Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 rakennerahasto-ohjelmalla tuetaan hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista. Hiilineutraalisuuden edistämiseksi ohjelmassa on eritysesti ilmastokysymyksiä ratkova Hiillineutraali Suomi -toimintalinja, joka keskittyy edistämään energiatehokkuutta ja kiertotaloutta sekä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Ilmastonmuutokseen varaudutaan sopeutumisen ja hillinnän toimenpitein. Ratkaisuja ilmastohaasteisiin etsitään myös muissa toimintalinjoissa.

Valtakunnallinen vihreän siirtymän koordinaatiohanke edistää vihreää siirtymää tukevien valtakunnallisten hankkeiden toteutumista ja toteuttamista. Tavoitteena on kestävien ratkaisujen innovointi ja hyvien toimintamallien levittäminen. Keskeisiä keinoja ovat aktiivinen viestiminen hankemahdolllisuuksista mahdollisille hanketoteuttajille sekä yhteistyön mahdollistaminen.

Vihreää siirtymää vauhdittavat valtakunnalliset teemat ovat Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintätoimet ja Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta. Nämä ympäristöministeriön vastuulla olevat teemat perustuvat EAKR-ohjelmaan.

Kumppanin verkkosivu:


https://valtakunnallinenvihreasiirtyma.fi/

Terveisiä Kuntamarkkinoiden osallistujille

"

Vihreän siirtymän valtakunnalliset haut teemoissa Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen sekä Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta ovat avautuneet. Hakuaika päättyy lokakuun alkupuolella. Tutustu tarkemmin https://valtakunnallinenvihreasiirtyma.fi/

"

Ota Yhteyttä


Olli Voutilainen
Projektipäällikkö
Luonnonvarakeskus
olli.voutilainen​@luke.fi
+358 29 532 2402

Harri Määttä
Projektipäällikkö
Oulun ammattikorkeakoulu
harri.maatta​@oamk.fi
+358 50 599 6612

Milla Anttila
Projektipäällikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu
milla.anttila​@hamk.fi
+358 50 911 1343

Osasto: 0A6