri.fi
Eeva Laitinen, eeva.laitinen@lastenkulttuuri.fi

Harrastamisen Suomen malli:
Tarja Vartiainen, tarja.vartiainen@oph.fi

Taidetestaajat toiminta:
Heidi Rantanen, heidi.rantanen@taidetestaaajat.fi

Ollaan yhteyksissä!

Osasto: Verkko

Kohti yhdenvertaista ja saavutettavaa harrastamisen kulttuuria – työkaluja kunnille

Hanna Nordström, viestintäkoordinaattori, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto 13.9.2021
Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus mieleiseen harrastukseen. Mitä työkaluja yhdenvertaisen harrastamisen edistämiseksi on tarjolla? Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle...